Hyppää sisältöön

Tulleja teräkselle, loppu ilmaisille päästöoikeuksille, lievitystä kalliin energian kustannuksiin – EU-parlamentti sopi ilmastopaketista

Päästöoikeuksien ilmaisjaosta tullaan luopumaan asteittain. Jäsenmaiden välisiä eroja tasattaisiin uudella EU-rahastolla.

EU:n ilmastopaketti nytkähti eteenpäin. Kaikki kolme esitystä hyväksyttiin selvällä enemmistöllä. Kuvituskuva. Kuva: Li Bin / EPA

BRYSSEL EU:n ilmastopaketti nytkähti eteenpäin, kun EU-parlamentti pääsi sopuun kannastaan kolmeen keskeiseen lakihankkeeseen.

Täysistunnossa hyväksytyt kannat koskevat päästökaupan uudistamista, hiilitulleja ja vihreän siirtymän vaikutuksia tasaavaa ilmastorahastoa.

Ehdotukset palautettiin valmisteluun parlamentin kaksi viikkoa sitten pidetyssä istunnossa. Palautuksen taustalla olivat ennen muuta erimielisyydet päästöoikeuksien ilmaisjakoon ja hiilitulleihiin liittyen.

Nyt kaikki kolme esitystä hyväksyttiin selvällä enemmistöllä. Taustalla oli parlamentin kolmen isoimman ryhmän – keskustaoikeistolaisen EPP:n, sosiaalidemokraattisen S&D:n ja keskustaliberaalin Renew-ryhmän – saavuttama sopu paketin sisällöstä.

– Väittäsin että parlamentin kanta on todella vahva, koska kaikki keskeisimmät puolueet ovat mukana, Renew-ryhmän Nils Torvalds arvioi Ylelle.

Teollisuuden hiilivuotoa halutaan padota

Parlamentti kannustaa EU:ta ottamaan käyttöön isoja päästöjä aiheuttavien tuotteiden tuontiin kohdistuvat hiilitullit.

Käytännössä EU:hun tuotaville isoja päästöjä aiheuttaville tuotteille kuten teräkselle määrättisiin tulevaisuudessa erilliset maksut. Taustalla on halu turvata eurooppalaisten yritysten kilpailukyky, kun EU:n ilmastolainsäädäntöä tiukennetaan.

Mepit pääsivät myös yhteisymmärrykseen kannastaan yrityksille kohdistuvan päästöoikeuksien ilmaisjaon lopettamisesta. Parlamentin mukaan ilmaisjako loppuisi asteittain vuosien 2027 ja 2032 välillä.

Parlamentin kanta ilmaisjakoon tiukentui kaksi viikkoa sitten hylättyyn esitykseen nähden. Osa mepeistä olisi toivonut isompia päästökauppaan kohdistuva uudistuksia.

– Kunnianhimon taso ei ole riittävä, se ei vie meitä Pariisin polulle. Siksi en voinut äänestää sen puolesta, parlamentin vasemmistoryhmää edustava Silvia Modig kommentoi.

Modigin mukaan esitys on kuitenkin parannus nykytilanteeseen nähden ja pieni parannus komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Siksi hän ei myöskään halunnut äänestää ehdotusta vastaan.

Sosiaalisia eroja tasattava

Parlamentti tukee myös komission ehdotusta uudesta sosiaalisesta ilmastorahastosta. Rahaston tarkoituksena on tasata vihreästä siirtymästä aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia.

Parlamentin mukaan rahasto tulisi rahoittaa päästökaupasta saatavilla lisätuloilla. Taustalla on ehdotus päästökaupan laajentamisesta ammattiliikenteen polttoainejakeluun ja rakennuksiin.

Rahaston kautta on muun muassa tarkoitus tasoittaa kalliin energian aiheuttamia vaikutuksia ja kannustaa uusiin, ilmaston kannalta hyödyllisiin investointeihin.

Parlamentin on vielä soviteltava kantansa jäsenmaita edustavan neuvoston ja EU-komission kanssa. Ilmastopaketin sisältö voi siis vielä muuttua parlamentin esitykseen nähden.

Mitä ajatuksia juttu sinussa herättää? Ovatko EU:n ilmastotoimet oikeansuuntaisia? Voi keskustella aiheesta 23. kesäkuuta kello 23:een asti.

Lue myös:

.
.