Hyppää sisältöön

Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet merkittävästi 30 vuoden tarkastelujaksolla

Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 43 prosenttia, ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt noin 50 prosenttia. Laskelmat on laatinut rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sitowise Oy.

Liikennettä kuvattuna Kuopion moottoritien Matkuksen ylikulkusillalta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Mukana laskelmissa on myös ennakkotiedot vuodesta 2021.

Aiheesta tiedottaa Kuopion kaupunki.

Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 43 prosenttia, ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt noin 50 prosenttia.

Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 22 prosenttia, ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt noin 2 prosenttia.

Päästöjen laskuun on Kuopiossa vaikuttanut erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen sekä puuperäisten polttoaineiden kasvanut osuus energiantuotannossa. Myös raskaan teollisuuden väheneminen on vaikuttanut merkittävästi päästöjen laskuun.

Tiedot perustuvat Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen tilaamaan laskelmaan Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöistä.

Laskelmat on laatinut rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sitowise Oy.

Kuopiolla kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 mennessä

Kuopion suurimmat päästöjen aiheuttajat olivat tieliikenne, teollisuus ja työkoneet sekä kaukolämpö vuonna 2020.

Suonenjoella suurimmat päästöt tulivat tieliikenteestä ja maataloudesta.

Kuopion tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttina vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

.
.