Hyppää sisältöön

Kymmenen vuoden kiihkeä keskustelu Kupittaan siirtolapuutarhan kohtalosta huipentuu pian – katso Turun valtuutettujen mielipiteet

Turun vanhimman siirtolapuutarhan aluetta ollaan kehittämässä uuden yleiskaavan yhteydessä. Kysyimme Turun valtuutettujen kantoja, ja ne ovat edelleen hyvin hajallaan.

Monet valtuutetut pohtivat yhä kantaansa Kupittaan siirtolapuutarhaan
Monet valtuutetut pohtivat yhä kantaansa Kupittaan siirtolapuutarhaan

Liki 90 vuoden ikään ehtineen Kupittaan siirtolapuutarhan tulevaisuus on puhuttanut turkulaisia, niin kaupunkilaisia kuin päättäjiäkin jo vuosikausia.

Lähellä Turun ydinkeskustaa sijaitsevalle, noin 15 miljoonan euron arvoiselle alueelle suunnitellaan rakentamista, jonka tieltä siirtolapuutarha joutuisi siirtymään tai sen aluetta supistettaisiin.

Yle kysyi kaikilta Turun kaupunginvaltuutetuilta kantaa Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämisestä. Lisäksi valtuutettuja pyydettiin kertomaan, mitä alueella tulisi olla jatkossa.

67 valtuutetusta kyselyyn vastasi hieman yli puolet eli 41.

Vasemmistoliitto ja vihreät ovat säilyttämässä puutarhan, kun taas muissa puolueissa kannat jakautuvat tai kyselyyn ei vastattu. Osa valtuutetuista oli jopa sekä säilyttämisen että alueen uudistamisen puolella, kuten kaksi RKP:n kolmesta valtuutetusta.

Vain yksittäiset valtuutetut ilmaisivat, että puutarhaa ei pidä säilyttää. Kantaansa miettii puolenkymmentä valtuutettua.

Ahkerimmin vastasivat puutarhan puolustajat, eli vasemmistoliiton ja vihreiden valtuutetut. Kantaansa panttaa tai ei jostain muusta syystä vastannut suuri osa sekä kokoomuksen että SDP:n valtuutetuista.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee puutarhaa koskevia suunnitelmia kesäkuussa. Valtuusto päättää puutarhan kohtalosta syksyllä.

Kupittaan siirtolapuutarha on suuren marketin naapurissa. Puutarhaan on ehdottu läpikulkuyhteyttä. Nykyään sinne kuljetaan yhden portin kautta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Moni kokoomuksen valtuutettu ei kerro mielipidettään

Suurin valtuustopuolue kokoomus viestittää, että siellä odotetaan tarkempia suunnitelmia. Toisaalta selviäkin kantoja on. Muhis Azizi ei säilyttäisi puutarhaa, ja Kaija Hartiala, Janika Takatalo sekä Ulla-Maija Vierimaa ovat säilyttämisen kannalla tietyin ehdoin.

Aurajoen kokoomusnuorten edustaja on lausunut oman kantansa alueen rakentamisen tärkeydestä Turun Sanomien lukija-palstalla (siirryt toiseen palveluun). Siinä kirjoittaja myös mainitsee, että alue on arvoltaan jopa 17 miljoonan euron arvoinen. Muutenkin siirtolapuutarha on mielipidepalstan kestoaiheita.

Minna Arve, Alvar Euro ja Sini Ruohonen eivät ota kantaa kyselyssä suoraan puolesta tai vastaan. 16 valtuutetusta Ylen kyselyyn vastasi kahdeksan.

Sini Ruohonen, Kok.

Tilanne on auki, ratkaisua haetaan. Kantaa otetaan, kun saadaan esitys. Ratkaisussa tulisi huomioida luontoarvot. Kupittaalle sopii kaikille kaupunkilaisille avoin puisto tai virkistysalue, jota voisi suojata kaavoittamalla reunoille rakentamista. Saisimme kaupungille myös tuloja, joilla rahoittaa esimerkiksi koulujen ja liikuntapaikkojen korjauksia.

