Hyppää sisältöön

Ukrainan sota on lisännyt suomalaisen sahatavaran kysyntää, paperin vientimäärät puolestaan alenevat

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan monen metsäteollisuuden tuotteen vienti kasvaa tänä vuonna.

Puupinoa nostettiin tukkirekan kyydistä energiapuupinoon Etelä-Savossa Juvalla toukokuun alkupuolella. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Suomen sahatavaran viennin ja tuotannon ennustetaan kasvavan tänä vuonna, kerrotaan Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet lisäävät suomalaisen sahatavaran kysyntää Euroopassa. Myös Pohjois-Afrikassa sahatavaran kysyntä on kasvussa.

Paino- ja kirjoituspaperin sekä sellun tuotanto- ja vientimäärät puolestaan alenevat alkuvuoden Paperiliiton ja Metsäyhtiö UPM:n välisen työehtoriidan vuoksi.

Vaikka tuotanto ja vienti palasivat normaalille tasolle loppuvuoden aikana, paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat Luken arvion mukaan yli kaksikymmentä prosenttia viime vuodesta.

Venäjän tuontipuuta pyritään korvaamaan kasvattamalla kotimaisia hakkuita

Ukrainan sodan vuoksi sellun, kartongin ja paperin kysyntä on korkealla. Suomen keskimääräinen sellun vientihinta nousee arviolta kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Suomen paperin keskimääräisen vientihinnan Luke arvioi nousevan yli kolmekymmentä prosenttia viime vuodesta.

Ukrainan sodan seurauksena raakapuun tuonti Venäjältä on keskeytynyt maaliskuusta alkaen. Tuontipuuta pyritään Luken mukaan korvaamaan kasvattamalla kotimaisia kuitupuun hakkuita.

Suoraan energiaksi käytetyn hakkeen, polttopuun sekä myös energiajakeita sisältävän teollisuuspuun tuonnin keskeytyminen Venäjältä nostaa kotimaisen energiapuun kysyntää ja hintaa.

Lue lisää aiheesta:

.
.