Hyppää sisältöön

Asiantuntijat suosittavat saamelaisten totuus- ja sovintokomission keskeyttämistä komissaarin eroamisen, rahaongelmien ja epäluottamuksen vuoksi

Viime viikolla yksi komissaareista erosi tehtävästään. Asiantuntijat ovat huolissaan komission toimintaedellytyksistä.

Väitöskirjatutkija Helga West ja professori Rauna Kuokkanen ovat sitä mieltä, että saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ tulisi keskeyttää. Kuva: Vesa Toppari / Yle, Marko Junttila

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on kohdannut merkittäviä haasteita sille annetussa tehtävässä.

Viime viikolla yksi komissaareista erosi, sillä hänen mielestään komissio ei pysty toteuttamaan sille annettua vaativaa tehtävää. Tehtävänsä jättänyt komissaari Miina Seurujärvi kertoi muun muassa, että komissiolla ei ole tarvittavia rahallisia tai ajallisia resursseja.

Sovintoprosesseja tutkivan Helga Westin mielestä Suomen saamelaisten totuus- ja sovintokomission työssä esiin nousseet haasteet loukkaavat saamelaista yhteiskuntaa ja ovat varsin huolestuttavia.

West toteaa, että sovinnollisuus on asiassa kyseenalaistettava, jos komissaari kertoo paitsi taloudellisista haasteista, mutta myös komissiolta puuttuvan kunnioituksen ja ymmärryksen saamelaisia kohtaan.

Toisaalta Westin mielestä on toki hyvä asia, että ongelmat tulevat ilmi ja niistä keskustellaan. Hänen mielestään tähänastisesta totuus- ja sovintokomissioprosessista ja siihen liittyvästä rahankäytöstä tulisi tehdä selvitys.

– Ehdottaisin, että komissio tuottaisi väliselvityksen siitä, miten asiat ovat heidän mielestään tähän asti sujuneet. Siitä ilmenisi, millainen heidän työnsä on tähän mennessä ollut. Olisin myös utelias näkemään rahankäyttöselvityksen läpinäkyvyyden vuoksi, väitöskirjatutkija West pohtii.

Westin mukaan komission haasteet peilaavat laajemmin Suomen valtion heikkoa sovintohalukkuutta saamelaisten osalta.

Kanadassa ensimmäinen komissio kaatui ja työ aloitettiin alusta

Jäsenen eroaminen totuus- ja sovintokomissiosta ei ole ainutlaatuista, kertoo Lapin yliopiston arktisen alkuperäiskansatutkimuksen professori Rauna Kuokkanen.

– Kanadassa ensimmäinen komissio lopetti kokonaan toimintansa. Komissiossa oli perustavanlaatuisia erimielisyyksiä toiminnasta ja johtamisesta, joten koko komissio lopetti työnsä ja siellä jouduttiin aloittamaan työ alusta, kertoo Kuokkanen.

Kuokkasen ratkaisu olisi sama kuin Westillä: komission työ tulisi lopettaa välittömästi ja selvittää tarkasti, miten toimintaa jatketaan eteenpäin.

Sihteeristö epäilee jatkon onnistumista

Myös totuus- ja sovintokomission pääsihteeri Anni-Kristiina Juuso ja sihteeristö ovat epäileväisiä sen suhteen, että komissio pystyisi jatkamaan työtään tavalla, jolla se on tähän asti toiminut.

Saamelaiset ovat kertoneet avoimesti epäluottamuksesta sekä prosessia että komissaareja kohtaan jo ennen komission työn alkamista.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on asetettu yhdessä saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen sekä valtioneuvoston kanslian kanssa. Komissio aloitti työnsä lokakuussa 2021.

Juttua korjattu 18.5.2022 kello 11.04: West viittaa selvityksen tekemisellä koko totuus- ja sovintoprosessiin, ei pelkästään komission työhön.

.
.