Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus: Läntän kaivosalueen osayleiskaava on lainvastainen Kokkolassa

Kumoamispäätöksen perusteissa moititaan sitä, että alueen muuta elinkeinotoimintaa ei ole otettu kaavan laadinnassa huomioon. Louhintaa alueella ei ole tarkoitus aloittaa vielä vuosiin.

Ullavan Läntän osayleiskaava vastatuulessa. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Kokkolan kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen kaivosyhtiö Keliberin Läntän kaivosalueen osayleiskaavasta.

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan viime vuoden maaliskuussa, jonka jälkeen päätöksestä jätettiin yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kumoamispäätöksen perusteluna on, että hyväksytyssä yleiskaavassa on otettu huomioon ainoastaan kaivoselinkeino. Hallinto-oikeuden mukaan alueella harjoitetaan muitakin merkittäviä elinkeinoja, joiden kanssa kaivostoiminta pitää yhteensovittaa.

Hallinto-oikeuden mukaan yhteensovittamista ei ole tehty, joten yleiskaava on jo tällä perusteella lainvastainen.

Keliber aikoo perehtyä hallinto-oikeuden tekemään päätökseen, jonka jälkeen se päättää jatkotoimenpiteistä yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa.

Läntän kaivosalue sijaitsee Ullavanjärven itäpuolella ja louhinta kaivosalueella on tarkoitus aloittaa aikaisintaan 2030-luvun alkupuolella.

Lue myös:

.
.