Hyppää sisältöön

Lautakunta käveli valtuuston yli, muutti mökkitontin vakituiseen asumiseen sopivaksi ja kohu oli valmis – nyt oikeus päätti palauttaa tontin mökkikäyttöön

Lappeenrannan kaupunki valitti itse lautakuntansa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Poikkeusluvan lautakunnalta saanut tontti sijaitsee neljän vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun tontin ryppäässä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoo, ettei Lappeenrannassa sijaitsevaa mökkitonttia olisi saanut muuttaa vakituiseen asumiseen sopivaksi.

Kyse on Lappeenrannassa viime kesänä puhuttaneesta rantatontista. Kaupunkikehityslautakunta oli myöntänyt Rutolassa sijaitsevalle rantatontille poikkeamisluvan, jolla se salli tontin muuttamisen vapaa-ajantontista vakituiseen asumiseen soveltuvaksi.

Poikkeuslupapäätöksellä käveltiin kaupunginvaltuuston päätöksen yli, sillä valtuuston hyväksymän osayleiskaavan mukaan kyseessä oli vapaa-ajantontti. Päätös oli myös viranhaltijan tekemän esityksen vastainen.

Esille nousi myös se, että kaupunkikehityslautakunnan silloisella puheenjohtajalla oli mökkitontti samassa rivissä. Hän oli jäävännyt itsensä lupahakemuksen käsittelystä.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti valittaa päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lisäksi päätöksestä valitti Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan yhdistys.

Valittajat vaativat poikkeamislupapäätöksen kumoamista muun muassa siksi, että luvan myöntäminen haittaisi kaavoitusta ja kaavan toteuttamista. Se voisi asettaa naapuritonttien omistajat epätasa-arvoiseen asemaan, kun yhden tontin arvo nousisi vakituisen asumisen myötä. Myös esimerkiksi jäte- ja vesihuollon vaatimukset muuttuisivat.

Lautakunta itsekin kumoamisen kannalla

Nyt hallinto-oikeus on päättänyt kumota kaupunkikehityslautakunnan päätöksen ja hylätä poikkeamislupahakemuksen, eli tontin käyttötarkoituksen muutos on peruttu.

Hallinto-oikeus katsoo, ettei osayleiskaavasta poikkeamiselle ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia edellytyksiä eikä poikkamispäätöstä ollut perusteltu hallintolain vaatimusten mukaisesti.

Oikeuden mukaan valitusasian käsittelyyn vaikutti myös kaupunkikehityslautakunnan oma vastine valituksiin. Lautakunta oli kääntynyt itsekin sille kannalle, että päätös on syytä kumota.

Poikkeamislupapäätöksen ja vastineen välissä käytiin kuntavaalit, eli vastineesta olivat päättämässä eri luottamushenkilöt kuin poikkeamisluvasta.

Hallinto-oikeuden ratkaisusta kertoi aiemmin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun). Hallinto-oikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta ainoastaan, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

.
.