Siirtolapuutarhatoiminta nykyisessä muodossaan sopisi paremmin kauemmas liikenteestä, melusta ja saasteista, esimerkiksi Koroisiin.

Minna Arve, Kok.

Mielestäni aluetta pitää kehittää julkisena, aidosti kaikkien käytössä olevana avoimena puutarha-alueena ja huomioida ja kartoittaa samalla myös alueen luontoarvot.

Muhis Azizi, Kok.

Ei pidä säilyttää. Puutarhan aluetta tulisi käyttää siihen tarkoitukseen, mitä kaupunki suunnittelee siihen.

Alvar Euro, Kok.

Asiaan on helpompi ottaa kantaa, kun lopullinen esitys kokonaisuudessaan tulee käsittelyyn. Alue tietenkin linkittyy vieressä olevaan Kupittaan viheralueeseen, joka osaltaan asettaa koko alueelle ympäristöineen omia vaatimuksia.

Kaija Hartiala, Kok.

Tutustuttuani tarkemmin Kupittaan siirtolapuutarhaan, sen luonnosta ja historiasta tehtyihin tutkimuksiin, olen tullut siihen tulokseen, että siirtolapuutarhaa voi pitää jopa Luostarinmäkeen rinnastettavana arvokkaana kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena. Luonnon monimuotoisuutta tutkinut LUKE on kartoittanut alueen monipuolista vanhaa lajistoa, jota ei mitenkään voi ajatella siirrettäväksi toiseen paikkaan.

Itseään kunnioittavat historialliset kaupungit jättävät kaupunkikuvaan kerroksellisuutta ja näin toivoisin myös Turussa tehtävän. Kerrostalojen rakentaminen siirtolapuutarhan kohdalle ei ole puollettavissa edes urbaanin keskustan laajenemisella.

Siirtolapuutarhan tulevaisuutta olisi suunniteltava yhdessä asiantuntijatahojen ja viljelijöiden kanssa. Tämä on Turun mittakaavassa kovin pieni alue, mutta tämäkin ratkaisu on merkittävä koska tuhoamisen jälkeen ei ole enää paluuta.

Olli A. Manni, Kok.

Asia on tulossa käsittelyyn, joten muodostan lopullisen kantani vasta sen jälkeen.

Janika Takatalo, Kok.

Kyllä, mutta ei ole mahdollista säilyttää täysin nykyisen kaltaisena tai nykyisin ehdoin. Joko palstojen vuokrahintoja täytyy reippaasti nostaa tai aluetta muuten uudistaa paremmin koko kaupunkia palvelevaksi.

Kasvavalle Kupittaan alueelle tarvitaan lisää asuntoja. Samalla tulee kuitenkin säästää puistomaista luontoa, esimerkiksi osa edelleen siirtolapuutarhana.

Ulla-Maija Vierimaa, Kok.

Siirtolapuutarha pitää säilyttää kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Viherkeidas kaupungin keskustan läheisyydessä. Meillä on riittävästi kerrostaloalueita. Ja uusia kaavoitetaan. Esimerkiksi Mooriankunnas on tulossa lähettyville, Citymarketin viereen.

Siirtolapuutarhaa voitaisiin kehittää yhteisöllisempään ja kaikkia kaupunkilaisia hyödyttävämpään suuntaan. Kaupunki voisi lunastaa jonkun mökin ja antaa sen vuokralle jollekin vähävaraiselle lapsiperheelle, joka huolehtisi mökistä ja hyödyntäisi mahdollista kasvimaata. Aluetta tulisi kehittää ja antaa asukkaille signaali, että sitä ei tulla lunastamaan pois tulevaisuudessa, jolloin asukkaat voivat investoida mökkeihinsä.

SDP:ssä osa säästäisi, suuri osa ei kerro mielipidettään

SDP vetoaa, että ryhmäpäätöstä ei ole tehty asiasta, toisaalta Jarmo Rosenlöf ja Timo Nurmio ilmoittautuvat puutarhan puolustajiksi.

Mohammed Yusuf, Kristiina Hellstén ja Mari-Elina Koivusalo eivät säilyttäisi puutarhaa kokonaan, vaan vain osittain.

