Hyppää sisältöön

Ministeriö rauhoittelee Merenkurkun luonnonsuojelualuetta kritisoivia pohjalaisia: Palaute on kuultu, ja se pyritään ottamaan huomioon

Kesän alussa järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa koottu palaute vaikuttaa syksyllä valmistuvaan asetusluonnokseen. Merenkurkkuun kaavailtua luonnonsuojelualuetta on vastutettu alueella.

Suunnitellusta luonnonsuojelualueesta on tarkoitus tehdä asetuksella lainvoimainen. Arkistokuva Svedjehamista Björköbystä, joka kuuluu Merenkurkun saariston Unescon maailmanperintökohteeseen. Kuva: Sarah Karjalainen / Yle

Metsähallitus ja ympäristöministeriö järjestivät kesäkuun alussa kuulemistilaisuuksia Merenkurkkuun suunnitellun luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyen.

Keskustelutilaisuuksiin osallistui yli 200 henkilöä.

Yle uutisoi aikaisemmin luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyvästä kritiikistä, jota on esittänyt muun muassa Pohjanmaan liitto.

Kuulemistilaisuuksissa Merenkurkun suojelualueen edistäminen on saanut alueen asukkailta runsaasti palautetta, toteaa ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola.

– Osallistumistilaisuuksissa oli yksittäisiä henkilöitä, jotka ilmaisivat periaatteellisesti olevansa voimakkaasti suojelua vastaan, mutta ne on laskettavissa yhden käden sormilla. Pääosa oli paikalla kertomassa toiveistaan ja huolistaan. Suvantola sanoo.

Ilmapiiri tilaisuuksissa on ollut hyvähenkistä.

– Mielikuvani tilaisuuksista oli, että siellä ollaan keskustelemassa.

Negatiivinen palaute tilaisuuksissa liittyi Suvantolan mukaan pääsääntöisesti valtion alueiden huonoon kunnossapitoon. Lisäksi tuotiin esiin, että luottamus viranomaisiin on ollut heikkoa.

Esiin nousivat muun muassa perinnemaisemien umpeen kasvaminen sekä rakennusten ja satamien heikkona pidetty kunto.

– Voimakkain negatiivinen palaute liittyi siihen, ettei alueiden hoitoon olla panostettu riittävästi.

Tilaisuuksissa keskusteltiin siitä, miten suojelualueiden perustaminen vaikuttaa Merenkurkun alueisiin.

Se oli ilmeistä, että saaristo on paikallisille ihmisille sydämenasia. He haluavat, että saaristoelämän muoto säilyy.

Leila Suvantola

Marjastamiseen, sienestämiseen tai kalastamiseen perustettavat luonnonsuojelualueet eivät vaikuta.

Suvantolan mukaan luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä metsästyksestä täytyy säätää erikseen.

– Metsästys ei ole automaattisesti suojelualueella sallittua, vaan siitä täytyy säätää valmisteltavassa asetuksessa. Valtaosalla luonnonsuojelualueilta metsästys sallitaan hyvin laajasti, Suvantola sanoo.

Yksi keskeinen huoli on saaristoelämän jatkuvuus.

– Se oli ilmeistä, että saaristo on paikallisille ihmisille sydämenasia. He haluavat, että saaristoelämän muoto säilyy.

Pohjanmaan liiton johtaja kritisoi suunnitelmia

Pohjanmaan liiton johtaja Mats Brandt kertoi Svenska Ylen jutussa tukevansa Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajan Joakim Strandin esittämää kritiikkiä luonnonsuojelualueesta.

Brandt kertoo, että suojeluprosessin alkaminen tuli maakuntaliitolle yllätyksenä.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Suvantola myöntää, että näin pääsi käymään vuonna 2020.

– Otin yhteyttä kuntien edustajiin ja tiedotin, että valmistelu alkaa, mutta en tullut soittaneeksi maakuntaliiton johtajalle. Hänelle tämä tuli yllätyksenä. Kun asia tuli ilmi, keskustelimme henkilökohtaisesti ja siitä lähtien meillä oli erittäin hyvä yhteistyö, Suvantola sanoo.

