Hyppää sisältöön

Sairaalapaikkojen lisääminen kiireisin varautumiskeino seuraavaan mahdolliseen korona-aaltoon – STM:n asettama työryhmä selvitti palvelujärjestelmän selviytymistä pandemiassa

Koronavirus on tullut jäädäkseen ja seuraavaa tartunta-aaltoa ennakoidaan viimeistään syksylle.

STM kertoo seuraavaan epidemia-aaltoon valmistautumisesta
STM kertoo seuraavaan epidemia-aaltoon valmistautumisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti helmikuussa työryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumista mahdolliseen seuraavaan epidemia-aaltoon.

Loppuraportissaan ryhmä teki 54 erilaista toimenpide-ehdotusta asioista, joita parantamalla ja edistämällä Suomi on aiempaa valmiimpi kohtaamaan mahdollisen seuraavan koronaepidemia-aallon ensi syksynä tai myöhemmin.

Selvitysryhmä kuuli työnsä aikana käytännön toimijoita sekä käynyt läpi aiempia selvityksiä ja tutkimuksia.

Pandemia aiheutti hoitovelkaa, erityisesti kärsivät haavoittuvassa asemassa olevat

Työryhmän raportissa todetaan, että COVID-19 -pandemian iskiessä Suomeen maaliskuussa 2020 viranomaiset joutuivat tekemään rajoitus- ja ohjauspäätöksiä nopeasti epävarmassa tilanteessa. Työryhmä arvioi, että yleisellä tasolla Suomessa on onnistuttu suojaamaan kansalaisia koronaviruksen aiheuttamalta vakavalta sairaudelta.

Pandemian seurauksena sosiaali- ja terveyspalveluihin muodostui kuitenkin hoiva- ja hoitovelkaa. Koronavirustestaus ja väestön rokottaminen ovat vaatineet henkilöstöä, ja se on kuormittanut sote-alan työntekijöitä.

Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet erityisen kielteisesti haavoittuvassa asemassa oleviin kansalaisiin. Lisäksi ajantasaisen tilannekuvan muodostamisessa on ollut puutteita. Osittain puutteellisen tiedon takia viranomaisten viestintä ja ohjeet ovat olleet osin ristiriitaisia.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että vastaisuudessa pandemian tilannekuvaan sisällytetään säännöllisesti arvio pandemian vaikutuksista haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, kuten lapsiin ja nuoriin.

Ennen kaikkea perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tilannekuvaa toivotaan parannettavaksi. Tilannekuva on tärkeä, jotta päättäjät osaavat tehdä oikeita päätöksiä oikea-aikaisesti, sanoi ryhmän puheenjohtaja, sairaalaneuvos Rauno Ihalainen

Sairaalapaikkojen lisääminen kiireisin muutosehdotus

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki nosti sairaalahoidon kapasiteetin parantamisen kiireellisimpänä muutettava asiana, jotta Suomi olisi paremmin varautunut seuraavaan pandemia-aaltoon.

Sairaalahoidossa on edelleen noin 600 koronapotilasta. Työryhmä ehdottaa, että vuodepaikkojen määrää nostetaan syksyn aikana vähintään 800 paikkaan ja enimmillään tuhanteen paikkaan. Tämä pitäisi kuitenkin tehdä tavalla, joka ei kasvata hoitovelkaa entisestään.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistutti, että rokotukset, lääkkeet ja tarkoituksenmukainen koronapotilaiden hoitopaikan valinta voivat pienentää vuodeosastohoidon tarvetta seuraavan pandemia-aallon aikana.

.
.