Hyppää sisältöön

Varkauden kaupungille huomautus lastensuojelun vakavista laiminlyönneistä

Aluehallintovirasto päätyi huomautukseen järeämmän määräyksen sijasta, koska Varkaus oli jo ryhtynyt korjaamaan tilannetta.

Varkauden kaupungin perusturvalautakunta on saanut avilta huomautuksen lastensuojelun ja sen jälkihoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyen. Kuvituskuva. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on havainnut asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita Varkauden kaupungin lastensuojelupalveluissa. Avi antoi Varkauden perusturvalautakunnalle asiassa huomautuksen lastensuojelun ja sen jälkihuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Asia tuli vireille kaupungin viranhaltijoiden ohjauspyynnöstä ja epäkohtailmoituksista.

Varkaus palkkasi lisää henkilöstöä

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä otti syyskuussa yhteyttä aluehallintovirastoon. Merilän aville antamien tietojen mukaan tilanne oli tuolloin se, että lastensuojelun asiakassuunnitelmia ei ollut säännönmukaisesti laadittu, työn dokumentointi oli puutteellista ja työntekijäkohtaiset asiakasmäärät olivat liian suuret.

Yhteydenotossa kävi ilmi, että suuren työmäärän vuoksi esimerkiksi lasten tapaamiset eivät toteutuneet lain tarkoittamalla tavalla eivätkä jälkihuollossa olevien nuorten itsenäistymisvarat olleet kertyneet asianmukaisesti. Puutteet tulivat ilmi uuden johtavan viranhaltijan aloitettua työnsä.

Epäkohtailmoituksissa viime syksyltä ja joulukuulta puolestaan tuotiin esille, että lastensuojelun avohuollossa ei ollut riittävästi työntekijöitä eikä kaikille asiakkaille nimettyä vastuusosiaalityöntekijää.

Aluehallintoviraston saaman selvityksen mukaan Varkaus oli jo valvonnan aikana ryhtynyt korjaamaan puutteita muun muassa palkkaamalla lisää henkilöstöä lastensuojeluun ja lapsiperhepalveluihin. Siksi avin harkitsema määräys lieveni huomautukseksi.

Asiakassuunnitelmissa yhä viivästymisiä

Aluehallintoviraston huhtikuun alussa saaman selvityksen perusteella lastensuojelun asiakassuunnitelmista 70 prosenttia oli ajan tasalla. Varkauden lastensuojelun avohuollossa oli tuolloin yhteensä 125 asiakasta. Lisäksi sijaishuollossa oli 45 lasta.

Avin mukaan puuttuva tai viivästynyt asiakassuunnitelma voi heikentää lapsen ja huoltajien sitoutumista tarjottavaan tukeen.

– Asiakasturvallisuus ja lapsen etu voivat vaarantua, avin tiedotteessa todetaan.

Huhtikuun selvityksen perusteella lastensuojelun asiakkaita oli laskennallisesti 34 yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Lain mukaan asiakkaiden enimmäismäärä on 35. Asiakkuuksien siirtäminen ja tasaaminen työntekijöiden kesken olivat selvitystä annettaessa edelleen kesken.

Huostaanotettujen lasten itsenäistymisvaroissa korjattavaa

Aluehallintovirasto antoi Varkaudelle huomautuksen myös jälkihuollon järjestämisen laiminlyönnistä. Kaikkien huostaanotettujen lasten itsenäistymisvarat eivät ole kertyneet asianmukaisesti, koska perintäpäätöksiä on jäänyt tekemättä.

Tavallisimmin lapselle kerrytetään itsenäistymisvaroja hänen vanhemmilleen määrätyistä elatusapumaksuista. Jos vanhemmilla ei ole varaa elatusmaksuihin, ne peritään Kelalta.

Avin huhtikuussa saaman selvityksen mukaan Varkauden kaupunki laittaa puuttuvat perinnät vireille ensi tilassa.

Aluehallintovirasto muistutti valvontapäätöksessään Varkauden kaupunkia myös siitä, että lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille on tarjottava hyvää sosiaalihuoltoa yksilöllisillä palveluilla ja varaamalla työhön riittävästi henkilöstöä.

.
.