Hyppää sisältöön

Yli 200 epäasiallista viestiä lähettäneelle miehelle liki kaksi vuotta vankeutta – uhkasi tappaa tuomareita, syyttäjiä, haastemiehen ja poliisin

Uhkailun kohteena oli seitsemän virkamiestä. Mies uhkasi heitä väkivallalla ja osaa jopa tappamisella. Osaa mies vaati toimimaan rikosasiassa hänen toivomallaan tavalla. Mies uhkasi myös ex-vaimoaan.

Helsingin hovioikeus piti voimassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden aiemman tuomion. Mies tuomittiin yli kymmenestä rikoksesta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Helsingin hovioikeus on tuominnut tuomareita, syyttäjiä, poliisia ja haastemiehiä uhkailleen ja vainonneen miehen vuoden ja kymmenen kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen.

Mies lähetti yli kaksisataa epäasiallista ja loukkaavaa sähköpostiviestiä virkamiesten henkilökohtaisiin virkasähköpostiosoitteisiin.

Useissa kymmenissä viesteissä mies uhkasi niiden saajia väkivallalla ja jopa tappamisella. Mies kertoi viesteissä, millä tavalla hän aikoi surman tehdä. Osa tavoista oli hyvin julmia.

Viittä henkilöä mies uhkasi väkivallalla ja tappamisella, mikäli he eivät toimisi hänen vaatimallaan tavalla.

Mies myös pyrki nettihauilla etsimään tietoja osasta uhreja ja yhden uhrin vaimosta sekä heidän asuinpaikastaan.

Hovioikeus: mies jatkoi uhkailua tuomion jälkeenkin

Hovioikeuteen valittaneen miehen syyksi luettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tammikuussa 2021 kaikkiaan viisi virkamiehen väkivaltaista vastustamista, kolme vainoamista ja neljä laitonta uhkausta.

Hovioikeus pitää käräjäoikeuden tuomiota oikeana. Hovioikeus huomauttaa tuomiossaan, että mies oli jatkanut tuomittavaa menettelyään käräjäoikeuden tuomion jälkeenkin hovioikeuteen toimittamillaan sekä muillakin vastaavilla viesteillä.

Mies oli rikosten vuoksi vangittuna liki kaksi kuukautta syksyllä 2020. Tämä aika on hovioikeuden mukaan vähennettävä käräjäoikeuden tuomitsemasta rangaistuksesta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi, että miehen toiminta oli omiaan aiheuttamaan osassa hänen viestittelynsä kohteiksi joutuneissa virkamiehistä pelkoa tai ahdistusta.

Osalla heistä oli käräjäoikeuden mukaan perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen ja myös toisten turvallisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Uhkailu alkoi kymmenistä viesteistä laamannille

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsiteltiin yli kahtasataa viestiä, joita mies oli lähettänyt syyskuusta 2018 alkaen runsaan kahden vuoden ajan.

Mies aloitti vainoamisen ja uhkailun Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannille lähettämillään epäasiallisilla ja loukkaavilla viesteillä. Laamanni sai mieheltä ainakin 80 sähköpostiviestiä, joista osassa oli uhkauksia.

Lisäksi laamanni sai yli 40 viestiä, jossa mies kuvasi tapoja, joilla hän surmaisi laamannin. Mies myös uhkasi räjäyttää käräjäoikeuden.

Ankarimmin rangaistavana käräjäoikeus piti virkamiehen väkivaltaista vastustamista.

Mies oli uhannut hänen asiaansa käsitelleiden käräjätuomarin ja syyttäjän henkeä, mikäli nämä eivät toimi hänen haluamallaan tavalla.

Mies lähetti hänen rikosasiassaan puheenjohtajana toimineelle tuomarille yli 50 epäasiallista ja loukkaavaa sähköpostiviestiä, joissa osassa on myös uhkaava sävy sekä suoria uhkauksia.

Mies uhkasi useita kertoja surmata tuomarin mikäli hänet otettaisiin vireillä olevan rikosasian vuoksi kiinni.

Mies vaati syyttäjältä lisätutkintaa

Syytteen nostaneelle syyttäjälle mies lähetti lukuisia sähköposteja, joissa hän uhkasi syyttäjää, mikäli asiassa ei suoritettaisi hänen vaatimallaan tavalla lisätutkintaa tai että valtakunnansyyttäjä ei ottaisi asiaa käsiteltäväkseen. Mies uhkasi useissa viesteissä tappaa syyttäjän.

Syyttäjän esimiehelle lähettämissään viesteissä mies ilmoitti hänen alaistaan koskevasta uhasta. Mies vaati myös syyttäjän esimieheltä lisätutkintaa ja asian viemistä valtakunnansyyttäjän käsiteltäväksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä joutui tappouhkausten kohteeksi.

Miestä tavoittamaan pyrkinyttä haastemiestä mies uhkasi väkivallalla, jos tämä ottaisi miehen kiinni. Toisen haastemiehen hän uhkasi tappaa, jos tämä tavoittaisi hänet.

Mies lähetti myös entiselle vaimolleen ja poliisimiehelle Messenger-viestit, jossa hän uhkasi surmata heidät.

Tuomittu: viestien syynä turhautuminen ja ajattelemattomuus

Miehen mukaan yhteydenotoissa ei ollut kysymys aidosta väkivallalla uhkaamisesta, vaan sanavalinnoista, jotka johtuivat turhautumisesta ja jotka oli tehty ajattelemattomuuksissa.

Osan viesteistä hän kertoi lähettäneensä pila- ja halventamistarkoituksessa.

Mies piti käräjäoikeuden rangaistusta liian ankarana. Sitä määrättäessä ei ollut otettu huomioon sitä, että hänen toimintansa oli ollut seurausta henkisestä pahoinvoinnista ja mielipahan kokemisesta julkista vallan käyttöä kohtaan.

Mies katsoi, että hänen menettelynsä ei tosiasiassa ollut voinut johtaa julkisen vallankäytön estymiseen.

Lue myös:

.
.