Hyppää sisältöön

Tällainen on Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittama asiakirja, joka avasi Nato-jumin – lue se tästä

Maiden allekirjoittamassa asiakirjassa sovitaan muun muassa Kurdistanin työväenpuolue PKK:n määrittelystä terroristijärjestöksi ja maasta luovuttamisen helpottamisesta.

Suomen, Ruotsin ja Turkin välisessä yhteisymmärrysasiakirjassa on kolme sivua tekstiä. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen liittyvissä neuvotteluissa löydettiin eilen tiistaina ratkaisu. Ulkoministeri Pekka Haavisto sekä Ruotsin ja Turkin ulkoministerit Ann Linde ja Mevlüt Çavuşoğlu allekirjoittivat tiistaina Madridissa yhteisymmärrysasiakirjan.

Yhteisymmärrysasiakirjassa on todettu seuraavat asiat:

 • Turkki, Suomi ja Ruotsi vahvistavat noudattavansa Washingtonin sopimuksen periaatteita ja arvoja.
 • Yksi näistä puolustusliiton keskeisistä elementeistä on horjumaton solidaarisuus ja yhteistyö terrorismin torjunnassa sen kaikissa muodoissa ja ilmenemismuodoissa, jotka ovat suora uhka liittoutuneiden kansalliselle turvallisuudelle sekä kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.
 • Mahdollisina NATO-liittolaisina Suomi ja Ruotsi antavat täyden tukensa Turkin kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia vastaan. Jotta tämä toteutuu, Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG/PYD:tä tai FETÖ:a. Turkki tarjoaa myös täyden tukensa Suomen ja Ruotsin kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia vastaan. Suomi ja Ruotsi torjuvat ja vahvasti tuomitsevat terrorismin sen kaikissa ilmenemismuodoissa.Suomi ja Ruotsi tuomitsevat yksiselitteisesti kaikki terroristijärjestöt, jotka tekevät hyökkäyksiä Turkkia vastaan, ja ilmaisevat syvää solidaarisuutta Turkille ja terrorismin uhrien omaisille.

Kurdijärjestö YPG on ollut merkittävässä roolissa terroristijärjestö Isisin vastaisissa toimissa Syyriassa. YPG puolestaan tekee yhteistyötä Yhdysvaltain johtaman liittouman kanssa. Gülen-liike, jota Turkki kutsuu nimellä FETÖ on Turkin mukaan laiton terroristijärjestö. Gülen-liikettä ei ole luokiteltu terroristijärjestöksi Yhdysvalloissa. Yhteisymmärrysasiakirjaan on kirjattu myös Kurdistanin työväenpuolue PKK:n määrittely:

 • Suomi ja Ruotsi vahvistavat, että PKK on kielletty terroristiorganisaatio. Suomi ja Ruotsi sitoutuvat estämään PKK:n toiminnan sekä kaikkien muiden terroristijärjestöjen ja niiden laajennusten ja toiminnan sekä näihin terroristijärjestöihin liittyvien tai niistä inspiroituneiden ryhmien tai yksilöiden toiminnan. Turkki, Suomi ja Ruotsi ovat sopineet tehostavansa yhteistyötä näiden terroristiryhmien toiminnan estämiseksi. Suomi ja Ruotsi torjuvat näiden terroristijärjestöjen tavoitteet.
 • Tämän lisäksi Suomi viittaa useisiin rikosoikeutensa viimeaikaisiin lakimuutoksiin, joilla uusia tekoja on säädetty rangaistaviksi terroririkoksiksi. Viimeisimmät muutokset tulivat voimaan 1. 1. 2022, jolloin terroristiryhmän toimintaan osallistumisen käsitettä on laajennettu. Samalla terrorismirikoksiin liittyvä julkinen yllytys kriminalisoitiin erilliseksi rikokseksi. Ruotsi vahvistaa, että uusi ja tiukempi terrorismirikoslaki tulee voimaan 1. heinäkuuta, ja että hallitus valmistelee terrorismin vastaisen lainsäädännön tiukentamista entisestään.
 • Turkki, Suomi ja Ruotsi vahvistavat, että niiden välillä ei ole enää kansallisia aseiden viennin kieltoja. Ruotsi muuttaa sen asevienninsäädöstöään Naton liittolaisten suhteen. Tulevaisuudessa puolustusvienti Suomesta ja Ruotsista toteutetaan Naton puolustusliiton Washingtonin sopimuksen 3. artiklan hengen mukaisesti solidaarisuudessa.

