Hyppää sisältöön

Perustuslakivaliokunta: Suomen itäraja voisi olla mahdollista sulkea poikkeustilanteessa kokonaan, yksi rajanylityspiste pidettävä auki

Valiokunnan mukaan rajanylityspisteitä voidaan tilapäisesti sulkea välineellisen maahantulon estämiseksi, jos se on kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden kannalta vakavan uhkan takia välttämätöntä.

Rajanylityspisteitä voidaan sulkea niin, että turvapaikanhaulle jää auki yksi rajanylityspaikka, arvioi perustuslakivaliokunnan enemmistö. Näin ollen kaikki Suomen itärajan rajanylityspisteet voidaan sulkea, jos turvapaikan hakeminen keskitettäisiin muille rajanylityspisteille. Kuva: Annu Passoja / Yle

Perustuslakivaliokunta katsoo keskiviikkona antamassa lausunnossaan, että Suomi voi perusoikeuksia rikkomatta sulkea lyhyeksi ajaksi rajanylityspisteitään niin, että kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään vähintään yhteen rajanylityspisteeseen.

Näin ollen kaikki Suomen itärajan rajanylityspisteet voitaisiin erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa sulkea, jos turvapaikan hakeminen keskitettäisiin esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisille rajanylityspisteille.

Valiokunnan mukaan auki olevien rajanylityspisteiden eli turvapaikanhaun rajoittaminen on mahdollista silloin, "jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi".

Turvapaikan hakua voidaan rajoittaa sen mukaan myös "vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi."

Eduskunta voi siis säätää sen käsittelyssä olevan rajavartiolain muutokset tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Valiokunta lisää, että perus- ja ihmisoikeuksien kannalta valtioneuvoston pitää kuitenkin varmistaa, että keskittämisen jälkeenkin Suomessa säilyy aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua.

Lausunto ei ollut yksimielinen. Eriävän mielipiteen jätti kolme kansanedustajaa, Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Bella Forsgrén (vihr.) ja Anna Kontula (vas.).

Eriävän mielipiteen jättäneiden kansanedustajien mukaan lausunnossa esitetyt oikeudelliset perustelut sekä valiokunnan tekemä harkinta rajan täyssululle ja turvapaikanhaun rajoittamiselle olivat puutteelliset.

Heidän mukaansa valiokunnan kanta poikkeaa oleellisesti myös aikaisemmista ihmisoikeudellisista tulkinnoista siitä, miten oikeus kansainvälisen suojeluun tosiasiallisesti pystytään turvaamaan, jos vain yksi rajanylityspaikka olisi auki.

Juttua täydennetty klo 23.43: Täsmennetty, että rajojen sulkeminen olisi mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

.
.