Hyppää sisältöön

Lapsia ei tavattu eikä työntekijöiden hätää kuultu – selvitimme, miten Kaavin sosiaalipalvelut ajautuivat syvään kriisiin

Kaavin sosiaalipalveluiden tilanne on jo pitkään ollut hyvin synkkä eikä kaikkia lainvastaisuuksia ole vieläkään saatu korjattua. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan mukaan ongelmia on lakaistu maton alle.

Pohjois-Savossa sijaitsevan Kaavin kunnan sosiaalipalveluja on jo monta vuotta laiminlyöty vakavasti.

Ongelmat koskevat laajasti sosiaalihuollon asiakkaita lapsista aikuisiin. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä on ollut isoja viiveitä ja sijaishuoltopaikkojen valvontaa on laiminlyöty.

Kaavin kunta on saanut huomautuksia, määräyksiä ja uhkasakon aluehallintovirastolta, mutta kaikkia ongelmia ei ole edelleenkään saatu korjattua.

Mitä alle kolmen tuhannen asukkaan Kaavilla on tapahtunut?

Ahdistus ja pakko-oireet pahenivat

Kaavilainen Mari on ollut sairauslomalla mielenterveysongelmien vuoksi kymmenen vuotta. Sen vuoksi Kaavin kunnan sosiaalipalvelut ovat tulleet hänelle tutuksi jo pidemmältä aikaa.

Marin mielestä palvelut ovat viime vuosina heikentyneet. Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

– Aikaisemmin oli kaksi, nyt yksi tukihenkilö, jonka apua en voi käyttää, koska henkilökemiamme eivät kohtaa. Ainoa palvelu, mitä kunta tarjoaa on yksi kahden tunnin ryhmätoiminta viikossa.

Kun Mari jäi ilman tukihenkilön tukea, hänen pakko-oireensa pahenivat, tarvittaessa otettavien lääkkeiden käyttönsä lisääntyi ja ahdistuksensa paheni. Välillä vointi menee niin huonoksi, ettei hän pääse lähtemään pois kotoaan.

Sosiaalipalveluita pitkään käyttäneen kaavilaisnainen antaa kunnan sosiaalipalveluille asteikolla 1–10 arvosanaksi maksimissaan viitosen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Mari kertoo, että aiemmin palveluohjaaja teki kotikäyntejä. Nyt kotikäyntejä ei ole tehty hänen arvionsa mukaan puolesta vuodesta vuoteen. Mari haluaisi keskustella henkilökohtaisista asioistaan jonkun kanssa kaksin.

– Jos kysyt palveluohjaajalta voisiko saada yksilöajan, vastauksena on ei oota.

Kaavin sosiaalijohtajan Minna Jauhiaisen mukaan mielen sairastavuus on Kaavin kunnassa suurta. Moni asiakasryhmä tarvitsee hänen mukaansa tukea arjessa selviytymiseen ja keskusteluapua.

– Ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa, mutta kun resurssit ovat tiukilla, painottuu työn korjaava luonne. Tämä ei ole vain Kaavin pulma, vaan yleisestikin, Jauhiainen sanoo.

Mari on siinä suhteessa hyvässä asemassa, että hänelle on tehty palvelusuunnitelma, vaikka kirjallinen päätös palveluista vielä uupuu. Joiltakin Kaavin kunnan sosiaalipuolen asiakkaista puuttuvat sekä arviot heidän tilanteestaan ja tuen tarpeesta että päätökset palveluista.

Ongelmien lista pitkä

Aluehallintovirastoon alkoi tulla edellisen sosiaalijohtajan aikana, syksystä 2020 useita epäkohtailmoituksia Kaavin kunnan sosiaalihuollon järjestämisen lainvastaisuudesta.

Kaavin silloinen sosiaalijohtaja Suvi-Tuulia Seitsojoki ei halunnut kommentoida ongelmia Ylelle tätä juttua varten. Hän irtisanoutui tammikuussa 2021.

Avin saamien selvitysten perusteella puutelista oli pitkä: lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä ja palvelutarpeen arvioinneissa on ollut merkittäviä viiveitä, lastensuojelun asiakkaita ei ole tavattu henkilökohtaisesti, sijaishuoltopaikkojen valvontaa on laiminlyöty, salaisia asiakirjoja on säilytetty huolimattomasti ja työntekijöillä ei ole kunnollisia työvälineitä.

Sosiaalihuoltoon ei ole saanut yhteyttä; kukaan ei vastannut puheluihin tai sähköposteihin. Lisäksi ostopalvelutyöntekijöiden vastuissa on ollut epäselvyyksiä.

Aville vuonna 2020 tulleista epäkohtailmoituksista käy ilmi, että työntekijät ovat yrittäneet puuttua työnsä moniin epäkohtiin ja epäilemiinsä laittomuuksiin. Epäkohtailmoituksista välittyy syvä huoli siitä, mihin sosiaalitoimen tilanne johtaa.

