Hyppää sisältöön

Suomen Kulttuurirahasto jakoi Etelä-Savon apurahat: 100 000 euroa tutkimukseen, jossa selvitetään sekametsien kykyä vastustaa ilmastonmuutosta

Apurahoja tieteen ja taiteen tekemiseen jaettiin kaikkiaan 780 000 euroa.

Yhteismetsien suhteellinen pinta-alan kasvu on ollut viime vuonna suurinta Etelä-Savossa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto on julkistanut tämänvuotiset apurahansa.

Myönteisen apurahapäätöksen sai 55 hakijaa lähes 270 hakijasta. Avustusten yhteissumma on 780 000 euroa.

Valtaosa apurahoista meni taiteilijoille, etenkin kuvataiteen ja musiikin tekijöille. Tieteentekijöiden osuus apurahan saajista oli vajaa kolmannes. Eniten tukea saivat maatalous- ja metsätieteet, lääketieteet ja musiikki.

Apurahojen keskisuuruus oli 13 000 euroa.

Erityisapurahat

Vuoden erityiskohteena jaettiin Metsätieteiden suurapuraha, joka on 100 000 euroa.

Sen sai erikoistutkija Egbert Beuker työryhmineen. He tutkivat lehtipuiden kasvatuksen lisäämistä Etelä-Savon metsissä. Metsien hoidossa on suosittu havupuiden kasvatusta havupuuvaltaisina tai yhden puulajin metsinä. Etenkin kuusikot ovat riskialttiita ilmastonmuutokselle, joten työryhmä tutkii metsien sopeutumiskyvyn vahvistamista lehtipuuston määrää lisäämällä.

40 000 euron kärkiapuraha jaettiin kahden eri hankkeen kesken.

Ihmekollektiivi ry sai 20 000 euroa lavatanssi- ja musiikkitapahtumien järjestämiseen Sulkavalla. Lavatanssitapahtuman tavoitteena on elvyttää erityisesti nuorten keskuudessa katoavaa lavatanssiperinnettä. Musiikkitapahtumassa puolestaan tarjotaan punk- ja vaihtoehtomusiikkielämyksiä Saimaan rannalla.

Toisen 20 000 euroa sai Savon soitannollinen seura ry Laura Netzel -festivaalin järjestämiseen Rantasalmella. Festivaali keskittyy Rantasalmella 1839 syntyneen ja myöhemmin Tukholmassa ja Pariisissa opiskelleen säveltäjä Laura Nezelin musiikkiin tehden sitä tunnetuksi säveltäjän synnyinmaakunnassa.

Myös 20 000 euron Taidetta kaikille -apuraha jaettiin kahtia.

Hyppy ry sai 10 000 euroa hankkeeseen, jossa edistetään kehitysvammaisten vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta näyttämötaiteiden avulla.

Pielinen Saimaa Performing Arts ry:lle myönnettiin 10 000 euroa Runoja sellon siivin -vuorovaikutteisiin esityksiin ikäihmisten palveluyksiköissä.

Rantasalmi-palkinnon puualan maineteosta sai Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkijakoulu. Tutkijakoulun ytimessä ovat väitöstutkimukset sekä näitä tukevat opinnäytetyöt. Tutkimusaiheina ovat olleet muun muassa kantavien puurakenteiden itsesammuminen, puuvälipohjien askelääneneristävyyden laskenta ja puukerrostalorakentaminen kiertotalouden näkökulmasta. Palkinnon arvo on 20 000 euroa.

Vuoden ja puolen vuoden työskentelyapurahat

Rahasto myönsi kuusi kokovuotista työskentelyapurahaa, jotka kattavat 12 kuukauden kokoaikaisen työskentelyn. Apurahan saivat:

 • Kuvataiteilija AMK Jarkko Liutu, Savonlinna, taiteelliseen työskentelyyn, Rantasalmen rahastosta 26 000 euroa
 • Diplomiviulisti Susanna Mieskonen-Makkonen, Savonlinna, taiteelliseen työskentelyyn, Kaisu ja Urho Kiukkaan rahastosta 26 000 euroa
 • Filosofian maisteri Jonna Nummela (Nihkee Akka), Savonlinna, taiteelliseen työskentelyyn, Länsi-Savo Oy:n rahastosta 26 000 euroa
 • Kuvataiteilija AMK Susanna Pälviä, Mäntyharju, taiteelliseen työskentelyyn, Toivo Pyyn rahastosta 26 000 euroa
 • Terveystieteen tohtori Hannele Saunders, Saarijärvi, sairaanhoitajaopiskelijoiden ja sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) kompetensseja Etelä-Savossa käsittelevään tutkimukseen, Aili ja Leo Davidssonin rahastosta 27 500 euroa
 • Luonnontieteiden kandidaatti Miika Suhonen, Joensuu, fotoakustisen tomografian menetelmäkehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Heimo ja Heikki Meriläisen rahastosta 26 000 euroa

