Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto: kaivoslain lakiluonnos on epäselvä ja vaatii korjaamista

Kaivoslain uudistuksen yhtenä merkittävänä päämääränä on parantaa kaivosten ympäristönsuojelun tasoa ja samalla lisätä hankkeiden paikallista hyväksyntää. Lakiluonnos saa nyt kovaa kritiikkiä lainsäädännön arviointineuvostolta. Myös vaikutukset poronhoitoon on selvitettävä tarkemmin.

Arkistokuvassa Kittilän Suurikuusikon kultakaivos. Kuva: Jarmo Honkanen / Yle

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan kaivoslain esitysluonnos jättää epäselväksi, kuinka suuri muutos ehdotuksilla saavutetaan suhteessa kaivosten nykyiseen ympäristönsuojelun tasoon.

Hallituksen esitysluonnos uudeksi kaivoslaiksi perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen hiilineutraalista ja luonnon monimuotoisuuden turvaavasta Suomesta ja tavoitteeseen parantaa kaivosten ympäristönsuojelua.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnos ei anna riittävää käsitystä siitä, kuinka suurta muutosta ympäristönsuojeluun tavoitellaan. Luonnoksesta ei selviä myöskään se, millainen muutos olisi odotettavissa suomalaiseen kaivostuotantoon suhteessa kaivosmineraalien tuotannossa kilpaileviin maihin. Kohta on tärkeä, sillä lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on nimenomaan parantaa kaivosten ympäristönsuojelun tilaa.

Myöskään vaikutuksia taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden väliseen tasapainoon ei kuvata riittävästi, eikä tavoitteita pystytä vertaamaan kustannuksiin.

Arviointineuvosto korostaa, että kaivostoiminta tuottavana elinkeinotoimintana tukee hyvinvointia tuottamalla työtä ja monille tuotteille välttämättömiä raaka-aineita. Samalla raaka-aineiden hyödyntäminen kuitenkin rasittaa ympäristöä.

Lakiehdotuksessa tulisi neuvoston mukaan kuvata tarkemmin taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen tavoitteiden välisiä painotuksia ja tuoda selkeämmin esille, vahvistetaanko kahta jälkimmäistä tavoitetta ensimmäisen kustannuksella.

Vaikutukset poronhoitoon selvitettävä tarkemmin

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksesta ei selviä riittävällä tavalla, kuinka paliskuntien yhdenvertainen kohtelu on tarkoitus turvata.

Vaikutusarviossa tulisi selvittää, kuinka esitetyt lainmuutokset vaikuttavat poronhoidon edellytyksiin ja kuinka poronhoidolle aiheutuvia haittoja ehkäistäisiin koko poronhoitoalue huomioon ottaen.

Samalla kannalla arviontineuvoston kanssa on myös Paliskuntain yhdistys. Sen mukaan esitysluonnos ei nykyisellään onnistu korjaamaan kaivoslain perustavanlaatuisia ongelmakohtia.

Yhdistys vaatii, että arviointineuvoston huomautuksiin on reagoitava ja nykyistä esitysluonnosta on korjattava.

Lue myös:

.
.