Hyppää sisältöön

Tuulivoimahankkeet toisivat toteutuessaan Kainuuseen miljardeja euroja – kiinteistöverot merkittävä tulonlähde kunnille

Jos Kainuuseen rakennetaan 410 tuulivoimalaa, ne tuottaisivat 32 vuoden elinkaaren aikana Kainuuseen uutta liikevaihtoa lähes kaksi miljardia euroa. Verotuloa kunnille kertyisi samalla ajanjaksolla lähes 700 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Suomen suurin tuulipuisto voimaloiden määrällä mitattuna on Kajaanin ja Pyhännän rajalla oleva Piiparinmäki. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavoitus mahdollistaisi enimmillään noin 600 tuulivoimalan rakentamisen Kainuuseen.

Kainuun liiton selvityksen mukaan todennäköisempi vaihtoehto on kuitenkin noin 410 tuulivoimalaa, jonka mukaisesti on nyt laskettu aluetaloudellisia vaikutuksia (siirryt toiseen palveluun).

Uutta liikevaihtoa tulisi lähes kaksi miljardia euroa tuulivoimaloiden 32 vuoden elinkaaren aikana. Kokonaistyövoiman tarve olisi 19 300 henkilötyövuotta. Laskennassa on käytetty ajanjaksoa vuosille 2022–2065.

Koko elinkaaren aikana hankkeista muodostuu kunnille ja valtiolle tilitettäviä verotuloja yhteensä noin 5,4 miljardia euroa, joista Kainuun kuntiin tilitettävien verojen osuus on noin 13 prosenttia.

Veroja tilitetään Kainuun kunnille yhteensä lähes 700 miljoonan euron edestä hankkeiden elinkaaren aikana. Suurimmat verotulot muodostuvat kiinteistöveroista.

Kerrannaisvaikutukset kasvattaisivat Kainuun bruttokansantuotetta yhteensä lähes miljardilla eurolla, ja alueelle tulisi uusia investointeja noin 150 miljoonaa euroa.

Tuotannon aikana tulivoimalat tulevat olemaan yksi Kainuun merkittävimpiä yksityisen sektorin kokonaistyöllistäjiä itsessään ja kerrannaisvaikutusten kautta muilla toimialoilla, kerrotaan selvityksessä.

Verovaikutus yksittäiselle kunnalle merkittävä

Selvityksen mukaan keskimäärin Kainuuseen muodostuisi vuosittainen 644 henkilötyövuoden kokonaistyövoiman kysyntä ja vuositasolla noin 26,5 miljoonaa euroa verotettavaa tuloa. Tämä vastaa noin 372 euroa per asukas vuosittaisia verotuloja.

Kyseisen summa vastaa noin 44 prosenttia koko Kainuun vuotuisista perusterveydenhuollon menosta. Vaihtoehtoisesti summalla voitaisiin rahoittaa 39 prosenttia perusopetuksen kustannuksista, 127 prosenttia liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan kustannuksista tai yli 3,5 kertaisesti maakunnan palo- ja pelastustoiminnan menot.

Yksittäisten kuntien tasolla summa voi poiketa selvityksessä esitetyistä suhdeluvuista, koska pääosa kunnille tilitettävistä veroista koostuu tuulivoimaloiden kiinteistöveroista.

Verovaikutus esimerkiksi Hyrynsalmen ja Puolangan kunnissa tullee olemaan merkittävä. Tuulivoimamaakuntakaava mahdollistaisi 2 200 asukkaan Hyrynsalmelle 67 voimalaa ja 2 500 asukkaan Puolangalle 103 tuulivoimalaa.

Lue lisää Kainuun uutisia Yle Uutisten netissä.

.
.