Puolivuotisen (6–8 kuukautta) työskentelyapurahan sai viisitoista hakijaa. He ovat:

 • Terveystieteen tohtori Päivi Räsänen, Mikkeli, asuinympäristön yhteyttä Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Islannissa kotona asuvien ikääntyvien terveyteen ja hyvinvointiin käsittelevään tutkimukseen, Rantasalmen rahastosta 15 000 euroa
 • M.Sc. Kanwal Shahid, Tampere, ravintoaineita ja energian talteenottoa mikrobiravinteiden talteenottojärjestelmällä käsittelevään väitöskirjatyöhön, William, Bertta ja Erkki Lylyksen rahastosta 18 000 euroa
 • Kasvatustieteen maisteri Ville Hartonen, Hausjärvi, turvapaikanhakijoiden integraation esteitä, toimijuutta ja hyvinvointia käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa
 • Valokuvataiteilija Harri Heinonen, Mikkeli, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, Rantasalmen rahastosta 13 000 euroa
 • M.F.A. Hinni Huttunen, Tukholma, Ruotsi, taiteelliseen työskentelyyn Suomessa ja Ruotsissa 13 000 euroa
 • Kuvataiteilija YAMK Kaisu Häkkänen, Savonlinna, taiteelliseen työskentelyyn, Kaisu ja Urho Kiukkaan rahastosta 13 000 euroa
 • Muotoilija AMK Riikka Kaartilanmäki, Sulkava, kasvivärejä kankaanpainon piensarjatuotannossa käsittelevään työhön 13 000 euroa
 • Valokuvataiteilija Tiina Kylliäinen, Mikkeli, taiteelliseen työskentelyyn 13 000 euroa
 • Kuvanveistäjä Kari Kärkkäinen, Juva, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen 13 000 euroa
 • Kuvataiteilija YAMK Pirita Lautala, Mikkeli, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen 13 000 euroa
 • Korutaiteilija Alexandra Lindqvist, Juva, taiteelliseen työskentelyyn sekä tuftauskoneen hankintaan, Rantasalmen rahastosta 14 500 euroa
 • Muusikko Mari Makkonen (Chione), Savonlinna, sävellys- ja sanoitustyöhön, Rantasalmen rahastosta 13 000 euroa
 • Artesaani Mari Saravo, Mikkeli, taiteelliseen työskentelyyn, Rantasalmen rahastosta 13 000 euroa
 • Kasvatustieteen tohtori Pia-Riitta Stenberg, Savonlinna, draaman tietojen ja taitojen opettamista sekä opettajankoulutuksen kehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Rantasalmen rahastosta 15 000 euroa
 • Filosofian maisteri Kaisa Åkerman, Mikkeli, historiallisen romaanin kirjoittamiseen, Rantasalmen rahastosta 13 000 euroa

Lisäksi apurahaa myönnettiin lyhytkestoisempaan työskentelyyn (1–4 kuukautta) tieteen tai taiteen parissa. 16 yhteisölle myönnettiin kuluapurahaa erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen maakunnassa.

Musiikin alalla apurahaa myönnettiin soittimien hankintaan sekä musiikkitapahtumien järjestämiseen. Myös kuoroja tuettiin useilla apurahoilla.

Korjattu 11.5.2022 klo 9.19: Poistettu kokovuotisten apurahojen listasta äänitaiteilija Lauri Ainala ja Solmu ajassa. Kolmehenkisen työryhmän jäsenten apurahat ovat 2-4 kuukautta per henkilö. Apurahan suuruus on 22 500 euroa. Näin ollen kokovuotisia työskentelyapurahoja jaettiin kuusi, eikä seitsemän, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.

Korjattu 11.5.2022 klo 10.08: Poistettu puolivuotisten apurahojen listasta kauppatieteen tohtori Jukka-Pekka Heikkilä työryhmineen. He saivat Lux in Fabula -installaation toteuttamiseen 16 000 euroa.

.
.