Hyppää sisältöön

Lapin käräjäoikeus pohtii, oliko Rovaniemen kaupungin miljoonasijoitus laiton vai ei

Lapin käräjäoikeudessa alkaa tiistaina oikeuskäsittely, jossa puidaan Rovaniemen kaupungin sijoituspäätöksiä. Oliko yrityssaneeraukseen ajautuneeseen firmaan sijoittaminen vastoin säännöksiä?

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­oi­keu­den­käyn­ti alkoi Lapin käräjäoikeudessa
Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­oi­keu­den­käyn­ti alkoi Lapin käräjäoikeudessa

Syyttäjä vaatii rangaistusta kaupungin konserniasiamiehenä toimineelle Heli Välikankaalle törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä sekä kaupunginkamreerina toimineelle Jussi Päkkilälle virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Sijoitusvyyhdissä on kyse Välikankaan ja Päkkilän valmisteleman sijoituspäätöksen vastuullisuudesta. Kaksikko valmisteli vuonna 2017 kaupunginhallituksen päätöksen sijoittaa kaksi miljoonaa euroa Rovaniemen kaupungin rahoja Front Finance -nimisen yhtiön velkakirjoihin.

Yhtiö on ajautunut saneerausohjelmaan, minkä vuoksi kaupunki menetti sijoituspääomastaan 731 000 euroa. Front Finance on luotottanut muun muassa pikavippiyrityksiä.

Syytetyt kiistävät rikoksen ja tappiot

Kumpikin syytteen saanut kiistää syyllistyneensä rikokseen. Esimerkiksi Rovaniemen entinen kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä kiistää sijoituksissa olleen epäselvyyksiä ja pitää niiden kotiutusta tarpeettomana.

Päkkilän mukaan sijoitusten kotiuttamisella itse asiassa aiheutettiin kaupungille kahden miljoonan euron menetys, kun huomioidaan muun muassa kulut ja arvonnousun menetykset.

Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kotiutti kaupungin sijoituksia syksyllä 2020, kun paljastui, että kaupunki oli ottamassa takkiin sijoituksistaan riskirahastoihin.

Oikeudessa ei ole kysymys sijoituksen järkevyydestä

Helsingin yliopiston professori Dan Helenius sanoo, että oikeudenkäynnissä on olennaista se, ovatko syytetyt toimineet lain tai kaupungin omien säännösten vastaisesti – ei se, miten hyvä tai huono sijoituspäätös oli sinänsä.

– Siinä todellakin edellytetään, että on toiminut säännösten tai määräysten vastaisesti joko lain tasolta tai viranomaisen sisäisistä määräyksistä tai linjauksista. Yleinen huolimattomuus ei riitä, että vaikka tekee huolimattomasti valmistellun päätöksen, joka sitten johtaa taloudellisiin tappioihin.

Helenius kertoo, korkeimman oikeuden todenneen, että pelkästään kunnan etujen vastainen toimiminen ei ole rangaistavaa.

Tosin toiminnan ei tarvitse olla ristiriidassa kirjoitettujen sääntöjen kanssa, jos se eroaa selvästi vakiintuneesta käytännöstä.

– Siihen saattaa periaatteessa riittää, että on vaikka toiminut vakiintuneen käytännön vastaisesti. Mutta huono päätös sinällään ei vielä voi johtaa rikosvastuuseen.

Syyttäjä: Kaupunginjohtajaa ei ollut syytä epäillä

Rovaniemen kaupunginjohtajana sijoituspäätökseen aikaan toiminut Esko Lotvonen vastaa asian esittelijänä tehdystä sijoituspäätöksestä, vaikka se oli muiden viranhaltijoiden valmistelema, sanoo syyttäjä Jane Iisakka.

– On todennäköisiä syitä epäillä, että Front Finance Oy:n velkakirjasijoitus on ollut kaupungin sijoitusohjeen vastainen, koska se ei ole ollut ohjeissa edellytetyllä tavalla vastuullinen sijoitus eikä velkakirjojen liikkeellelaskija hyvämaineinen ja tunnettu.

Lisäksi Iisakan mukaan on todennäköisiä syitä epäillä Front Finance -sijoitusta koskevan esittelytekstin olleen tietyiltä osin puutteellinen, virheellinen ja harhaanjohtava.

Iisakka kuitenkin totesi Lotvosta koskevassa syyttämättäjättämispäätöksessään maaliskuussa 2022, että asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella kaupunginjohtaja Lotvosen olisi tullut epäillä tietoja, joita sijoituksesta annettiin esittelytekstissä tai muutoin.

– Katson, että Lotvosen menettelyä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä vähäisenä. Tämän vuoksi Lotvosen osalta epäilty teko jää rangaistusvastuun ulkopuolelle eikä sitä ole siten pidettävä rikoksena.

Lue lisää

14.6. klo 10.51 lisätty verkkovideo

.
.