Hyppää sisältöön

Kainuun Ely-keskus etsii heikentyneitä pienvesiä – puroja ja lähteitä ympäröi usein arvokas luonto

Luonnontilaltaan heikentyneitä pienvesiä on paljon. Heikentyminen voi johtua esimerkiksi maankäytön muutoksista, metsäojituksista ja vesirakentamisesta.

Pienistäkin puroista voi tavata erittäin uhanalaista jokihelmisimpukkaa eli raakkua. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ely-keskus kartoittaa Kainuussa tänä kesänä pienvesiä, joiden tila on heikentynyt.

Etsittävät pienvedet ovat esimerkiksi puroja, noroja, lampia ja lähteitä. Niiden yhteydessä on usein myös muita arvokkaita ja uhanalaisia luontotyyppejä, kuten lettosoita ja lehtoja.

Kartoituksessa haetaan pienvesiä, joiden luonnontilaa voisi ennallistaa ja siten tukea pienvesiluonnon monimuotoisuutta.

Erityisesti haetaan kohteita, jotka liittyvät suojelualueisiin, sijaitsevat niiden läheisyydessä tai tukevat suojelualueverkostoa esimerkiksi sijaintinsa puolesta.

Luonnontilaltaan heikentyneitä pienvesiä on paljon. Heikentyminen voi johtua esimerkiksi maankäytön muutoksista, metsäojituksista ja vesirakentamisen seurauksista.

Kainuussa on myös puroja ja pieniä jokia, joissa esiintyy paikallisia lohensukuisia kalakantoja, jotka ovat pitkän ajan kuluessa sopeutuneet ympäristöönsä. Eri vesistöjen kalakannoilla saattaa olla geneettisiä eroavaisuuksia, mikä lisää niiden suojelun tärkeyttä.

Tavoitteena on myös tukea uhanalaisen lajiston säilymistä eli löytää kohteita, joilla esiintyy esimerkiksi jokihelmisimpukkaa eli raakkua tai muita uhanalaisia lajeja.

Lue lisää Kainuun uutisia Yle Uutisten netissä.