Kaavia uhkaa jo toinen sakko

Laiminlyönnit koskevat laajasti kunnan koko sosiaalihuoltoa lastensuojelusta aikuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin. Syynä tilanteeseen on avin ja kunnan sosiaalijohtajan mukaan etenkin resurssipula. Avin papereista selviää, että kunnassa on ollut rekrytointiongelmia.

Minna Jauhiainen aloitti sosiaalijohtajana viime kesänä. Hänellä oli sosiaalitoimistossa neljä työntekijää ja määräaikainen ostopalvelusosiaalityöntekijä. Virkoja oli vain kaksi.

Kaavin sosiaalijohtajana viime kesänä aloittaneen Minna Jauhiaisen mukaan sosiaalipalvelujen puutteita on ollut vaikeata korjata, koska ongelmat ovat kertyneet pitkältä ajalta ja kokonaiskuva tilanteesta on puuttunut. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Nyt sosiaalitoimistossa on 11 vakituista toimea ja virkaa, joista kaikki on kesäkuuhun mennessä täytetty. Virkojen määrä nousee kesällä kahdeksaan. Tällä on merkitystä, koska vain virassa olevat voivat tehdä viranhaltijapäätöksiä.

Kaikkiaan Kaavin sosiaalitoimessa, johon kuuluu myös esimerkiksi vanhustenhuolto, on noin 50 työntekijää.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan Taija Liukkosen mukaan Kaavin sosiaalitoimessa on nyt saatu korjattua erityisesti lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun tilannetta.

Avi asetti kuitenkin huhtikuun lopussa Kaaville 100 000 euron uhkasakon, koska lastensuojelussa ei edelleenkään ollut riittävää määrää työntekijöitä. Nyt avi harkitsee uutta uhkasakkoa koko sosiaalihuoltoa koskien, koska Kaavi ei ole saanut määräaikaan mennessä korjattua kaikkia sosiaalipalvelujen vakavimpia ongelmia.

Syksyyn mennessä asiat kunnossa

Tällä hetkellä puutteita on etenkin vammaispalvelujen ja aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinneissa ja päätöksenteossa. Tilanne on riski Kaavin sosiaalitoimen asiakkaiden turvallisuudelle, jos palvelujen saanti viivästyy tai palvelut ovat vääränlaisia.

Sosiaalijohtaja Jauhiaisen mukaan Kaavin sosiaalipalvelujen sotkun siivoaminen on kestänyt niin pitkään, koska ongelmat ovat kasaantuneet pitkältä ajalta. Kenelläkään ei ole hänen mukaansa kokonaiskuvaa asioista, koska työntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta ja asiakaskirjauksia on jäänyt tekemättä.

– Minulle on tullut kuva, että kyse on ollut resurssipulasta. Yksi ihminen on tehnyt useamman ihmisen työt, mikä on aika mahdoton tilanne, Jauhiainen sanoo.

Jauhiainen korostaa, että sosiaalipalvelujen järjestämisessä on menty oikeaan suuntaan. Kaikki virat ja toimet saadaan hänen mukaansa täytettyä kesäkuun puoleen väliin mennessä.

– Syksyyn mennessä asiat ovat kunnossa. Silloin niiden täytyy olla kunnossa, Jauhiainen sanoo.

Hänen mukaansa työntekijöiden työaikaa tosin kuluu vanhojen asioiden selvittelyyn. Kuntaan on palkattu myös selvityshenkilö, joka muun muassa auttaa laittamaan kuntoon asiakasmaksuja ja huostaanotettujen lasten itsenäistymisvaroja.

Kaavilaista Maria tilanne pelottaa. Mielenterveyden järkkyessä ihmisillä ei ole varaa odottaa palveluja kuukausia.

– Olen kokenut viime aikojen heikoimmalla hetkelläni halua satuttaa itseäni. Tässä hetkessä olen onneksi selvinnyt jollain lailla eteenpäin. En tiedä mitä tapahtuu seuraavan vastoinkäymisen kohdalla.

Sosiaalijohtaja Jauhiaisen mukaan kaikki kiireellistä apua tarvitsevat saavat sitä heti.

“Asioita lakaistu maton alle”

Kaavin kunnan perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja pitkäaikaisen jäsenen Elvi Heikkisen (sd.) mukaan kyse on monien asioiden summasta, josta myös luottamushenkilöiden on kannettava vastuuta.

– Emme olleet ajan tasalla eikä meillä ollut taitoa johtaa tätä asiaa oikein. Yksinkertaisesti.

Aluehallintoviraston mukaan Kaavin kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtävänä on valvoa, että niiden alaisilla viranhaltijoilla on tarvittavat virat, riittävä koulutus, perehdytys, resurssit ja työvälineet.

Heikkisen mukaan perusturvalautakunnan on ollut mahdotonta puuttua tilanteeseen, koska aiempi sosiaalijohtaja ei kertonut, että sosiaalitoimessa ei ole ollut riittävästi työntekijöitä.

