Hyppää sisältöön

Ely-keskuksen tietoon ei ole tullut happamien jokien aiheuttamia kalakuolemia Pohjanmaalla

Pienten rannikon läheisten jokien sekä muutamien isompien jokien sivujokien happamuustilanne on ollut heikko toukokuussa. Suurissa joissa happamuustilanne on pysynyt varsin hyvällä tasolla koko kuukauden.

Arkistokuva Kyrönjoesta huhtikuussa 2022. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Jokien happamuustilanne jatkui toukokuun alkupuolella hyvin heikkona rannikon läheisissä joissa sekä muutamissa isompien jokien sivujoissa.

Sulvanjoella, Lehmäjoella, Maalahdenjoella ja Vöyrinjoella pH laski tasolle 4,6–4,8. Happamat olosuhteet voivat aiheuttaa kalakuolemia, mutta näistä ei ole tullut ilmoituksia Pohjanmaan ympäristöasioita hoitavaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskukseen.

Suurissa joissa happamuustilanne pysyi koko toukokuun varsin hyvällä tasolla. Happaminta vesi oli alkukuussa Närpiönjoella ja Kyrönjoella, joissa pH laski arvoon 5,8. Närpiönjoen ja Kyrönjoen pH-arvot kohentuivat loppukuuhun mennessä.

Happamuuden pH-arvoa 5,5 on pidetty normaalirajana, jonka alittuessa kalojen ja eliöiden eläminen vesistössä häiriintyy.

Tulvasta aiheutunut jokivesien sameus sekä kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet vähenivät toukokuussa. Happamuudesta kärsivissä joissa typpipitoisuudet olivat luonteenomaisesti korkeita ja fosforipitoisuudet olivat varsin alhaisia.

Lue myös:

Pienten pohjalaisjokien happamuus nousi huhtikuussa – kalakuolemia ei ole vielä havaittu