Kristiina Hellstén, SDP

Ei (pidä säilyttää) kokonaisuudessaan. Rakentaisin monisukupolvista asumista, jossa korostuu yhteisöllisyys. Osa siirtolapuutarhasta jäisi nykyiselleen, osa kaikkien kaupunkilaisten yhteiseksi oleskelupuistoksi.

Mari-Elina Koivusalo, SDP

Ei (pidä säilyttää)kokonaan. En näe että kaupungin keskusta-alue on oikea paikka näin suurelle siirtolapuutarha-alueelle. Osin alueen voisi säilyttää puistona, ja näin säilyttää myös alueen kasvillisuutta. Muutoin aluetta tulisi kehittää – se millä tavalla, tulee ratkaista tarkalla harkinnalla. Sijainti on keskeinen ja mahdollistaa monia vaihtoehtoja. Pelkkää ”tavallista” asuntorakentamista en siihen laittaisi.

Timo Nurmio, SDP

Kyllä (pitää säilyttää) ja kehittää kaupunkipuistoksi niin, että ei häiritse siirtolapuutarhan toimintaa.

Taru Pätäri, SDP

SDP:n ryhmä ei ole vielä tehnyt päätöstä. Siirtolapuutarhaa tulisi kehittää koko kaupunkia ja kaupunkilaisia hyödyttävänä alueena erilaisine tapahtumineen puistoa hyödyntäen.

Jarmo Rosenlöf, SDP

Pitää säilyttää. Luonnos on SDP:n ryhmän hyväksymä ja se sisältää viheralueita ja rakentamista.

Mohammed Yusuf, SDP

Ei pidä säilyttää. Ainakin kaikki kasvattaminen pois, koska mielestäni alue on niin saastunut, muun muassa runsas liikenne ja kaupungin pölyt. Siihen käyttötarkoitukseen, mihin kaupunki tähtää!

Kevättyöt ovat käynnissä monilla mökeillä. Tällä tontilla on hankittu kasteluvettä valmiiksi. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Yksittäisiä puoltajia eri puolueissa

Keskustan Jarmo Laivoranta ja Riitta Karjalainen sekä kristillisdemokraattien Ville Auvinen säilyttäisivät puutarhan.

Ville Auvinen, KD

Siirtolapuutarha tulisi säilyttää ja sitä tulisi kehittää suuremman yleisön virkistysalueena.

Jarmo Laivoranta, Kesk.

Kupittaan siirtolapuutarha tulee säilyttää ja kehittää sitä kaupunkilaisten virkistysalueena. Näkemykseni mukaan Kupittaan siirtolapuutarha-alueen käyttöönotolle keskustatoimintojen alueeksi ei ole mitään perusteita. Asuin- ja muuhun keskustatoimintojen rakentamiseen on muita alueita jopa yli tarpeen. Niissäkin pitää ottaa entistä enemmän huomioon mahdollisuus luonnossa virkistäytymiseen, joka on ihmisten hyvinvoinnin kannalta keskeinen asia.

Riitta Karjalainen, Kesk.

Toivon/haluan säilyttää siirtolapuutarhan. Onhan se ollut siinä jo lähes 90 vuotta – vuodesta 1934.

Siirtolapuutarha-alue on ”vihreä keidas” ydinkeskustan tuntumassa täydentäen hienolla tavalla Kupittaan urheilupuistoa. Pienet mökit pihoineen tarjoavat virkistyksen mökkien asukkaille sekä ohikulkijoille mukavana positiivisena mielenmaisemana.

Mökkialue sopii erinomaisesti myös vieressä olevien ns. ruotsalaistalojen alueeseen, jonka säilymisestä nykyisellään tulisi huolehtia.

Sitä tulisikin kehittää kaikille avoimena paikkana eikä niinkään pelkkänä rajatun ryhmän harrastusalueena. Sinne mahtuisi kesäkahvila.

Siirtolapuutarha voi olla mukava tutustumispaikka vihermaailmansa vuoksi. Lisäksi siirtolapuutarhaa voidaan käyttää myös luontoarvojen opetukseen aikuisille, mutta eritoten lapsille – niin läheltä kuin kaukaakin.