Hän kertoo, että valmistelusta on käyty keskustelua kuntien ja maakunnan kesken jo keväästä 2020 lähtien.

– Silloin liitolta ei tullut mitään näkemystä, että he vastustaisivat tätä.

Suvantola sanoo, että he keskustelevat mielellään asiasta jatkossakin.

– Olisi kiinnostavaa kuulla, mitä uusia ajatuksia maakunnan liitolle on herännyt, kun tällainen ulostulo tuli.

Saatu palaute otetaan huomioon asetusluonnoksen valmistelussa

Asetusluonnos tehdään saatujen näkemysten ja palautteen pohjalta. Sen on määrä valmistua syksyllä.

Ennen vuodenvaihteessa alkavaa asetusluonnoksen lausuntokierrosta ympäristöministeriö käy vielä paikalla kertomassa, kuinka alueelta saatu palaute vaikuttaa asetusluonnokseen.

Asetuksen antamisesta päättää valtioneuvosto.

– Mielipiteet siitä vastustaako vai ei kannattaisi muodostaa sen perusteella, miltä asetus näyttäisi. Ehkäpä on viisaampi malttaa katsoa, mitä tästä seuraa, sillä olemme olleet tähän mennessä vasta avoimesti kuulemassa ihmisiä, Suvantola sanoo.

Suvantolan mukaan suojelualueen perustaminen ei estä mahdollisen Merenkurkun ylittävän sillan rakentamista, sillä valtioneuvosto voi muuttaa suojelua koskevaa asetusta sen tullessa ajankohtaiseksi.

– Kysyimme, mitä tarpeita on ja mitä asetuksessa pitää huomioida. Ne [asiat] viedään asetusluonnokseen sikäli kuin pystymme.

Tavoitteena oli myös selvittää, kuinka alueen hallinta pitäisi järjestää, jotta paikalliset osallistuisivat päätöksentekoon.

Merenkurkun maisemaa voi ihailla mm. laivan kannelta. Kuva: Sebastian Björklund / Yle

Suunnitellut suojelualueet saavat lain suojan

Suvantolan mukaan kyseessä on siis jo aikaisemmin suojeltaviksi suunniteltujen alueiden perustaminen suojelualueeksi.

– Tässä ei ole kyse uudesta suojelusta, vaan olemassa olevien suojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston suojelun varsinaisesta toteutuksesta valtion alueilla Merenkurkussa, Suvantola sanoo.

Hän kertoo, että kansalaisten on ollut vaikeaa hahmottaa Natura 2000 -verkoston tarkoitusta.

– Se ei ole luonnonsuojelualuetta. Se on kartoitus siitä, että näillä alueilla luonnonsuojeluarvot on tarkoitus säilyttää.

Alueiden suojelutarve on tunnistettu valtakunnallisin kriteerein. Natura 2000 -verkosto ei suojele alueita.

– Alueet suojellaan rauhoitusmääräyksin ja ilman niitä alueiden arvot ovat ikään kuin lainsuojattomat. Niiden hävittäminen ei ole vielä kiellettyä, Suvantola sanoo.

Tässä ei ole kyse uudesta suojelusta, vaan olemassa olevien suojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston suojelun varsinaisesta toteutuksesta valtion alueilla Merenkurkussa.

Leila Suvantola

Suojelualueen perustamisen jälkeen alueisiin ei voida Suvantolan mukaan enää kajota merkittävästi.

– Sinne ei voi tulla tuulivoimaloita, kaivoksia tai rantoja kaavoittaa loma-asumiseen. Tämähän tarkoittaa paikallisten asukkaiden arkeen sitä, että alueiden nykytilat säilyvät.

Aikaisemmin Merenkurkun alueella on perustettu yksityisiä suojelualueita jo yli 50 000 hehtaaria. Nyt vastaava toimenpide tehdään valtion alueille.

Suunnitellussa alueessa on noin 2 900 hehtaaria maata sekä 56 000 hehtaaria vettä.

Aiheesta aiemmin:

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun tiistaihin 5.7. kello 23:een saakka.

.
.