Hyppää sisältöön

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä: kansallispuiston sijaan Evosta tulisi tehdä retkeilyn mallialue

Työryhmän mielestä alueesta pitäisi tehdä luontomatkailun vetovoimainen kohde, jossa jatkossa olisi palveluita ja majoituskapasiteettia.

Evon retkeilyalue on valtion retkeilyalue, jonka kokonaispinta-ala on noin 4 800 hehtaaria. Kuva: Mårten Lampén

Maa- ja metsätalousministeriön asettama Evon kehittämistyöryhmä esittää, että Evoa kehitettäisin valtion malliretkeilyalueena, jolla edistetään luonnon monimuotoisuutta sekä virkistyskäyttöarvoja.

Tavoitteena on, että kävijämäärä 2,5-kertaistuisi 200 000 kävijään vuodessa. Vuosittaiset talousvaikutukset (7 miljoonaa euroa, josta metsätalouden osuus 4,5 miljoonaa euroa) voisivat jopa puolittua siirtyessä maisemametsänhoitoon. Työryhmä uskoo, että palveluiden tulovaikutus kompensoisi tätä kasvamalla 1,6 miljoonasta 8 miljoonaan euroon.

Metsästys ja kalastus jatkuisivat ennallaan tässä esityksessä. Retkeilyalueen ja kansallispuiston väliset suurimmat erot näkyisivätkin juuri siinä, saako alueella metsästää ja kalastaa ja millaisia palveluja alueella olisi.

– Jos aluetta kehitetään retkeilyalueena, se tarkoittaisi, että kävijällä olisi täällä paremmat majoituspalvelut ja mahdollisesti jonkin verran kahvila- ja ravintolapalveluja, toteaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.)

Kurvinen korostaa, että palvelujen sijainti tulisi suunnitella kuitenkin tarkkaan ja siten, että ne sopivat luontoon ja suojeltuja alueita ei vahingoiteta.

Alueen kehittämiseksi erilaisia toimia

Työryhmä esittää Evon retkeilyalueen kehittämiseksi 11 toimenpidekokonaisuutta. Luontoympäristöstä huolehtimisen lisäksi keskeistä olisi koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen.

Hämeen ammattikorkeakoulun roolia tutkimuksen koordinoinnissa laajennettaisiin kattamaan opetusmetsän lisäksi myös muualla tehtävää tutkimusyhteistyötä. Työryhmä näkee kehitysmahdollisuuksia myös kansalaistieteen hyödyntämisessä.

Työryhmä esittää, että suojelualueen ulkopuolisilla alueilla siirrytään metsienkäsittelyssä maisemametsänhoitoon. Käsittelyn tulisi olla monimuotoisuutta, virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja lisäävää tai ylläpitävää.

Konkreettisin ja suurin toimenpide-ehdotus on majoituskapasiteetin ja palveluiden kehittäminen. Työryhmän mukaan palveluiden tarjoamisen ja retkeilijöiden viipymisen pahimpana pullonkaulana on tällä hetkellä liian pieni ja vanhanaikainen majoituskapasiteetti.

Työryhmän esityksessä korostetaan riittävän valtion rahoituksen turvaamista.

Evosta ristivetoa ministeriöissä

Lammin Evolla Hämeenlinnassa on käyty kiivasta vääntöä siitä, pitäisikö alueelle perustaa kansallispuisto vai ei. Vihreät ovat halunneet alueelle tiedekansallispuiston, mutta keskusta haluaisi kehittää aluetta retkeilyalueena.

Evolle on suunnitteilla tiedekansallispuistohanke, jonka loppuraportti luovutettiin vuosi sitten silloiselle ympäristöministeri Krista Mikkoselle (vihr.).

Tuo työryhmä painotti luonnonsuojelun merkitystä tieteelle, tiedekansallispuiston riittävää resurssointia ja ehdotti kahta vaihtoehtoa metsästystoiminnalle. Tämän jälkeen ympäristöministerinä toiminut Emma Kari (vihr.) puntaroi Evon tilannetta Ylen haastattelussa maaliskuussa. Nyt ympäristö- ja ilmastoministerin pestissä on Maria Ohisalo (vihr.).

Kuvassa vasemmalta maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen ja Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha Niemelä työryhmän loppuraportin luovutustilaisuudessa Evolla. Kuva: Taavi Salmivaara / Yle

Keskustajohtoinen maa- ja metsätalousministeriö puolestaan perusti viime vuoden syksyllä oman työryhmän selvittämään retkeilyalueen kehitystyötä. Juuri tämän työryhmän raportti luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle (kesk.) tänään Evolla.

– Evolla saatuja kokemuksia voidaan ottaa laajemminkin käyttöön uusia valtion retkeilyalueita perustettaessa, kertoo Kurvinen ministeriönsä tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Kurvinen kertoo, että maa- ja metsätalousministeriö lähtee osaltaan viemään suunnitelmaa eteenpäin. Toiveissa on myös, että kädenvääntö asiasta eri tahojen välillä loppuisi.

– Toivon omasta puolestani, että löytyisi sopusointu ja yhteistyön henki. Eri katsantakantojen edustajilla on kuitenkin aika paljon yhteisiä tavoitteita täällä.

Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeenlinnan ja Padasjoen alueilla. Siihen kuuluvat valtion retkeilyalueen (4 682 hehtaaria) lisäksi suojelualueet (1 015 ha) ja Hämeen ammattikorkeakoulun käytössä oleva opetusmetsä (1 946 ha) sekä Hämeenlinnan kaupungin omistama Taruksen retkeilyalue (1 000 ha).

.
.