Hyppää sisältöön

Monen autoilu voi kallistua roimasti: Helsingissä pysäköintipaikat saattavat vähentyä ja maksut nousta rajusti – asukas: "Ei mitään järkeä"

Helsingin pysäköintipolitiikasta on syntymässä lihava riita. Kaikkein kysytyimmillä alueilla kuten kantakaupungissa asukaspysäköintitunnuksen hinta voisi nousta jopa 90 euroon kuukaudessa.

Autoilu ja pysäköinti
Autoilu ja pysäköinti

Helsinki aikoo päättää pysäköinnin uusista linjauksista mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana. Kiistellyistä suunnitelmista väännetään jälleen huomenna tiistaina kaupunkiympäristölautakunnassa.

Uusissa linjauksissa kaavaillaan isoja korotuksia sekä asukaspysäköintimaksuihin että kadunvarsipysäköinnin tuntihinnoitteluun. Etenkin ydinkeskustassa ja kantakaupungissa kadunvarsipaikat voivat vähentyä.

Kaupungin liikenneinsinööri Juha Hietanen sanoo, että tulevaisuudessa myös asukaspysäköintialueita voidaan laajentaa uusiin kaupunginosiin.

– Näitä alueita voidaan laajentaa tiettyjen kriteerien täyttyessä. Esimerkiksi jos kadunvarsilla on pitkäaikaista ajoneuvojen säilytystä, Hietanen sanoo.

Kaikkein kysytyimmillä alueilla kuten kantakaupungissa asukaspysäköintitunnuksen hinta voisi nousta nykyisestä 30 eurosta jopa 90 euroon kuukaudessa. Yritysten osalta maksu voisi nousta 93 euroon kuukaudessa.

Maksuja korotettaisiin asteittain viiden vuoden aikana noin kymmenen prosentin vuosivauhtia vuodesta 2024 alkaen.

Virkamiesesityksen mukaan asukaspysäköinnin ohella myös vyöhykepysäköinnin hinta kallistuisi.

Suunniteltujen korotusten toteutuessa kalleimmalla ykkösvyöhykkeellä maksu olisi 7,10 euroa tunnissa ja kakkosvyöhykkeellä 3,50 euroa tunnissa. Kaupunki perustelee uutta hinnoittelua muun muassa sillä, että näin pysäköintipaikat saataisiin joustavammin niiden käyttöön, jotka olisivat niistä valmiita maksamaan.

Kaupungin liikenneinsinööri Juha Hietanen korostaa, että uuden hinnoittelun tavoitteena on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen.

Hinnan määräytymiseen vaikuttavat pysäköinnin toteutunut käyttöaste ja lunastettujen pysäköintitunnusten määrä.

Kaupunkilaisilta kritiikkiä

Helsinkiläisen Pauli Koskelan mielestä esitys on kaikkea muuta kuin tervetullut.

– Se on niin väärin kuin olla voi. Autoilija joutuu tänä päivänä muutoinkin maksamaan niin paljon, että ei siinä ole mitään järkeä, Koskela sanoo.

Hänen mukaansa ajatukset siitä, että myös maksuttomien paikkojen määrää kaupungissa vähennettäisiin, pitäisi unohtaa alkuunsa.

Koskela muistuttaa, että monille auto on arjen sujumisen kannalta välttämätön. Etenkin suunniteltujen korotusten taso hirvittää.

– Olen kyllä todella huolissani.

Jari Kantola puolestaan pelkää kiristyvän pysäköintipolitiikan rokottavan kaupan alan yrityksiä. Hän itse käyttää autoa vain satunnaisesti.

– Kaikki eivät käytä pyörää ja julkisia, niin kuin minä.

Kantola korostaa, että kaupunki ja elinkeinoelämä tarvitsevat ihmisiä ja autoja. Hän ei kuitenkaan lähde arvioimaan, missä katto ihmisillä lopulta tulisi vastaan.

Tuuli Metsämerelle ongelmia on aiheuttanut se, ettei kylään tuleville vieraille tunnu löytyvän parkkitilaa helposti. Metsämeren mielestä kadunvarsipaikkoja tulisi löytyä vastakin kohtuulliseen hintaan.

– Voi olla lyhytkin asiointi, ja silloin ne ovat tarpeen. Itse tarvitsen niitä kauppareissuilla.

Kokoomus: Korotukset ovat liian rajuja

Näkemykset korotusten tarpeellisuudesta ja tasosta jakavat poliitikkojen näkemykset jyrkästi. Virkamiesten esittämät korotukset saavat tukea etenkin vihreiltä ja vasemmistopuolueilta.

Kokoomuksessa autoilijoille suunnattavat lisämaksut näyttävät närästävän eniten. Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) luonnehtii kaavailtuja korotuksia liian suuriksi.