Yhteisymmärrysasiakirjaan on kirjattu, että Turkki, Suomi ja Ruotsi sitoutuvat seuraaviin askeliin:

 • Perustetaan yhteinen, jäsennelty vuoropuhelu- ja yhteistyömekanismi kaikilla hallinnon tasoilla, mukaan lukien lainvalvonta- ja tiedusteluviranomaiset, jotta yhteistyötä terrorismin torjunnassa, järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden yhteisten tähän sitoutuneiden maiden päättämien haasteiden suhteen voidaan tehostaa.
 • Suomi ja Ruotsi osallistuvat terrorismin vastaiseen taisteluun päättäväisesti ja määräysten asiaankuuluvien Naton asiakirjojen ja politiikan mukaisesti, ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin kansallisen lainsäädännön tiukentamiseksi tätä tarkoitusta varten.
 • Suomi ja Ruotsi käsittelevät Turkin vireillä olevien karkotuspyynnöt tai terrorismista epäiltyjen henkilöiden luovutuspyynnöt nopeasti ja perusteellisesti, ottaen huomioon Turkin tiedot, todisteet ja tiedustelutiedot. Maat luovat tarvittavat kahdenväliset oikeudelliset puitteet helpottamaan maasta luovuttamista ja turvallisuusyhteistyötä Turkin kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisesti.
 • Suomi ja Ruotsi tutkivat ja kieltävät PKK:n ja muiden terroristijärjestöjen ja niiden laajennusten ja niistä inspiroituneiden järjestöjen kaiken rahoituksen ja värväystoiminnan sopimuksen kohdassa 5 kuvatulla tavalla.

Kohdalla 5 tarkoitetaan aiemmin kirjattua kohtaa, jossa käsitellään Ruotsin sitoutumista terrorismilainsäädäntönsä tiukentamiseen ja Suomen jo aiemmin tekemiä lakimuutoksia terroririkoksissa.

 • Turkki, Suomi ja Ruotsi sitoutuvat taistelemaan disinformaatiota vastaan, ja estävät omien kansallisten lainsäädäntöjensä väärinkäytön terroristijärjestöjen hyödyksi tai niiden edistämiseksi. Tähän luetaan mukaan toimet, joissa yllytetään väkivaltaan Turkkia vastaan.
 • Suomi ja Ruotsi varmistavat, että niiden kansalliset aseviennin sääntelykehykset mahdollistavat uusia sopimuksia liittolaisten kanssa ja kuvastavat maiden asemaa Naton jäseninä.
 • Suomi ja Ruotsi sitoutuvat tukemaan mahdollisimman paljon Turkin ja muiden EU:n ulkopuolisten liittolaisten osallistumista EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan määrittelemiin nykyisiin ja tuleviin aloitteisiin mukaan lukien Turkin osallistuminen PESCO-hankkeeseen sotilaallisesta liikkuvuudesta.
 • Näiden askelten toteuttamiseksi Turkki, Suomi ja Ruotsi luovat pysyvän yhteisen ryhmän, johon osallistuu asiantuntijoita ulko-, sisä- ja oikeusministeriöistä sekä tiedustelupalveluista ja turvallisuuslaitoksista. Tämä ryhmä on avoin myös muille.
 • Turkki vahvistaa pitkäaikaisen tukensa Naton Open Door -politiikalle, ja suostuu tukemaan vuoden 2022 Madridin huippukokouksessa Naton jäsenyyskutsua Suomelle ja Ruotsille.

STT:n mukaan Turkki on ilmoittanut hakevansa yhteensä 33:n terroristiksi epäilemänsä ihmisen luovuttamista sotilasliitto Natoon pyrkivistä Suomesta ja Ruotsista.

Asiasta kertoo maan oikeusministeri Bekir Bozdag venäläisellä NTV-televisiokanavalla. Luovutuksia haetaan oikeusministerin mukaan Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla.

Presidentti Sauli Niinistö on STT:n mukaan sanonut, että yhteisymmärryspöytäkirjassa ei määritellä, kenet pitäisi Turkille luovuttaa. Presidentin mukaan siinä todetaan, että on tärkeää noudattaa periaatteita, joita luovuttamisesta on Euroopan konventiossa sovittu.

Millaisia ajatuksia sopimus herättää? Voit keskustella jutusta 30.6. klo 23.00 saakka.

.
.