Vasemmistoliitto tiiviisti puutarhan puolella

Vasemmistoliiton yhdentoista valtuutetun ryhmästä Ylen kyselyyn vastasi 9 valtuutettua. Kaikki ovat Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämisen kannalla.

Mirka Muukkonen, Vas.

Kupittaan siirtolapuutarhalla on merkittävä rooli osana turkulaista historiaa. Haluan säilyttää Kupittaan siirtolapuutarhan nykyisessä muodossaan. Toimintaa alueella voidaan kehittää nykyistä muotoa kunnioittaen. Puutarha on kaupunkiluonnon diversiteetin ja moninaisuuden näkökulmasta merkittävä alue, joka tarjoaa myös eläimille, linnuille, nisäkkäille, perhosille, mehiläisille ja muille eliöille merkittävän kasvuympäristön.

Alue on myös ihmisten hyvinvoinnin ja virkistäytymisen näkökulmasta merkittävä viherympäristönä. Aluettahan käyttävät jo nyt esimerkiksi päiväkotiryhmät ja 4H-kerho nuorine yrittäjineen. Aluetta voisi käyttää myös ikäihmisten liikunta- ja virkistysalueena sekä hyödyntää koululaisten oppimisympäristönä.

Viherympäristöt ovat merkittäviä myös ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Ne tarjoavat ihmisille suojaa helteellä, vihermassa puhdistaa ilmaa, asvaltoimaton alue imeyttää sadevettä ehkäisten tulvia.

Li Andersson, Vas.

Kupittaan siirtolapuutarha on ainutlaatuinen ja tärkeä paikka monille turkulaisille ja sitä pitää ehdottomasti säilyttää.

Jaakko Lindfors, Vas.

Kehitettävä nykyisessä muodossaan siirtolapuutarhana. Turussa ei ole liikaa kaupunkivihreää, vaan päinvastoin monimuotoista luontoa ja viheralueita tarvitaan pikemminkin nykyistä enemmän kuin vähemmän. Kupittaan siirtolapuutarha on sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta että kulttuurihistoriallisesti itsessään erittäin arvokas helmi, jota kannattaa vaalia hamaan tulevaisuuteen.

Timo Furuholm, Vas.

Kyllä pitää säilyttää. Viihtyisä kaupunki tarvitsee tilaa ja vihreyttä – monimuotoisuutta. Ei jokaista neliötä kannata arvioida euroissa.

Aluetta pitäisi kehittää niin, että se olisi isompi osa turkulaisten elämää ja paikka, johon asukkaat osaisivat tulla. Tätä pitäisi kysyä asukkailta – mielikuvitusta saisi käyttää. Siirtolapuutarha keskellä kaupunkia on mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää, ei tuhota.

Sultan Abdullahi, Vas.

Siirtolapuutarhaa tulisi säilyttää sellaisenaan ja kehittää siirtolapuutarhana. Se osaa kaupungin historiaa.

Sara Koiranen, Vas.

Alue pitäisi pitää siirtolapuutarhana. Aluetta voidaan kuitenkin kehittää entistä saavutettavammaksi, ja kehitystyötä voidaan tehdä esimerkiksi alueen korkeakoulujen, yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Historiallinen kaupunkikohde täydentää kauniisti kaupunkikulttuuria ja kaupunkiluontoa. Turulla on maine historiallisena kaupunkina, mutta kohta historia näkyy vain historiankirjoissa – ei katukuvassa. Millainen historiallinen kaupunki sellainen on?

Anna Mäkipää, Vas.

MIelestäni siirtolapuutarha tulee säilyttää ja aluetta kehittää kaikille kaupunkilaisille avoimeksi ja yhteiseksi, viihtyisäksi paikaksi.

Elina Sandelin, Vas.

Yleiskaavassa alue tulee merkitä RP/s kaavamerkinnällä. Merkintä osoittaa alueen käyttötarkoituksen siirtolapuutarhatoimintaan ja suojelee sen miljöön. Puutarhan rakennusten muutostöissä on otettava huomioon museoviranomaisen näkemykset.

