Hyppää sisältöön

Kunta-alalle esitetään 5-vuotista palkkaohjelmaa – palkat nousisivat yhteensä reilut 5 prosenttia muita aloja enemmän

Laajoihin työtaisteluihin johtanut työriita yritetään ratkaista. Kunta-alalle ehdotetaan viisivuotista palkkaohjelmaa, joka nostaisi palkkoja noin prosentin vuosittain yli yleiskorotusten.

Kunta-alalle esitetään omaa palkkaohjelmaa
Kunta-alalle esitetään omaa palkkaohjelmaa

Sovittelulautakunta esittää kunta-alalle 3-vuotista työehtosopimusta ja 5-vuotista palkkaohjelmaa pitkän työriidan ratkaisemiseksi. Palkat nousisivat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia yli yleisen linjan.

Tänä vuonna kunta-alan palkkoja nostettaisiin yleisen linjan mukaisesti 2 prosentilla ja myöhemmin vielä uudelleen puolen prosentin järjestelyerällä. Matalimmissa palkoissa ensimmäinen korotus olisi vähintään 46 euroa, mikä painottaa korotusta palkkarekisterin alapäähän.

Palkkaohjelma astuu voimaan ensi vuonna ja kestää vuodet 2023 - 2027. Se toisi kaikkina viitenä vuotena hieman yli tai hieman alle prosentin lisäkorotuksen yleisiin palkankorotuksiin nähden.

Yleiset palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024 määräytyvät vientialojen palkankorotusten keskiarvona, jonka päälle palkkaohjelman mukainen, noin prosentin korotus siis tulisi.

Osapuolten vastattava huomenna klo 12

Sovittelulautakuntaa johtava alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kertoi sovintoehdotuksestaan tiedotustilaisuudessa.

– Palkkausohjelmalla halutaan luoda uusi palkkausjärjestelmä siten, että se tarjoaa paremman johtamisen välineen ja paremman veto- ja pitovoimatekijän kunta-aloille. Ohjelma lisää yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia merkittävästi.

Osapuolilta pyydetään vastausta ehdotukseen huomiseen klo 12:een mennessä.

Sovittelulautakuntaa johtava alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen sanoi, että sovintoehdotuksen sisällöstä tiedotetaan jo tässä vaiheessa, koska kyseessä on yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen merkittävä asia.

– Ehdotus on tasapuolinen, reilu, kestävä ja vakauttava, Pylkkänen sanoi.

Hänen mukaansa esitys turvaa kunta-alojen työntekijöiden ostovoiman, mutta ei aiheuta palkkainflaatiokierrettä. Ehdotus on reilu, koska korotukset painottuvat pienipalkkaisimpiin ja kestävä, koska se turvaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen, Pylkkänen kehui.

Pylkkänen ei halunnut ennakoida, kelpaako ehdotus osapuolille. Esimerkiksi hoitajajärjestöt ja JHL ovat vaatineet huomattavasti ehdotusta suurempia korotuksia palkkaohjelmaan.

Osapuolet eivät kommentoi ehdotusta

Kiistan osapuolet käsittelevät sovintoehdotusta hallinnoissaan ennen huomista puoltapäivää.

Ylen tietojen mukaan sovittelulautakunnan puheenjohtaja Pylkkänen on vedonnut osapuoliin, jotta ne eivät kommentoisi ehdotusta ennen vastausten antamista.

Esimerkiksi julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja opettajien OAJ kieltäytyvätkin Ylen kommenttipyynnöistä tiistaina. Tehyn Millariikka Rytkönen tviittasi samasta asiasta.

– Emme kommentoi sovintoehdotusta ennen valtuuston käsittelyä ja vastauksen antamista.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) tviittasi, että KT:n valtuuskunta kokoontuu käsittelemään ehdotusta huomisaamuna.

Pylkkänen: kansalaisilta vaaditaan veronmaksuvalmiutta

Pylkkäsen mukaan ehdotus on rakennettu siten, että osapuolten näkemykset on otettu tasapuolisesti huomioon. Pylkkänen totesi, että järjestely vaatii ymmärrystä myös muulta yhteiskunnalta.

– Jos kuntasektorille toivotaan muita korkeampia palkankorotuksia, muiden sektoreiden on pidättäydyttävä yhtä korkeista palkankorotuksista ja kansalaisten on osoitettava veronmaksuhalukkuutta, jotta palkat pystyttäisiin maksamaan, hän sanoi.

Pylkkäsen mukaan sovintoehdotuksen kokonaiskustannuksista on tehty laskelma, jota ei vielä kuitenkaan julkisteta.

– Mutta prosenttiyksikkö on hinnaltaan noin 220 miljoonaa euroa, Pylkkänen sanoi.

Pylkkänen aloitti esityksensä laajalla katsauksella kunta-alan työntekijöihin ja palkkatasoon sekä yleiseen taloustilanteeseen.

Pylkkänen totesi taloustilanteen kehitykseen liittyvän riskejä muun muassa Ukrainan sodan vuoksi. Hänen mukaansa kestävyysvajeen torjumisessa keskeinen keino on hyvinvointialojen tuottavuuden kasvu.

Palkkaohjelma ollut työntekijöiden vaatimus

Kunta-alan työntekijät ovat järjestäneet lakkoja pitkin kevättä. Laajin, yli 80 000:aa työntekijää koskeva lakko päättyi tiistaina ja esimerkiksi opettajat ja päiväkotien työntekijät ovat palanneet tällä erää töihinsä suurissa kaupungeissa.

Kunta-alan palkansaajat varautuvat jatkotoimenpiteisiin, jos työkiistaan ei löydy niitä tyydyttävää ratkaisua.

Sovintoehdotus koskee myös hoitajia, jotka lakkoilivat aikaisemmin. Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat varoittaneet hoitajien joukkoirtisanoutumisilla, jos sovintoa ei synny.

Sekä hoitajat, että muut kunta-alan palkansaajat vaativat monivuotista palkkaohjelmaa, jolla palkkoja korotettaisiin yleistä korotuslinjaa enemmän. Kunta-alan työnantaja on ilmoittanut, ettei vaadittuihin korotuksiin ole varaa.

Voit katsoa koko tiedotustilaisuuden tästä:

Kunta-alan palkkakiistaan sovintoesitys

Lue lisäksi: