Hyppää sisältöön

Kuiskuttelua, ulkonäön kommentointia ja reiden sivelyä – seitsemän kertoo kaupunginjohtajan epäasiallisesta käytöksestä naisia kohtaan

Ylen haastattelemien naisten ja miesten kertomukset viittaavat siihen, ettei Kauhavan kaupunginjohtajan Markku Lumion irtisanomisprosessiin johtanut käytös ole yksittäistapaus. Lumio kiistää käyttäytyneensä epäasiallisesti.

Markku Lumion kautta Kauhavan johdossa jatkettiin helmikuussa hänen eläköitymiseensä saakka. Kuva on vuodelta 2014, jolloin Lumio valittiin kaupunginjohtajaksi. Kuva: Kati Enkvist / Yle

Miten pitäisi pukeutua ja millaiset kengät valita, jotta niihin ei kiinnitettäisi huomiota? Miten välttää jääminen kaksin kaupunginjohtajan kanssa tai istumapaikka tämän vieressä?

Muun muassa tällaisia asioita osa Ylen haastattelemista naisista on joutunut Kauhavalla miettimään jo pitkään, vaikka he haluaisivat keskittyä työhönsä tai rooliinsa luottamustoimessa.

Naiset kertovat kaupunginjohtajan käytöksen aiheuttavan ahdistusta, nöyryytystä ja epämiellyttävää oloa.

Kaupunginjohtajan käyttäytyminen on olennainen osa meneillään olevaa prosessia: kaupunginhallitus esitti huhtikuussa tilapäisen valiokunnan perustamista kaupunginjohtaja Markku Lumion irtisanomiseksi tai siirtämiseksi toisiin tehtäviin. Valiokunta perustettiin toukokuussa.

Pettymys pelisääntöjen rikkomisesta johti luottamuspulaan

Kaupunginhallituksen luottamuspulan syynä on se, että hallitus katsoo Lumion arviointikyvyn pettäneen vuorovaikutustilanteessa hallituksen selkeästä ohjeistuksesta huolimatta.

Lumiota oli vain hieman aiemmin puhuteltu käyttäytymisestä naisia kohtaan. Uusi tapaus sattui pian tuon keskustelun jälkeen.

Luottamuksen menetyksessä on siis kyse pettymyksestä siihen, etteivät yhdessä sovitut pelisäännöt pitäneet.

Lumiolle on esimerkiksi näytetty konkreettisesti, millainen etäisyys ihmisiin on sopiva ja kerrottu, millaisissa tapauksissa vaikkapa myötätuntoa voi osoittaa halaamalla.

Asiasta kertoo Ylelle henkilö, jolla on ensi käden tietoa Lumion kanssa käydyistä keskusteluista.

Kauhavan kaupunginvaltuusto äänesti Lumiolle hänen eläkeikäänsä kestävän jatkokauden helmikuussa, vaikka osa luottamushenkilöistä olisi halunnut, että virka pannaan auki.

Näkemykset eroavat vahvasti

Epäasiallinen käytös on tuotu valiokunnan perustamiseen johtaneessa tapauksessa esiin vain yksittäisenä tapauksena. Julkisuudessa on kerrottu yhdestä halauksesta ja kehuvasta lauseesta. Ylen tietojen mukaan kyse on enemmästä.

Kaupunginjohtajan käytöksessä ei ole kyse yksittäistapauksesta vaan systemaattisesta toiminnasta, sanovat Ylen tähän juttuun haastattelemat henkilöt.

Kauhava on jakautunut asiassa kahtia. Toisen näkemyksen mukaan Lumio on hoitanut kaupunginjohtajan työnsä hyvin ja hänen käyttäytymisensä on vain normaalia kohteliaisuutta.

Lumion tueksi on perustettu jopa kansalaisliike, jonka keulahahmon, entisen kansanedustajan Petri Salon (kok.) mukaan suhteellisuuden- ja oikeudenmukaisuudentaju on kadonnut asiassa.

Pelon ilmapiiri estää esiintulon nimillä

Yle on haastatellut tätä juttua varten seitsemää ihmistä. Joukossa on niin naisia kuin miehiäkin. Naisista neljä sanoo kaupunginjohtajan käyttäytyneen heitä kohtaan epäasiallisesti. Yhtä moni haastatelluista on nähnyt asiatonta käytöstä.

Haastatelluista kaksi on huolehtinut siitä, että nainen ei jää tietyissä tilanteissa kaksin kaupunginjohtajan kanssa, esimerkiksi esittämällä juhlissa naisen seuralaista. Eräs naisista myös välttelee kaupunginjohtajan huoneeseen menemistä.

Lumion käytös on haastateltavien mukaan ollut laajemminkin tiedossa jo pitkään. Kevään keskustelu ja asiasta noussut julkisuus on kuitenkin sulkenut naisten suut. He kokevat, että puhuminen johtaa loanheittoon. Siksi haastatellut eivät esiinny jutussa nimillään.

– Keskustelu on saanut järkyttäviä piirteitä: uhkailua ja mustamaalaamista, sanoo eräs naisista.

Viimeinen niitti oli monen mukaan se, että paikalliset lehdet kertoivat sen naisen nimen, joka toi esiin kaupunginjohtajan epäasiallisen käytöksen uusimmassa tapauksessa. Tuo tapaus johti epäluottamukseen ja tilapäisen valiokunnan perustamiseen.

Yhden haastatellun mukaan jotkut naiset ovat saaneet nimettömiä tekstiviestejä, joissa heillä on väitetty olevan suhde kaupunginjohtajan kanssa. Netin keskustelupalstoilla taas on käyty nimillä rajuakin keskustelua.