Johannes Yrttiaho, Vas.

Kupittaan 1934 perustettu siirtolapuutarha on Turun vanhin. Se on säilytettävä nykyisellään ja yleiskaavaan tämä on merkittävä yksiselitteisin ja sitovin merkinnöin. Alue tulee pitää nimenomaan ja yksiselitteisesti siirtolapuutarhana. Kohde on yhteisöllisesti merkittävä sekä osa Turun viheralueiden verkkoa. Omaleimaisella alueella on huomattava kulttuuri- ja puutarhahistoriallinen arvonsa. Geometrisen rakenteen ja pienikokoisten kesämajojen lisäksi alkuperäisestä suunnitelmasta muistuttavat yhä hedelmäpuut ja perennalajisto.

Siirtolapuutarhaa ei siis saa alkaa pienentää tai nakertaa, saati kaavamerkinnöin lisätä asemakaavoitusvaiheen tulkintamahdollisuuksia alueen käyttötarkoituksen suhteen. Nyt yleiskaavan luonnoksessa on juuri näin tehty. Alue on merkitty keskustatoimintojen C-3 alueeksi. Näin nakerrettaisiin mahdollisuuksia pitää alue asemakaavoituksessa siirtolapuutarhana.

Rakennusliikkeet hamuavat siirtolapuutarhan aluetta asuntorakentamiseen ja kaikki kaavassa tehtävä ”jousto” ja ”tulkinnanvara” pelaavat rakennusliikkkeiden pussiin, kuten tuo nykyinen luonnokseen ehdotettu merkintä tekee.

Myös vihreät vahvasti puutarhan puolella

Vihreiden valtuustoryhmän kymmenestä valtuutetusta Ylen kyselyyn vastasi kahdeksan kymmenestä valtuutetusta. Kaikki säilyttäisivät Kupittaan siirtolapuutarhan, mutta toivovat, että sinne pääsevät kävelylle kaikki.

Janina Andersson, Vihr.

Alue tulisi säilyttää puistomaisena alueena, jossa siirtolapuutarhat turvataan. Mökkiläiset voivat olla luottavaisia siihen, että puutarhoihin kannattaa satsata.

Sofia Engblom, Vihr.

Siirtolapuutarhaa tulee säilyttää, mutta sen käyttöä tulee entisestään avata kaupunkilaisille. Esimerkiksi läpikulun mahdollistamista tulisi harkita.

Saara Ilvessalo, Vihr.

Pitää säilyttää. Turun vanhin siirtolapuutarha Kupittaan siirtolapuutarha on miljöönä, kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan arvokas, korvaamaton ja ainutlaatuinen alue, jota on syytä jatkossakin kehittää puutarhana ja kaupunkilaisten virkistysalueena.

Esitin jo viime kaudella kaupunkiympäristölautakunnassa, että alue merkitään RP/V –merkinnällä ”Siirtolapuutarha-alue / Virkistysalue”.

Alue olisi siis varattu siirtolapuutarha- ja virkistyskäyttöön ja siellä voitaisiin yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa siirtolapuutarhatoimintaa ja/tai virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennuksia. Aluetta koskevien hankkeiden yhteydessä olisi mielestäni pyrittävä lisäämään alueen yleistä virkistyskäyttöä, ja suunnittelussa ja käytössä pitäisi ottaa erityisesti huomioon siirtolapuutarhan kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja puutarhataiteelliset arvot.

Riina Lumme, Vihr.

Ainoa vihreille hyväksyttävä alueen kehittäminen liittyy sen avaamiseen soveltuvin osin muidenkin turkulaisten vierailtavaksi. Käyttötarkoitusta tai kaavamerkintää ei pidä muuttaa, tämä on ollut meille ilmiselvä asia alusta saakka.

Aino Marjamaa, Vihr.

