Hyppää sisältöön

Rovaniemen sijoitussotkussa on nostettu kaksi syytettä – kaupunginjohtajana toiminutta Esko Lotvosta vastaan ei nosteta syytettä

Kaupungin konserniasiamiehenä toiminutta Heli Välikangasta syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja kaupunginkamreerina toiminutta Jussi Päkkilää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rovaniemen kaupungin velkakirjasijoituksiin liittyvät haastehakemukset on toimitettu Lapin käräjäoikeuteen maanantaina. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Rovaniemen kaupungin sijoitussotkussa on nostettu syytteet kahdelle sijoituksia valmistelleelle henkilölle.

Kaupungin konserniasiamiehenä toiminutta Heli Välikangasta syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja kaupunginkamreerina toiminutta Jussi Päkkilää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Päkkilän syyte ei koske velkakirjavalmistelua, koska sen syyteoikeus vanheni tiedoksiantovaiheessa. Sen sijaan häntä vastaan on nostettu erillinen syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta toimivallan ylittämisen ja virkatehtävän laiminlyönnin osalta.

Sijoitusvyyhdissä on kyse Välikankaan ja Päkkilän valmisteleman sijoituspäätöksen vastuullisuudesta.

Syytetyt ovat vältelleet haastetta

Syyttäjän mukaan Välikangas ja Päkkilä ovat vältelleet haastehakemuksen tiedoksiantoa, minkä vuoksi osa syytteistä vanheni.

Välikankaan osalta vanhenivat toissijainen syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta ja viimesijainen syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Päkkilän osalta vanheni velkakirjasijoitukseen liittyvä virkavelvollisuuden rikkominen.

– Syyteoikeus vanhentui tänään, koska viimeinen tiedoksiantopäivä oli 30. maaliskuuta, kertoo aluesyyttäjä Jane Iisakka.

Syyttäjä haki käräjäoikeudelta syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista, mutta käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen 28. maaliskuuta.

Sen sijaan Välikankaan syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vanhenee vuonna 2027 ja Päkkilän toimivallan ylittämisestä ja virkatehtävän laiminlyönnistä saama syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta vanhenee vuonna 2024.

Iisakka on vakuuttunut, että nämä syytteet eivät ehdi vanheta ennen käsittelyä.

– Kun on vuosia aikaa, niin syytteet tullaan käsittelemään.

Syytteen saaneet ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Pääkäsittely järjestetään Lapin käräjäoikeuden Rovaniemen istuntopaikassa 13.–14. huhtikuuta.

Kaupunginjohtaja Lotvosta ei ole syytä epäillä rikoksesta

Syyttäjä Jane Iisakka toteaa, että Rovaniemen kaupunginjohtajana sijoituspäätökseen aikaan toiminut Esko Lotvonen on asian esittelijänä vastannut tehdystä sijoituspäätöksestä, vaikka se oli muiden viranhaltijoiden valmistelema.

– On todennäköisiä syitä epäillä, että Front Finance Oy:n velkakirjasijoitus on ollut kaupungin sijoitusohjeen vastainen, koska se ei ole ollut ohjeissa edellytetyllä tavalla vastuullinen sijoitus eikä velkakirjojen liikkeellelaskija hyvämaineinen ja tunnettu, Iisakka kirjoittaa syyttämättä jättämispäätöksessään.

Lisäksi syyttäjän mukaan on todennäköisiä syitä epäillä Front Finance -sijoitusta koskevan esittelytekstin olleen tietyiltä osin puutteellinen, virheellinen ja harhaanjohtava.

Syyttäjän mukaan asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella Lotvosen olisi tullut epäillä sijoituksesta esittelytekstissä tai muutoin annettuja tietoja.

– Katson, että Lotvosen menettelyä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä vähäisenä. Tämän vuoksi Lotvosen osalta epäilty teko jää rangaistusvastuun ulkopuolelle eikä sitä ole siten pidettävä rikoksena, Iisakka kirjoittaa 28. maaliskuuta tehdyssä syyttämättä jättämispäätöksessä.

Syytteiden nostosta ja syyttäjän päätöksestä kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa (siirryt toiseen palveluun).

.
.