Hyppää sisältöön

Onko sinulla kolme lasta tai enemmän? Tutkimus kertoo, että ikäännyt vuosia muita nopeammin

Vähintään kolmen lapsen vanhempien kognitiiviset taidot heikkenivät 6,2 vuotta nopeammin kuin niillä, joilla on kaksi lasta. Lapsiluvun vaikutus ajattelutaitoihin oli suurinta Pohjois-Euroopassa.

Tutkijat havaitsivat, että lasten lukumäärä heijastelee vahvasti vanhuusiän kognitiivisiin taitoihin. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Jos sinulla on vähintään kolme lasta, aivosi ikääntyvät yli kuusi vuotta nopeammin kuin niillä, joilla lapsia on kaksi. Asiasta kertoo arvostetun yhdysvaltalaisen Columbian yliopiston tuore tutkimus (siirryt toiseen palveluun), jossa vertailtiin eri Euroopan maissa asuvien ihmisten lapsilukua heidän kognitiivisiin taitoihinsa yli 65 vuoden ikäisenä.

Lapsettomia ja yhden lapsen vanhempia ei ollut mukana tutkimuksessa. Selvitys kuitenkin paljasti, että kolmen tai sitä useamman lapsen vanhempien aivotoiminta ikääntyi jopa 6,2 vuotta nopeammin kuin vanhemmilla, joilla oli kaksi lasta. Tulokset olivat yhteneväisiä niin miehillä kuin naisillakin.

Aiemmin on tutkittu esimerkiksi sitä, miten lapsuus- ja aikuisiän koulutus tai ammatti ovat vaikuttaneet yli 65-vuotiaiden kognitiivisiin taitoihin. Aiemmat tutkimukset ovat toki antaneet viitteitä siitä, että lisääntyminen ylipäätään vaikuttaa jollain lailla kognitiivisiin taitoihin myöhemmällä iällä, mutta lasten saamisen ja etenkin lapsiluvun syy-seuraussuhdetta aivojen toimintaan ei ole tähän mennessä selvitetty.

– On välttämätöntä kyetä ymmärtämään kaikkia myöhemmän iän kognitiivisiin taitoihin vaikuttavia tekijöitä, jotta voisimme taata sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla mahdollisimman onnistuneen vanhuuden. Tämä pätee etenkin Euroopassa, missä perhekoot ovat kutistuneet ja väestö ikääntyy vauhdilla, sanoo yksi tutkimuksen tekijöistä, väestö- ja perheterveyden professori Vegard Skirbekk Columbian yliopistosta.

– Yksilötasolla kognitiivinen terveys vaikuttaa ratkaisevasti siihen, että pysytään itsenäisinä ja sosiaalisesti aktiivisina myös myöhemmällä iällä. Yhteiskunnallisesti vanhemman väestön kognitiivisen terveyden ylläpito taas takaa pidentyneet työurat sekä vähentää terveydenhuollon ja vanhustenhoidon kustannuksia, tutkimukseen osallistuneen Paris-Dauphine–PSL-yliopiston taloustieteen professori Eric Bonsang jatkaa.

Lapsista rahanmenoa ja stressiä, mutta myös sosiaalista tukea

Lapsiluku, niin pieni kuin isokin, heijastelee myöhemmän iän ajattelutaitoihin usealla eri tavalla.

Ensinnäkin uuden jälkeläisen saaminen tuo yleensä mukanaan merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Uusi perheenjäsen vähentää usein kotitalouden käytettävissä olevan rahan määrää, ja näin heikentää elintasoa kaikilla perheenjäsenillä. Perheen kasvaminen saattaa myös aiheuttaa huolta ja epävarmuutta taloudesta, mikä taas voi vaikuttaa kognition heikentymiseen. Lapsiluvun kasvaminen kasvattaa tutkijoiden mukaan myös mahdollisuutta ajautua köyhyysrajan alapuolelle.