Kaavin perusturvalautakunnan puheenjohtajaa Elvi Heikkistä raivostuttaa, ettei kunnan sosiaalipalveluja ole saatu kuntoon, vaikka tietoa ongelmista on ollut jo vuodesta 2019. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Tietoa ongelmista on kuitenkin Heikkisen mukaan ollut jo vuodesta 2019 alkaen.

– Olen tuonut niitä esiin ja kirjoittanut lehtiin. Johtamiseen on aina hankala puuttua. Kun johtaminen on huonoa, se ei tuota tulosta.

Syytä on Heikkisen mukaan ollut myös kulttuurissa, jossa kunnalle epämieluisia asioita on pyritty salaamaan.

– Ei asiat sillä parane, että ne pannaan maton alle. Piilotellaan, niin ettei niistä tule imagokysymyksiä. No nyt niistä on tullut.

Kaavin kunnanhallituksen puheenjohtajana elokuussa aloittaneen, keskustan Arto Nykäsen mukaan Kaavin kunnan johtamiskulttuurissa on ollut heikkoutta ja siitä on aiheutunut ongelmia.

– Monenlaista ristiriitaa on vuosien aikana ollut. Nyt kunnanhallituksessa on nuijittu läpi kaikki ne resurssit, joita sosiaalipalveluihin on pyydetty.

Salattuja päätöksiä ja kiistoja oikeudessa

Kaavin kunnan päätöksenteossa ja sosiaalitoimessa on tosiaan ollut viime vuosina myrskyisää. Kunnassa on ollut valtuutettujen ja virkamiesten välisiä riitoja, joita kunta on salannut.

Kunnan riitoja on käsitelty myös oikeudessa. Yksi tällainen kiista koskee suoraan sosiaalitoimea. Siinä kunnan sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja oli ennen potkujaan valittanut liiallisesta työnkuormasta ja saanut varoituksen. Hallinto-oikeus kumosi irtisanomisen laittomana.

Kaavin riitojen yhtenä osapuolena olleen, pitkäaikaisen kunnanjohtaja Ari Sopasen pesti päättyi puolestaan tänä keväänä. Kiistoissa on ollut mukana myös perusturvalautakunnan puheenjohtaja Elvi Heikkinen.

Entinen kunnanjohtaja Sopanen ei koe, että hänen johtamistavallaan olisi ollut vaikutusta sosiaalihuollon kriisiytymiseen.

– Jokaiseen ongelmaan, joka on tietooni tullut, on puututtu. Olen tehnyt asiassa kaiken, minkä olen voinut.

Kaavin edellinen sosiaalijohtaja Suvi-Tuulia Seitsojoki oli ennen irtisanoutumistaan saanut varoituksen, josta oli myös kunnassa erimielisyyttä.

Kunnan oma valvonta petti

Avi joutuu turvautumaan uhkasakkoihin harvoin, koska usein valvonnan kohde muuttaa toimintaansa heti avin selvityspyynnön perusteella.

Kaavin kohdalla näin ei ole käynyt.

Kaavilla on paljon mielen sairauksia, sanoo Kaavin sosiaalijohtaja Minna Jauhiainen. Kuva: Sami Takkinen / Yle

– Avi ei kuitenkaan voi sulkea esimerkiksi Kaavin sosiaalitoimea lainvastaisen henkilöstömitoituksen vuoksi, vaan valvonta vaatii pitkäjänteisyyttä, sanoo avin ylitarkastaja Taija Liukkonen.

Hänen mukaansa palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset on tärkeää saada tehtyä ennen vuodenvaihdetta, jotta asiakkaiden palvelut eivät katkea hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

“Toivoa on, että suosta noustaan”

Kaavin sosiaalijohtajan Minna Jauhiaisen mukaan työilmapiiri Kaavin sosiaalitoimessa on tällä hetkellä todella hyvä ja työt sujuvat hyvässä hengessä. Myös perusturvalautakunnan puheenjohtaja Elvi Heikkinen uskoo vaikeuksien jäävän taakse.

– Toivoa on, että tästä suosta noustaan.

Avin toukokuun alussa tehdyn valvontatarkastuksen mukaan Kaavilla ei ollut kuitenkaan edelleenkään käytössä asianmukaisesti päivitettyä asiakastietojärjestelmää. Työntekijöiltä on puuttunut tarvittavia tunnuksia, työvälineitä, perehdytystä ja tukea ohjelmien käyttöön.

Kaaville haetaan parhaillaan uutta kunnanjohtajaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Arto Nykäsen mukaan haussa on muun muassa avoin ja taitava henkilöstöjohtaja.

Kaavilainen Mari toivoo kunnan valtaapitäviltä myös empaattisuutta ja heikompiosaisten huomioon ottamista.

– Pelkään, että kunnassa unohdetaan sosiaalipuolen asiat, kun siirrytään hyvinvointialueisiin. Mutta eiväthän vanhat ja heikompiosaiset minnekään Kaavilta katoa.

Lue myös: