Hyppää sisältöön

Halsualle suunnitellaan yhteistä tuuli-ja aurinkovoimapuistoa

Entisen turvesuon alueelle nousisi enimmillään 21 tuulivoimalaa.

Halsualla ja sen naapurikunnissa on vireillä useita eri tuulivoimapuistohankkeita. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Neova Oy eli entinen Vapo suunnittelee Halsualle yhdistettyä tuulivoima- ja aurinkoenergiahanketta.

Vapon vanhalle turvesuolle nousisi enintään 21 tuulivoimalaa ja sinne sijoittuisi myös aurinkopaneeleita.

Halsuan kunta laittoi kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, jolloin kuntalaisilla mahdollisuus esittää mielipiteitä hankkeesta. Ympäristönvaikutusten arviointiin liittyvät luontoselvitykset tehdään tämän vuoden aikana.

Suunnitelluista tuulivoimaloista seitsemän sijoittuisi Kokkolan puolelle eli myös Kokkolan kaupunki joutuu kaavoittamaan alueen.

Tuulivoimapuisto kantaa Halsuan puolella Kairinevan tuulivoimapuiston nimeä, Kokkolan puolella nimi muuttuu Peränevaksi.

Suurin osa Kokkolan puolelle ulottuvasta alueesta on Kälviän Hirsimetsän yhteismetsää. Aivan suunnittelualueen naapuriin sijoittuu myös Tuohimaa‐Riutanmaan tuulipuisto, jonne suunnitellaan enintään 73 voimalaa.

Halsuan kunta arvioi, että Kairinevan ja Peränevan ennalta arvioidut painopistealueet vaikutustenarvioinnille ovat luontovaikutukset Natura- ja suojelualueille, linnustovaikutukset ja vaikutukset muulle arvokkaalle lajistolle, vaikutukset metsäpeuraan, melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset sekä vaikutukset ihmisiin.

Myös sähkönsiirron vaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa ovat tärkeitä painopisteitä vaikutustenarvioinnissa.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään noin 300 metriä ja niiden yksikköteho oli 7-10 megawattia.

Kaavaprosessin arvioidaan valmistuvan vuosien 2023-24 vaihteessa.

Halsua miettisi Perhon Ahvenlammen tuulipuiston siirtolinjan uusiksi

Halsualla odotetaan myös Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen etenemistä. Valtuuston hyväksymästä kaavasta on valitettu, mutta Vaasan hallinto-oikeus ei ole vielä antanut ratkaisua asiassa. OX2-yhtiön hankkeeseen sisältyy 36 voimalaa.

Halsuan kunnanhallitus antoi tiistain kokouksessa myös peräti viisi muuta tuulivoimapuistoja koskevaa lausuntoa. Kunnalla ei ollut huomautettavaa Perhon, Pihtiputaan ja Kinnulan alueille suunnitelluista puistoista.

Tosin Perhon Ahvenlammen sähkönsiirtolinjaa tulisi pohtia tarkasti ympäristönvaikutusten arvioinnissa.

Nyt siirtolinjan on suunniteltu kulkevan Natura-alueen kautta Halsuan Rimpinevan sähköasemalle. Kunnan mukaan tarkasteluun tulisi ottaa myös oman sähkönsiirtoaseman tekeminen Ahvenlammin tuulivoimapuiston kaakkoisreunassa kulkevaan 400 kV siirtolinjaan.

Uuden siirtolinjan tekeminen voi olla halvempaa kuin uuden sähköaseman tekeminen, mutta ympäristön kannalta merkittävästi haitallisempi, huomauttaa kunnanhallitus.

.
.