Kupittaan siirtolapuutarha pitää ehdottomasti säilyttää ja kehittää käyttötarkoituksensa mukaisesti. Siirtolapuutarhan kukoistusta ja kehitystä ovat näihin päiviin saakka heikentäneet pätkävuokrasopimukset. Näistä pitää luopua ja sen sijaan turvata pitkälle tulevaisuuteen suuntautuva toiminta.

Elina Rantanen, Vihr.

Alue on tärkeä niin viherympäristön eli monimuotoisen kasvillisuutensa kuin kulttuurihistoriansa vuoksi. Tällaista viherkeidasta ei voida luoda nopeasti uudestaan eikä sitä siksi voida sellaisenaan myöskään siirtää. Haluan kehittää samalla aluetta avoimemmaksi kaikille kaupunkilaisille. Alueella on jo nyt kävelyreittejä ja silloin tällöin avoimia tapahtumia, mutta tämänkaltaista toimintaa voisi lisätä. Näkisin mielelläni alueen sisällä esimerkiksi viihtyisän, kaikille avoimen oleskelualueen kahviloineen, joka toimisi hyvässä vuoropuhelussa puutarhaviljelyn kanssa. Tällä tavoin alueesta tulisi entistä paremmin kaupunkilaisten yhteinen puutarha-alue.

Niina Ratilainen, Vihr.

Siirtolapuutarha on ainutlaatuinen. Jos sitä ei nyt säilytetä, se menetetään lopullisesti. Kupittaan siirtolapuutarha on hyvin vanha ja sen kasvillisuus on siksi monimuotoista. Kaupunki on itse estänyt kymmeniä vuosia sen, että siirtolapuutarhaa voisi kehittää avoimemmaksi. Lyhyiden pätkäsopimusten teko ei kannusta palstan vuokraajia kehittämään toimintaa. Suoraan sanottuna, kaupunki ei ole arvostanut siirtolapuutarhaa. Vasta viime vuosina on alettu kaupungeissa ymmärtää, että meidänkin pitää säilyttää monipuolista luontoa eikä kaiken luonnon kaupungissa pidä olla hoidettuja puistoja. Eläimet, hyönteiset ja kasvilajit tarvitsevat erilaisuutta.

Haluaisin alueen kehittyvän niin, että kaupunki tekee ensin kasvillisuuskartoituksen, jotta tiedämme, mitä arvokasta puutarhassa on. Sitten tehdään pitkät vuokrasopimukset palstoille ja kutsutaan siirtolapuutarhan yhdistys kehittämään alueelle toimintaa, joka on avointa turkulaisille. Erityisesti kannattaa lisätä lasten luontokasvatusta, mistä on jo kokemusta. Turkulaisten urbaani luontokeidas voisi olla Kupittaan siirtolapuutarhan seuraava vaihe.

Matti Vähä-Heikkilä, Vihr.

Pitäisi säilyttää. Puistoa voitaisiin toki enemmän avata vierailulle ja kehittää esimerkiksi sen läpikävelyn mahdollisuuksia/tutustumista.

Perussuomalaiset tarvitsevat vielä harkinta-aikaa

Perussuomalaisten yhdeksästä valtuutetusta Ylen kyselyyn vastasi neljä valtuutettua.

Juha Anttila, PS

En haluaisi sanoa asiaan vielä mitään. Olemme tapaamassa ensi viikolla siirtolapuutarhayhdistyksen jäseniä.

Alice Girs, PS

Jos käyttötarkoitusta on pakko muuttaa, niin ainakaan kerrostaloja alueelle ei pidä rakentaa yhtään enempää. Jos osa puutarhasta säilytetään, pitäisi kehitettävälle osalle tehdä rauhallinen puistoalue tai kaupunkiniitty. Keskusta on rakennettu jo aivan täyteen rumia kerrostaloja ja liikekiinteistöjä. Pitääkö alueen viimeisetkin luonnonrippeet tuhota lopullisesti.

Laura Kaarniharju, PS

Olen aiemmin ollut puutarhan säilyttämisen kannalla, mutta tällä hetkellä joudun vastaamaan en tiedä.

Kantani on enemmän säilyttämisen puolesta, jos aluetta saadaan kehitettyä. Mutta en kannata sen säilyttämistä täysin entisellään huonokuntoisine rakennuksineen.