– Korotukset ovat liian rajuja, Rautava sanoo.

Hänen mukaansa 90 euron pysäköintimaksu ei ole kohtuullinen.

Rautava korostaa, että asukaspysäköinti on kuitenkin vain osa pöydällä olevia pysäköintipoliittisia linjauksia. Hänen mukaansa linjauksissa on tärkeää esimerkiksi selvittää, miten maanalaista pysäköintiä eli parkkihalleja pystyttäisiin hyödyntämään jatkossa paremmin.

Rautavan mielestä pysäköintiä voitaisiin ohjata nykyistä enemmän maan alle pysäköintilaitoksiin, joiden kanssa kaupunki haluaa hänen mukaansa lisätä yhteistyötä.

Kaupunki perustelee uutta hinnoittelua sillä, että näin pysäköintipaikat saataisiin joustavammin niiden käyttöön, jotka olisivat niistä valmiita maksamaan. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Hyvää linjauksissa on Rautavan mielestä se, että digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kartoitetaan nykyistä paremmin.

Hän nostaa esiin myös sähköautojen latauspisteiden lisäämisen.

Esitys jakaa mielipiteitä myös puolueiden sisällä

Kiistanalainen esitys tuntuu puhuttavan vilkkaasti myös puolueiden sisällä. Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen SDP:n Olli-Pekka Koljonen pitää korotuksia tarpeellisina. Hänen mielestään etenkin ydinkeskustan alueella 90 euron kuukausimaksu voisi olla paikallaan.

Puoluetoveri SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaara puolestaan sanoo pitävänsä esillä olevia korotuksia melko korkeina. Jalovaara toivoisi lautakunnalta hyvää kompromissia.

Koljonen on kokoomuksen Rautavan kanssa samaa mieltä siitä, että pysäköintiä pitää pyrkiä ohjaamaan maan alle pysäköintilaitoksiin.

– Nehän tuntuvat olevan vajaakäytöllä.

Koljosen mielestä keskustassa on syytä vapauttaa tilaa viihtyisämmän ympäristön luomiseksi ja pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden käyttöön. Koljonen korostaa kyseessä olevan laajempi kaupungin kehittämistä koskeva kokonaisuus.

– Pysäköintimaksuja koskevat asiat ja korotusten taso määräytyvät neuvottelujen tuloksena, Koljonen summaa.

Hän ei kuitenkaan näe tarpeelliseksi laajentaa maksullista pysäköintiä kauemmaksi lähiöihin.

Vihreät: Markkinavetoinen malli on perusteltu

Virkamiesten esittämien pysäköintipoliittisten toimien taustalla ovat muun muassa kaupungin pyrkimys päästöjen karsimiseen ja hiilineutraaliuteen.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen sanoo, että pysäköintipolitiikalla on merkitystä myös kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Vihreät pitävät vaiheittaista asukaspysäköintimaksun korottamista 90 euroon vuoteen 2029 mennessä perusteltuna.

– Vihreiden mielestä on varsin perusteltua siirtyä tähän markkinavetoiseen malliin.

Vanhanen sanoo, että kantakaupungin alueelta on tällä hetkellä hyvin haastavaa löytää pysäköintipaikka. Uudistus vähentäisi autojen pitkäaikaissäilytystä kadulla ja mahdollistaisi sen, että autolla liikkuva löytää helpommin pysäköintipaikan.

Myös Vanhanen nostaa esiin maanalaisten pysäköintilaitosten tehokkaamman käytön.

Vanhanen sanoo, että maanalaisten pysäköintilaitosten on nykytilanteessa vaikea kilpailla asukaspysäköinnin kanssa, joten uudistuksella voitaisiin saada niitä paremmin hyödynnettyä. Kaupungin kadunvarsien asukaspysäköinti on nykyisellään selvästi halvempaa kuin auton ajaminen yksityisiin pysäköintilaitoksiin.

Vanhasen mukaan oikean suuntaisilla toimenpiteillä voidaan kannustaa ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä kulkumuotoja.

Kokoomuksen Risto Rautava, SDP:n Olli-Pekka Koljonen ja vihreiden Retta Vanhanen korostavat kukin, että linjauksissa on kyse tärkeästä kokonaisuudesta, jolla voidaan vaikuttaa niin Helsingin ilmasto-, liikenne-, elinkeino- kuin asuntopolitiikkaan.

Rautava myöntää, että kokonaisuus näyttäisi vaativan vielä neuvotteluita ryhmien välillä. Edessä voi olla yksi kevään tiukimpia kuntapolitiikan vääntöjä.

Asiasta päättää lopulta kaupunginhallitus.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 3. toukokuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

.
.