Hyppää sisältöön

Rauhoitetut naurulokit saivat häädön Jyväskylän ratapihalta – pesät lapioitiin raiteiden välistä lokkiemojen kaarrellessa yläpuolella

Naurulokki on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Jyväskylässä jo muutamia vuosia ratapihalla maassa pesinyt naurulokkiyhdyskunta halutaan karkottaa ratapihalta.

Kymmenien lokkien joukko asettui tänäkin keväänä raiteiden väliin ja vierustoille pesimään. Rantaväyläyn puoleisilla, uloimmilla raiteilla ei ole henkilöliikennettä ja muutenkin junia liikkuu reunaraiteilla harvakseltaan, lähinnä tavarajunia ja puukuljetuksia.

– Lintuja on ollut runsaasti ja ne ovat häirinneet merkittävästi ratatöitä, kertoo Väyläviraston aluevastaava Heikki Virtanen sähköpostitse.

Rauhoitetun naurulokin pesän hävittämiseen tarvitaan ely-keskuksen poikkeuslupa, joka on myönnetty kahdeksi vuodeksi. Hakemuksen mukaan poistettavia pesiä on jopa sata.

Luvan ehtojen mukaan pesiä, joissa on poikaset, ei saa poistaa.

Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys on valittanut luvasta hallinto-oikeuteen.

– Olemme saaneet hallinto-oikeudelta vastinepyynnön aiheesta. Tehdyissä valituksissa on vaadittu täytäntöönpanokieltoa, mutta meillä on edelleen oikeus huhtikuussa myönnetyn luvan nojalla toistaiseksi jatkaa töitä. Mikäli hallinto-oikeus asettaa toimeenpanonkiellon, pesienpoistoa ei jatketa, Virtanen kommentoi.

Valitus tehty uhanalaisuuden vuoksi

Lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Nokelainan ymmärtää asian ratapihan työntekijöiden kannalta, mutta puolustaa tehtyä valitusta.

– Uhanalaisen lintulajin pesien tuhoaminen ei sovi meidän arvoihimme ja siksi tästä luvasta valitimme, sanooNokelainen.

Ratapihan ylittävän kevyen liikenteen sillalta saattoi seurata, kun pesiä lapioitiin keskiviikkona aamulla raiteiden tuntumasta pois. Kuva: Heli Kaski / Yle

Nokelainen arvostelee myös luvan perusteluita. Perusteluissa sanottiin, että lokit hyökkäilevät matkustajien ja ratapihan työntekijöiden kimppuun.

– Se on ehkä pikkasen kevyin perustein annettu. Pesät ovat soraikolla aika kaukana matkustajalaitureista, välimatkaa tulee toistasataa metriä. En usko, että ne ihmisten kimppuun hyökkäävät, Nokelainen sanoo.

Nokelaisen mukaan naurulokit pyrkivät lähinnä puolustamaan omaa pesäänsä. Nokelainen arvioi, että siitä voi olla ratapihan työntekijöille häriötä, mutta ei varsinaista vaaraa.

Luvassa oli lisäksi mainittu, että lokeille soveliaampi alue pesintään olisi Jyväsjärvellä. Sitä Nokelainen kuitenkin pitää rauhattomana pesimäalueena vilkkaan Rantaraitin vuoksi.

– Ratapihalla lokit saavat olla aika rauhassa ihmisiltä, sanoo Nokelainen.

Nokelaisen mielestä ratapiha-alue olisi mahdollista muuttaa sellaiseksi, että lokit eivät kiinnostu siellä pesimään. Ely-keskuksen luvassa pesinnän estämistä muilla keinoilla ei nähdä mahdollisena.

Monet lokkilajit rauhoitettuja ympäri vuoden

Kalatiira, kalalokki, naurulokki ja selkälokki ovat rauhoitettuja ympäri vuoden. Harmaalokin rauhoitusaika vaihtelee maantieteellisesti.

Lokin pesää tai munia ei saa hävittää ilman asianmukaista poikkeuslupaa, jos pesintä on jo alkanut. Rauhoitetuille linnuille poikkeuslupaa haetaan paikalliselta ely-keskukselta. Kaikkiin lokkeihin pätee pesimärauha.

Jyväskylän ratapiha sijaitsee kaupungin keskustan sekä vilkkaan Rantaväylän ja kevyelle liikenteelle tarkoitetun Rantaraitin välissä. Väylien toisella puolella on läheinen Jyväsjärvi. Kuva: Heli Kaski / Yle

Naurulokki ja pikkulokki ovat BirdLife Suomen vuoden 2022 linnut. Tämä tarkoittaa, näiden lajien pesimäpaikkoja ja lajimäärää kartoitetaan tavallista tarkemmin.

– Naurulokeista täytyy olla huolissaan. Valtakunnallisestikin laji on Suomessa uhanalainen, vaarantunut. Kanta on jatkuvassa alamäessä. Jyväskylässä joskus 10 vuotta sitten oli ainakin 1000 pesivää paria. Nyt on mielenkiintoista nähdä, minkä verran Jyväskylän lähiseudulta pesiviä naurulokkeja löytyy, kertoi lintuasiantuntija Heikki Helle Ylen haastattelussa huhtikuussa.

Lue myös: