Hyppää sisältöön

EU ehdottaa 9 eri säästökikkaa, jotta energiariippuvuus Venäjästä voidaan katkaista: Ajonopeuksia hidastettava ja kotien lämmitystä vähennettävä

Komissio esitteli keskiviikkona valtavat suunnitelmat, joilla riippuvuutta Venäjästä vähennetään. Uhrauksia vaaditaan niin valtioilta, yrityksiltä kuin kansalaisiltakin.

"Lentäminen on lintujen hommaa", luki mielenosoittajan pahvikyltissä Amsterdamin Schiphol-lentokentällä viime sunnuntaina. EU-komission mukaan kaikkein suurimmat säästöt venäläisen energian käyttöön saadaan lyhyellä aikavälillä ihmisten liikkumistapojen muutoksesta ja kotitalouksien lämmityksestä. Kuva: Koen Van Weel / EPA

Selvä enemmistö eli 85 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU:n pitäisi katkaista energiariippuvuus Venäjään.

Kansalaisten kannattaisikin toimia itse omalla kohdallaan, nimittäin nopeimmin ja halvimmalla riippuvuutta vähennetään jättämällä lomalennot väliin tai ajamalla vähemmän autolla – eli säästämällä energiaa.

Kun Venäjältä tulevia öljy- ja kaasuvirtoja ei voi katkaista heti huomenna aiheuttamatta laajoja ongelmia yhteiskunnassa, eikä ilmastoystävälliseen teknologiaan siirrytä sormia napsauttamalla, parhaiten tehoaa energiankulutuksen vähentäminen.

Säästötoimia ovat suositelleet niin Sitra kuin Kansainvälinen energiajärjestö IEA:kin, lue lisää:

Vinkit energiansäästöön

Keskiviikkona EU-komissio esitti, että kulutusta vähennetään suunniteltua nopeammin.

Ehdotus sisältyy suunnitelmaan, jolla EU valmistautuu käynnistämään yhteensä 300 miljardin euron investoinnit päästäkseen eroon Venäjän energiasta vuoteen 2027 mennessä.

Yhdessä Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n kanssa komissio on käynnistänyt "Playing my part (siirryt toiseen palveluun)" (Teen osani) -ohjelman kansalaisten energiansäästöön. Siinä suositellaan yhdeksää eri säästökikkaa.

– Energiankulutuksen vähentäminen tuo suojaa fossiilisten polttoaineiden korkeita hintoja vastaan, komissio toteaa.

Samoin säästäminen suojaa olemassaolevia kaasun ja öljyn varastoja tulevina kuukausina, jolloin investointeja uusiutuvaan energiaan tehdään.

Komissio kehottaa alueellisia viranomaisia ohjeistamaan ihmisiä siinä, millaisiin säästötoimiin paikallisesti on järkevää ryhtyä.

Venäjä toimittaa tätä nykyä 40 prosenttia EU:n tarvitsemasta kaasusta ja 27 prosenttia öljystä.

Komission energiapaketin tavoite on poistaa venäläinen kaasu Euroopan energiaverkoista kokonaan ennen vuotta 2027 ja vähentää sitä kahdella kolmasosalla ennen tämän vuoden loppua. Venäjän öljystä taas aiotaan eroon jo tänä vuonna korvaamalla se muualta hankittavalla öljyllä.

Itävalta ja Ruotsi täyttävät jo nyt komission esittämän tavoitteen uusiutuvan energian käytöstä sähköntuotannossa vuonna 2030.

Kun tähänastinen tavoite on ollut vähentää energiankulutusta yhdeksällä prosentilla vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä, nyt jäsenmaat velvoitetaan 13 prosentin kulutuksen vähennykseen.

Jotta komission vaatimaa säästöä saadaan aikaan, toimiin on ryhdyttävä kansallisella tasolla.

Ratkaisevaa on se, onko jäsenmaiden hallituksilla pokkaa vaatia kansalaisilta energian säästötoimia. Hallitusten olisi aktiivisesti edistettävä valistuskampanjoita.

