Hyppää sisältöön

Miehelle ja naiselle 10 ja 8 vuotta vankeutta törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Loviisassa

Rikokset tapahtuivat Loviisassa vuosina 2015–2021. Rikosten uhri on ollut tekojen alkaessa leikki-iässä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tuomion seksuaalirikoksista tänään. Kuvassa käräjäoikeuden talo Porvoossa. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisen miehen ja lähes kuusikymppisen naisen ehdottomaan vankeuteen useista lapseen kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista.

Mies sai kymmenen vuoden vankeustuomion törkeästä ihmiskaupasta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, useista törkeistä lapsenraiskauksista ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä.

Nainen sai kahdeksan vuoden vankeustuomion törkeästä lapsen hyväksikäytöstä sekä useasta törkeästä lapsenraiskauksesta.

Rikokset tehtiin Loviisassa vuosina 2015–2021. Uhri oli tekojen alkaessa leikki-iässä ja viimeisten tekojen aikaan alakouluikäinen.

Uhrista leviteltiin videoita

Tuomiolauselman mukaan tuomitut mies ja nainen ovat olleet useaan kertaan sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa. Lisäksi he ovat muilla tavoin tehneet useita kertoja asianomistajalle seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan asianomistajan kehitystä.

Tuomitut ovat yhdessä suunnitelleet uhriin kohdistettavien tekojen laatua, tekopaikkaa sekä keinoja, joilla asianomistaja saadaan ryhtymään tai alistumaan seksuaalisiin toimiin.

Syytteen mukaan mies oli lukuisissa eri viestipalveluissa tarjonnut uhria seksuaaliseen kanssakäymiseen useille eri henkilöille.

Lisäksi mies on levittänyt ainakin yhdeksässä viestikeskustelussa yli 80 kertaa videomateriaalia, joissa on esitetty lasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti. Lisäksi mies on pitänyt hallussaan yli 70 lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa kuvaa.

Molemmat tuomitut kiistivät osan syytteistä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että todisteiden ja uhrin kertomusten perusteella tuomitut ovat toimineet esitetyllä tavalla vähäisin poikkeuksin. Poikkeukset eivät olleet merkityksellisiä tuomion kannalta.

Tuomitut Kenneth Lindfors ja Katarina Westerholm velvoitetaan maksamaan uhrille vahingonkorvauksia yhteensä noin 80 000 euron edestä. Oikeus katsoi, että tuomittujen taloudelliset olot huomioiden asianajajapalkkiot, yhteensä noin 220 000 euroa, jäävät valtion vahingoksi.

Käräjäoikeus määräsi tuomion salassa pidettäväksi noin kuudeksikymmeneksi vuodeksi lukuun ottamatta tuomion lopputulosta. Myös uhrin henkilöllisyys on määrätty salassa pidettäväksi.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Korjaus 25.4.2022 kello 12:07: Jutun ingressissä ja leipätekstissä luki aiemmin virheellisesti, että rikolliset teot olisivat sijoittuneet vuosien 2018 ja 2020 välille. Tosiasiassa teot alkoivat jo vuonna 2015 ja kestivät vuoteen 2021. Lisäksi korjattu virheellinen muotoilu "Syytteen mukaan mies oli yhteydessä uhrin kanssa viestipalvelulla. Mies oli tarjonnut uhria seksuaaliseen kanssakäymiseen useille eri henkilöille." muotoon "Syytteen mukaan mies oli lukuisissa eri viestipalveluissa tarjonnut uhria seksuaaliseen kanssakäymiseen useille eri henkilöille."

Lue myös:

.
.