Aluetta pitäisi mielestäni kehittää aidosti avoimemmaksi kaikille kaupunkilaisille. Yhdessä kaupungin kanssa voisi esimerkiksi ideoida ja järjestää luontoaiheisia tapahtumia tai muuta kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa vaikka ikäihmisille. Puutarha voisi entistä vahvemmin olla osa Kupittaan puiston virkistävää viheraluetta, vaikka sinne osaltaan toteutettaisiinkin jotakin uudisrakentamista.

Ongelmana puutarhan alueella näen huonokuntoisten rakennusten ylläpidon, miten saadaan ihmiset pitämään niistä huolta, jotta alue voisi oikeasti säilyä? Myös ajanmukaisen kunnallistekniikan ym. puute luo omat haasteensa alueen ylläpidolle.

Puutarhan Uudenmaantien puoleiselle käyttämättömälle kaistaleelle pitäisi mielestäni rakentaa tai istuttaa jotakin, mikä rajaisi puutarhaa vahvemmin vilkkaasti liikennöidyistä tiestä ja toimisi suojana ja meluesteenä puutarhalle.

Mikael Miikkola, PS

Osa pitäisi säilyttää sellaisenaan, osa vanhusten välimuotoisen asumisen ”tukialueena” (puisto/lähiliikuntaa senioreille), virkamiehet valmistelevat ko. esityksen.

Päämääränä Mooriankunnaksen alueen muodostaminen. Se tukee asumismuotoista seniorien välimuotoisen asumisen palvelurakentamiseen liittyvää asumista ”viihtymisen tukialueena" (hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, asumisen viihtyisyystekijät ja viherympäristö huomioiden).

Ratkaisu on kompromissi: osa säilytetään ja osa muodostetaan puistomaiseksi viheralueeksi tukemaan asukasviihtyisyyttä.

RKP:n vastaa kyllä ja ei

RKP:n valtuutetuista kaksi kolmesta vastaa kysymykseen pitäisikö Kupittaan siirtolapuutarha säilyttää sekä kyllä että ei. Vain Terhi Vörlund-Wallenius on varma myönteisestä kannastaan.

Terhi Vörlund-Wallenius, RKP

1. Siirtolapuutarha tulee säilyttää 2. Pääosin edelleen siirtolapuutarhana, mutta olisi mukavaa, jos puutarha olisi kuitenkin avoimempi kuin nykyään, myös yhteiskäyttöistä aluetta, ulkoilualuetta. Sitä EI saa tuhota rakentamalla.

Ulla Achrén, RKP

Vastaukseni on kyllä ja ei.

Aluetta on kehitettävä niin että se palvelee kaikkia turkulaisia. Järjestetään asiasta kilpailu.

Nicke Wulff, RKP

Vastaan sekä että. KYLLÄ että se pitää säästää tehokkaalta asuntorakentamiselta, mutta myös EI, koska se ei saa pysyä pienen porukan lintukotona, vaan alueesta tulee tehdä osa Kupittaan puistoa ja kehittää siitä kaikille avoin ”puutarhamuseo”, joka houkuttelee vierailuun ja miksei myös uuden oppimiseen.

Viljelyiden lisäksi olisi kahvioita ja toimisi puutarhamaisena olohuoneena. Kopioidaan Botaanisen puutarhan konsepti ja monistetaan se sopimaan puutarhan alueelle. Kaupunki ottaisi suuremman vastuun maaperästä ja kiinteistöistä ja käyttäjillä olisi mahdollisuus kehittää viljelmiä ja kasvatuksia. Aluetta pitää aidosti avata kaikkille, mutta samalla varmistaa alueen turvallisuus ja suojelu ilkivallalta.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella (siirryt toiseen palveluun) 20. toukokuuta kello 23:een asti.

Jutussa on korjattu kokoomuksen Janika Takatalon kommenttia 19.5.2022 kello 15:00. Hän ei suoranaisesti halua säilyttää puutarhaa nykyisen kaltaisena kuten aiemmin jutussa luki.

Lue myös:

.
.