Hyppää sisältöön

Tampereen keskustorin historialliset rakennukset voivat saada vierelleen korkeita taloja: hallinto-oikeus hylkäsi ely-keskuksen valituksen kaavasta

Ely-keskuksen mukaan kortteli on merkittävä yhtenäisenä säilynyt osa Tampereen keskustan arvokasta kaupunkikuvaa.

Uudisrakentaminen muuttaisi näkymiä Keskustorin suunnasta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jonka Pirkanmaan ely-keskus teki Tampereen keskustan niin sanottua kymppikorttelia koskevasta kaavasta. Kaava mahdollistaa kortteliin uudisrakentamista.

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavan muutos koskee Puutarhakatu 11:ssä sekä Kauppakatu 2:ssa ja 4:ssä sijaitsevia tontteja. Asemakaavamuutos koskee keskustan yhtä vanhimmista kortteleista Keskustorin läheisyydessä.

Korkeat uudisrakennukset tulisivat arvorakennusten sisäpihalle. Kuva: Juha Kokkala/ Yle

Ely-keskus on arvostellut kaavaa, koska korttelissa sijaitsee useita rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Lähellä sijaitsevat esimerkiksi Raatihuone ja Vanha kirkko.

Niin sanottu kymppikortteli sijaitsee Kauppakadun ja Puutarhakadun Keskustorin päässä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ely-keskuksen mukaan kortteli on merkittävä yhtenäisenä säilynyt osa Tampereen keskustan arvokasta kaupunkikuvaa.

Havainnekuvissa uudisrakennukset ovat 7–8-kerroksisia ja ne erottuvat ely-keskuksen mukaan näin selvästi 3–5-kerroksisista suojelluista arvorakennuksista erityisesti Keskustorin suunnasta. Rakentaminen sijoittuu sisäpihalle.

Puutarhakatu 11 tunnetaan Tampereella myös Pantin talona. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hallinto-oikeuden pätöksessä todetaan, että asemakaavan mahdollistamalla uudisrakentamisella on merkittävää vaikutusta alueen kaupunkikuvaan, ja rakentaminen muuttaa myös korttelin sisäosien luonnetta aiempaan nähden huomattavasti.

Hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että kun otetaan kuitenkin huomioon asemakaava-aluetta ympäröivän rakennuskannan monimuotoisuus ja se, että uudisrakentaminen sijoittuu korttelin sisäosiin ja korttelissa sijaitsevien arvorakennusten taustalle, säilyvät arvorakennusten suojeluarvot samoin kuin Keskustorin ja Kauppakadun maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet.

– Valituksenalainen asemakaava ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen rakennetun ympäristön vaalimista koskevien asemakaavan sisältövaatimusten vastainen, päätöksessä sanotaan.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kunnallisvalituksin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lue myös:

Yksi korkeampi kerrostalo lisää Tampereen ydinkeskustaan: kolmea kerrosta matalampi vanha talo puretaan alta pois

Pirkanmaan ely-keskus valittaa Tampereen kaupungin kaavasta, joka sallii korkeiden talojen rakentamisen lähelle historiallisia rakennuksia