Eräästä sosiaalisen median keskustelusta on tehty myös rikosilmoitus. Yle ei ole pystynyt vahvistamaan rikosilmoitusta mutta on nähnyt kuvakaappauksen tekstistä, jossa naisesta puhutaan hyvin alatyylisesti.

Ongelma on myös valta-asetelmassa: kaupunginjohtajaa vastaan nouseminen koetaan vaikeaksi.

– Naisella on niin heikot puolustautumiskeinot. Sanotaan, että olet itse aiheuttanut ja syyllinen, sanoo yksi naisista.

Kauhavalla on runsaat 15 000 asukasta. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Kaupunginjohtajan kuiskuttelut koetaan epämiellyttäviksi

Ylen haastattelemien henkilöiden mukaan Markku Lumion tapana on kiinnittää naisiin erityistä huomiota. Haastatellut käyttävät usein sanaa supina tai kuiskuttelu: Lumio kuiskuttelee naisille kohteliaisuuksia, joita nämä eivät halua.

Kyse on useimmiten ulkonäön kommentoinnista. Luottamustoimissa olevat haastatellut kokevat sen loukkaavaksi jo siksikin, että heidät on valittu tekemään työtä kaupungin hyväksi, ja siihen he haluaisivat myös keskittyä.

– Supinalla halutaan latistaa naisia: että näiden rooli on vain tulla nätteinä paikalle, sanoo eräs.

Lumion mieltymys kauniisiin kenkiin on haastateltavien mukaan niin vahvaa ja yleisessä tiedossa, että osa naisista on vaihtanut jalkaansa tylsän asialliset jalkineet, jotta välttyisi kaupunginjohtajan huomiolta.

Osa Ylen haastattelemista naisista on myös selvästi ilmaissut Lumiolle, ettei halua tämän huomiota tai kommentteja ulkonäöstään. Se ei ole auttanut.

Supinaan liittyy myös toinen ikäväksi koettu ulottuvuus: vaivautuneisuus kasvaa, kun muut paikalla olijat seuraavat Lumion jakamaa huomiota.

– Miehet virnistelevät selän takana, että nytkö on tuon vuoro. Eivätkö he ymmärrä, että se on vain vallankäyttöä? pohtii yksi naisista.

– Terveen miehen merkki, siteeraa puolestaan eräs Ylen haastattelemista sitä, kuinka osa Lumion käytöksen ymmärtäjistä asiaan suhtautuu.

Valta-asetelman vuoksi asiaan ei uskalleta puuttua

Suhtautuminen Lumion käytökseen ei kuitenkaan mene sukupuolen mukaan, vaan naiset ovat saaneet tukea monilta Kauhavan miehiltä.

Ylen haastattelema, useammalle naiselle esiliinana toiminut mies on nähnyt kaupunginjohtajan esimerkiksi sivelevän vieressään istuvien naisten reisiä pöydän alla julkisessa tilaisuudessa. Myös toinen Ylen haastattelemista henkilöistä on itse kokenut samaa.

Useampi nainen onkin maininnut laittavansa vähintään käsilaukun itsensä ja kaupunginjohtajan väliin.

Kohteena on usein nainen, joka ei asemansa vuoksi tohdi reagoida tilanteeseen.

– Uskaltaako kaupunginjohtajalle sanoa ei, jos on kaupungilla töissä ja hänen alaisensa? Kyse on vallan väärinkäytöstä, sanoo yksi miehistä.

Kolmen haastatellun mukaan kaupunginjohtaja myös järjestelee istumajärjestyksiä tilaisuuksissa niin, että saa viereensä haluamansa henkilön.

Osa Kauhavan kaupunginvaltuutetuista olisi halunnut panna kaupunginjohtajan viran auki. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Kaupunginjohtaja sanoo olleensa korkeintaan kohtelias

Markku Lumio kiistää käyttäytyneensä millään tavalla epäasiallisesti. Hän sanoo sen sijaan, että on itse joutunut naisten epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

Hän sanoo korkeintaan lausuneensa joskus kohteliaisuuksia, jotka ovat liittyneet naisten asuun tai olemukseen.

Lumio kiistää kuiskutelleensa tai supisseensa palautteitaan ja sanoo puhuneensa naisille riittävän etäältä.

– En ymmärrä, että tällaisesta edes keskustellaan. Eteläpohjalainen kulttuuri on nurinkurinen: saisi varmaan sanoa, että onpas sinulla ruma asu. Minä olen positiivisen palautteen ihminen, Lumio sanoo.

Kaupunginjohtaja sanoo, ettei hänelle koskaan ole annettu sellaista palautetta, että kommentit koettaisiin sopimattomiksi. Ydinkysymys onkin Lumiosta se, miksei kukaan ole koskaan huomauttanut, jos on kokenut niin.

– Silloin olisin heti pyytänyt anteeksi ja vetäytynyt.

Väitettä reiden sivelystä Lumio pitää absurdina puskista huuteluna. Hän kritisoi muutenkin sitä, että ihmiset saavat puhua anonyymeinä.

Lumio sanoo, että jos Ylen haastattelemien joukossa on kaupunginhallituksen jäseniä, valta-asema on väärinpäin, sillä he ovat hänen yläpuolellaan.

Kaupunginjohtajan mukaan hän ei ole järjestellyt istumapaikkoja muuten kuin työnsä puolesta taatakseen toimivan ja tasapuolisen istumajärjestyksen.

Lumio pitää väitteitä epäasiallisesta käytöksestä törkeinä. Hänen mukaansa kaupungin ilmapiiri on myrkytetty vanhan jutun vatvomisella, ja sen vuoksi pikkuasiasta hermostuminen on johtanut valiokunnan perustamiseen.

Valiokuntaa Lumio pitää hyvänä ratkaisuna, sillä se tarjoaa asiallisen foorumin asian käsittelyyn.

.
.