Hyppää sisältöön

Sairaaloissa on niin kova hoitajapula, että Valviran ylijohtaja pyytää suomalaisia vähentämään juomista – "Siitä olisi dramaattisen paljon hyötyä"

Ylijohtaja Markus Henriksson kuvailee sosiaali- ja terveyspalveluiden kesäsulkuja laajimmiksi vuosikausiin. Henkilöstöpulan aiheuttamat ongelmat ovat kärjistyneet, koska kesäsijaisia ei ole saatu tarpeeksi.

Sairaaloissa on menossa vaikea kesä sijaispulan takia. Kuvassa leikkaussalia valmistellaan Jorvin sairaalassa Espoossa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Henkilöstöpulan aiheuttamat ongelmat ovat kärjistyneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kesän aikana, kun sijaisia ei ole saatu palkattua tarpeeksi.

Sosiaali- ja terveysalaa valvovan Valviran ylijohtaja Markus Henriksson kuvailee ongelmia vakaviksi.

– Tavallisestikin kesäkaudella toimintoja joudutaan supistamaan lomien takia, mutta nyt hoitoyksiköiden kesäsulut ovat laajempia kuin vuosikausiin, Henriksson sanoo.

Ongelmat koskevat Henrikssonin mukaan laajasti kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreita. Erikoissairaanhoidon kiireellinen ja välttämätön hoito saadaan Henrikssonin mukaan todennäköisesti turvattua, mutta kiireettömän hoidon jonot kasvavat ja päivystykset ruuhkautuvat.

– Henkilöstöpula tulee erityisesti nyt alkaneen heinäkuun aikana aiheuttamaan kiperiä tilanteita. Sairaaloissa saattaa syntyä ruuhkatilanteita, joista seuraa hankaluuksia monille potilaille ja heidän läheisilleen. Sote-henkilöstö on töissä nyt aika tavalla kovilla.

HUSin vs. johtajaylilääkäri: "Henkilöstöstä on merkittävää vajausta"

Suomen sairaanhoitopiirit ennakoivat vaikeaa kesää Ylen keväällä julkaisemassa kyselyssä. Nyt pelot näyttävät käyneen toteen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander kuvaa kesän tilannetta Suomen suurimman sairaanhoitopiirin alueella erittäin haasteelliseksi.

– Henkilöstöstä on merkittävää vajausta. Tällä hetkellä sijaisia on reilut 500 vähemmän kuin meillä olisi tarvetta. Tämä on johtanut siihen, että olemme joutuneet sulkemaan sairaansijoja hyvin merkittävästi.

Ulanderin mukaan vuodeosastohoidon paikkoja on suljettu parisataa enemmän kuin viime kesän aikana ja suunniteltu ei-kiireellinen hoito on pitkälti jäissä.

Sijaispulalla on vaikutusta myös potilasturvallisuuteen.

– Ruuhkautuminen on aina tietyllä tavalla potilasturvallisuusriski, varsinkin päivystyksessä. Odotusajat venyvät ja se kyllä haastaa, Ulander sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tilanne ei näytä sen paremmalta. Sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen sanoo sijaistilanteen olevan selvästi huonompi kuin aiempina kesinä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen sanoo henkilökunnan joutuvan venymään ruuhkahuippujen aikana käsittämättömän paljon. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Hoitajia on Virolaisen mukaan jäänyt saamatta noin kolmannes tarvittavasta määrästä. Myös lääkäreitä puuttuu.

– Joudumme sulkemaan toimintoja normaalia enemmän. Kiireiset potilaat pystytään hoitamaan pääsääntöisesti ongelmitta, mutta kiireettömien potilaiden jonot kasvavat entisestään. Se on asia, joka näkyy oikeastaan vasta viikkojen tai kuukausien päästä, Virolainen sanoo.

Juhannuksen ja kesäviikonloppujen ruuhkahuippujen aikana henkilökunta on joutunut Virolaisen mukaan venymään "käsittämättömästi", että kaikki potilaat saadaan hoidettua.

– Juuri ja juuri pärjätään normaalitilanteessa, mutta jos tulisi poikkeustilanne, niin sitten olisimme todella suurissa ongelmissa.

Valviran ylijohtaja: Varovaisuus alkoholin kanssa helpottaisi tilannetta dramaattisesti

Valviran ylijohtajan Markus Henrikssonin mukaan ongelmien taustalla on useita syitä.

Sote-alalla pitkään jatkuneen työntekijäpulan lisäksi kesän poikkeuksellisen huonoon tilanteeseen vaikuttavat pandemian aikana pitämättä jääneet lomat, koronatartuntojen aiheuttamat poissaolot sekä keväällä alkaneet työtaistelutoimet.

Hoitajärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto on kunta-alalla edelleen voimassa, mutta kesän aikana hoitajat voivat niin halutessaan tehdä ylitöitä (siirryt toiseen palveluun) ja vaihtaa vuoroja. Työnantaja ei voi kuitenkaan niihin määrätä.

Lisäksi helteet, kesän yleisötapahtumat ja lomien alkamisen myötä lisääntynyt alkoholinkäyttö näkyvät työmäärän lisääntymisenä muun muassa päivystyksissä ja ensihoidossa.

Henriksson toivoo, että kansalaiset vähentäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitusta käyttämällä alkoholia kesän aikana kohtuudella.

– Liian monella ihmisellä on paha tapa ottaa putki päälle kesän ja kesälomien aikana, joka aiheuttaa vakavia terveys- ja tapaturmariskejä. Jos kansalaiset pystyisivät olemaan varovaisia alkoholin ja muiden päihteiden kanssa, siitä olisi dramaattisen paljon hyötyä sosiaali- ja terveydenhuollolle ja siellä oleville potilaille ja henkilöstölle.

Valviran ylijohtaja Markus Henriksson on huolissaan sote-palveluiden tilanteesta kesän aikana. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Henrikssonin mukaan olisi tärkeää tarjota myös tehokkaampaa hoitoa päihderiippuvaisille, jotka eivät kykene vähentämään päihteiden käyttöä. Se vähentäisi muiden palveluiden tarvetta.

Kesän vaihtuminen syksyyn ei tuo mukanaan välttämättä helpotusta henkilöstöpulaan, sillä työmarkkinakiista uhkaa pahentaa tilannetta entisestään.

Syyskuun alussa ylityö- ja vuoronvaihtokielto on astumassa jälleen voimaan ilman kesän ajaksi sovittuja poikkeksia. Lisäksi hoitajajärjestöt ovat uhanneet joukkoirtisanoutumisilla, ellei niiden vaatimuksiin muita kunta-alan työntekijöitä korkeammista palkankorotuksista suostuta.

* Juttua päivitetty klo 19:36, korjattu Veli-Matti Ulanderin nimi. Jutun aiemmassa versiossa sukunimi oli virheellisesti Sulander.

Lisää aiheesta:

.
.