Toiseksi, kun lapsiluku kasvaa, naisten panos työelämässä vähenee. Useampi lapsi tarkoittaa paitsi vähemmän tehtyjä työtunteja ja pienempiä ansioita, se heikentää kognitiivista kehitystä myös muuten. Tutkijoiden mukaan työelämään osallistuminen – verrattuna eläkkeellä olemiseen – parantaa myöhemmän iän ajattelutaitoja sekä miehillä että naisilla.

Kolmas, positiivinen, vaikutus taas voi olla se, että jälkeläisten saaminen vähentää sosiaalisen eristäytymisen riskiä vanhoilla ihmisillä. Sosiaalinen eristäytyminen on aivotoimintojen heikentymisen ja dementian merkittävä riskitekijä. Lasten saaminen usein lisää sosiaalista tukea ja kanssakäymistä, mikä taas saattaa suojata kognitiivisten taitojen heikkenemiseltä vanhemmalla iällä.

Ja viimeiseksi, lasten saaminen voi olla hyvin stressaavaa, se voi lisätä monia terveysriskejä, kuten liikkumattomuutta ja huonoja ruokailutapoja, sekä voi heikentää esimerkiksi tiedonkäsittelyn taitoja jo aikuisiällä. Usean lapsen vanhemmat saattavat kokea enemmän stressiä, ja heillä on kenties vähemmän aikaa rentoutua tai paneutua älyllisesti virkistäviin toimiin omalla vapaa-ajallaan. Tämä saattaa lisätä myös vanhemman univajetta, mikä sekin vaikuttaa suuresti kognitiivisiin taitoihin.

– Kolmen tai useamman lapsen saamisen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin eivät suinkaan ole vähäisiä: ne vastaavat jopa 6,2 vuoden vanhenemista, taloustieteen professori Eric Bonsang huomauttaa.

Vaikutukset suurimpia Pohjois-Euroopassa

Tutkijat analysoivat tuloksissaan SHARE-ikääntymistutkimukseen (siirryt toiseen palveluun) kerättyjä tietoja 20:stä Euroopan maasta ja Israelista. Mukana olivat muun muassa Tanska, Viro ja Ruotsi, mutta suomalaisten tietoja ei ollut analyysissa mukana.

Suomalaisten kannalta huono uutinen on kuitenkin se, että lapsiluku heikensi ajattelutaitoja eniten juuri Pohjois-Euroopassa. Tutkijoiden mukaan tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Pohjolassa korkeampi lapsiluku nakertaa taloutta, mutta lapsiluvun kasvaminen ei kuitenkaan lisää sosiaalista pääomaa, kuten voi olla muualla.

Toisaalta tuloksista on nähtävissä myös mahdollisesti hyviäkin vaikutuksia: tutkijoiden mukaan se, että perhekoot pienenevät Euroopassa voi hyvin johtaa siihen, että iäkkäiden ajattelutaidot ovat tulevaisuudessa paremmalla tolalla – mitä vähemmän kolmi- tai enempi lapsisia perheitä, sitä paremmin yli 65-vuotiaiden aivot raksuttavat.

Tutkimukseen osallistuneet oli rajattu niin, että he olivat yli 65-vuotiaita ja kaikilla oli vähintään kaksi lasta, eli tästä syystä lapsettomat ja yhden lapsen vanhemmat jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkijat esittävätkin, että jatkossa on syytä selvittää myös heidän hedelmällisyytensä vaikutuksia kognitiivisiin taitoihin myöhemmällä iällä.

– Kun ottaa huomioon lisääntymisen valtavan vaikutuksen ikääntymiseen, myöhemmissä vanhuusiän kognitiota selvittävissä tutkimuksissa on syytä ottaa se huomioon yhtenä ennustetekijänä koulutuksen, ammatin, aktiivisuuden, sekä mielenterveyden ja fyysisen kunnon ohella, Skirbekk huomioi.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu vastikään Demography-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Juttua korjattu 23.5.2022 kello 8.25: Avattu kommentointimahdollisuus, koska se on vahingossa ollut suljettuna.

Voit keskustella aiheesta 23.5.2022 kello 23:een asti.

Lue myös:

.
.