Niiden olisi suunniteltava, miten kotitalouksia kannustetaan säästämään energiaa tai miten energiansäästöön velvoitetaan esimerkiksi julkisissa rakennuksissa.

Italia on jo ilmoittanut vähentävänsä julkisten tilojen ilmastointia kesällä ja lämmitystä talvella venäläisen energian tarpeen vähentämiseksi. Helleaaltojen aikaan maan sähkönkulutus nousee huippuunsa, kun ilmastointilaitteet käyvät täydellä teholla. Kuva Roomasta viime kesältä. Kuva: Massimo Percossi / EPA

Nimbyilijät "kuriin"

EU-maista Ruotsi ja Saksa rakentavat eniten tuulivoimaa. Vaikka komissio nyt entisestään nopeuttaa aurinko- ja tuulivoiman rakentamistahtia, voimaloiden ja kennostojen valmistukseen löytyy kyllä valmiudet Energiateollisuus ry:n mukaan.

– Eurooppalaista valmistavaa teollisuutta skaalataan komission esityksessä ylöspäin. Mutta ongelma ei olekaan valmistuskapasiteetti vaan luvitus, Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäällikkö Antti Kohopää sanoo.

Luvan saaminen voi kestää tuuliprojekteissa jopa yhdeksän vuotta ja aurinkoprojekteissa 4,5 vuotta.

Komission mukaan hallinnolliset hidasteet ovat selvästi suurempi este ilmastoystävällisen energian käyttöönotolle kuin esimerkiksi tarvittavan teknologian tai raaka-aineiden hinta tai saatavuus.

Nimby-ilmiö (Not In My Backyard, "ei minun takapihalleni") on suuri esimerkiksi tuulivoiman rakentamista hidastava tekijä.

Komissio haluaa lyhentää uusien tuulivoimaloiden ja aurinkopuistojen lupaprosessit alle vuoteen sellaisilla alueilla, joille lupia on jo kaavoituksella myönnetty. "Neitseellisille" voimala-alueille luvat pitäisi hellitä kahdessa vuodessa.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että jäsenmaiden täytyy rajata kansalaisten valitusoikeutta ja muuttaa lupamenettelyjään mahdollisimman pian.

Komissio suosittelee, että ihmiset otetaan mukaan uusiutuvan energian rakennushankkeisiin valmisteluvaiheessa. Voimaloiden lähellä asuvien ihmisten pitäisi päästä osallisiksi sen tuomista hyödyistä.

Jäsenmaiden pitäisi myös aloittaa mahdollisimman pian voimalahankkeisiin sopivien maa- ja merialueiden kartoittaminen.

Lämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja

Kansalaisille konkreettisimmat vaikutukset komission energiapaketista tulevat rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta ja uusien lämmitysmuotojen asentamisesta.

Esimerkiksi lämpöpumppuja pitää esityksen mukaan asentaa unionin alueella yhteensä kymmenen miljoonaa tulevien viiden vuoden aikana. Vuosikymmenen lopussa aurinkopaneelit tulisivat pakolliseksi kaikissa uusissa rakennuksissa, myös asuintaloissa.

Koska paketti sisältää suositusten lisäksi paljon jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä, sitä tuskin saadaan kokonaan läpiviedyksi vielä tänä tai ensi vuonnakaan.

Suunnitelman onnistuminen on jäsenmaista kiinni. Suurin osa ehdotetuista toimenpiteistä edellyttää joko kansallista täytäntöönpanoa tai EU-maiden välistä yhteistyötä.

Ensin pakettia käsitellään EU-huippukokouksessa parin viikon kuluttua. Sen jälkeen lakiesitykset siirtyvät jäsenmaiden ja parlamentin käsittelyyn.

Voit keskustella aiheesta perjantai-iltaan klo 23:een asti.

Aiheesta lisää:

.
.