Hyppää sisältöön

"Maailma ei ole enää hyvä paikka asua" – sota ja pandemia mullistivat maailmankuvamme, ja eniten se näkyy nuorissa naisissa

Ylen teettämän Suomalaisten pelot ja haaveet -tutkimuksen reilusta 2000 vastaajasta 53 prosenttia kertoi maailmankuvansa muuttuneen erittäin tai melko paljon viimeisen kahden vuoden aikana.

Näin oululaiset ajattelevat maailmankuvan muuttumisesta
Näin oululaiset ajattelevat maailmankuvan muuttumisesta

Yli puolet suomalaisista sanoo oman maailmankuvansa muuttuneen viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä käy ilmi Ylen teettämästä tutkimuksesta.

Syynä maailmankuvan muuttumiseen ovat muun muassa pandemia ja sota. Vastauksissa kuvaillaan myös turvallisuuden tunteen menettämistä ja luottamuksen rapautumista päättäjiä ja mediaa kohtaan.

Oululainen Kaisa-Riikka Mustonen on yksi heistä, joiden ajatusmaailmassa on tapahtunut muutos viimeaikaisten tapahtumien vuoksi. Keskustelunaiheeksi vanhempien ja kaverien kanssa on noussut sota.

– Se ei ole ollut enää hetken mielijohteesta käyty keskustelu, vaan on tajunnut, että tämä on ihan tätä päivää. Minulla on myös omia lapsia, jotka ovat kyselleet tilanteesta. On pitänyt miettiä tarkkaan, miten heille asiat esittää.

Ylen teettämän Suomalaisten pelot ja haaveet -tutkimuksen reilusta 2000 vastaajasta 53 prosenttia kertoi maailmankuvansa muuttuneen erittäin paljon tai melko paljon viimeisen kahden vuoden aikana.

Tutkimus toteutettiin nyt neljännen kerran, mutta maailmankuvan muuttumisesta kysyttiin ensimmäistä kertaa.

Mehiläisen psykoterapeutti Thea Strandholm ei ole tuloksista yllättynyt. Hänen mukaansa ympärillä tapahtuvat asiat ovat hyvin vahvasti liitoksissa ihmisten maailmankuvaan.

– Ajattelen, että luku voisi olla jopa korkeampi, kun ajattelee, miten mullistavia asioita ihmiset ovat kokeneet kahden vuoden aikana.

Maailmantilanne ei ole murskannut luottoa tulevaan

Oululainen Tuomas Salste kertoo pohtineensa maailmankuvaansa paljon viimeisen parin vuoden aikana. Hän kuitenkin ajattelee maailmanhistoriassa tapahtuneen vastaavanlaisia asioita aiemminkin, eikä arvele tämänhetkisen tilanteen eroavan niistä merkittävästi.

– Ehkä enemmänkin on ollut omassa henkilökohtaisessa elämässä asioita, jotka ovat voineet horjuttaa luottoa tulevaan, Salste toteaa.

Myöskään Kaisa-Riikka Mustosen luotto tulevaan ei ole horjunut.

– Kyllä tässä koko ajan on eletty ihan normaalisti ja suunniteltu tulevaa. Toki takaraivossa on hieman se ajatus, että mitä jos.

Liminkalaiset Ronja Lasanen ja Mika Aro sanovat, ettei heidän maailmankuvansa ole muuttunut merkittävästi. Lasanen on kokenut Suomen rauhalliseksi asuinpaikaksi, jossa ei ole ollut pelättävää.

Aro kuitenkin sanoo olevansa hieman huolissaan tulevaisuudesta ja etenkin työnäkymistä.

– Lähinnä on mietityttänyt, että riittääkö työt. Jos ei ole ketään, joka ostaa palveluita työnantajilta, niin onko enää tekijöillekään tarvetta.

Nuorten naisten maailmankuva muuttui eniten

15–29-vuotiaista naisista yhteensä 58 prosenttia koki maailmankuvansa muuttuneen erittäin tai melko paljon. Saman ikäryhmän miehillä määrä oli sama, mutta erittäin paljon -vastauksia oli enemmän naisilla.

Tutkimuksen vastaukset koostaneen uutis- ja ajankohtaistoiminnan asiakkuustiimin päällikön Jenni Müllerin mukaan etenkin nuorempien vastaajien perusteluissa nousi esiin se, ettei enää luoteta siihen, että elämä pysyy hyvänä.

Yleisimpinä luottamusta horjuttavina tekijöinä nousivat esiin koronapandemia, ilmastonmuutos ja sota.

– Heidän kohdallaan elämänhallinnan tunnetta ei ehkä ole niin paljon. Yhtäkkiä voi tapahtua jotain, mikä vaikuttaa konkreettisesti omaan opiskeluun tai koulunkäyntiin tai koko tulevaisuuteen, jos miettii esimerkiksi ilmastonmuutosta, Müller selittää.

Psykoterapeutti Thea Strandholmin mielestä nuorten naisten vastauksia voi selittää sekin, että tutkitusti nuoret naiset eivät koe voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä yhtä paljon kuin miehet.

– Mikäli on alempi itsetunto ja tulee isoja muutoksia, ne voivat entisestään vaikuttaa ajatukseen siitä millaisia mahdollisuuksia maailmassa on. Tämä on tietenkin tilastollista, ei ikinä yksilötasoista, Strandholm täsmentää.

Hän toteaa myös, että ahdistuneisuus on pandemian aikana lisääntynyt erityisesti nuoremmilla naisilla. Voimistuneet huolet ja pelot voivat vaikuttaa maailmankuvan muuttumiseen. Strandholm arvelee, että sotatilanne on lisännyt muutosta entisestään.

Vaikuttamisen mahdollisuus suojaa miesten maailmankuvaa

Miesten luvut eroavat voimakkaasti naisvastaajien luvuista. Esimerkiksi lähes puolet 30–44 ja 45–59-vuotiaista miehistä vastasi, etteivät koe maailmankuvansa muuttuneen kovin paljoa viimeisten parin vuoden aikana.

Strandholmin mukaan heidän maailmankuvansa on saattanut olla jo valmiiksi hieman kyynisempi. Enemmän hän kuitenkin uskoo siihen, että miehet kokevat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä naisia enemmän, ja tästä syystä maailmankuvan ei juuri koeta muuttuneen.

– Miehillä itsetunto on tilastollisesti vahvempi. Maailmankuva ei välttämättä muutu yhtä paljon, jos on usko siihen, että omaan tilanteeseen pystyy vaikuttamaan.

Sodan aiheuttama epävarmuus nousi esiin myös nuorten vastauksissa, mutta iäkkäämpien vastauksissa se painottui vielä enemmän.

Psykoterapeutti: "Unelmointia ei kannata lopettaa"

Mehiläisen psykoterapeutti Thea Strandholm kertoo, että tässä maailmantilanteessa pelot ja huolet ovat ymmärrettäviä, eikä niitä tule yrittää väkisin kitkeä pois. Liikaa valtaa niille ei kuitenkaan tule antaa.

Strandholmin mukaan on tutkittua tietoa, että ahdistunut ihminen hakee paljon tietoa ja seuraa uutisointia aktiivisesti. Hän muistuttaa, että faktapohjaisen tiedon saaminen on tärkeää, mutta jatkuva ja liiallinen seuraaminen saattaa lisätä huolta.

Strandholm muistuttaa, ettei unelmointia ja tulevaisuuden suunnittelua kannata lopettaa, vaikka maailmantilanne tarjoaakin paljon epätoivoa luovia elementtejä. Ne nimittäin ylläpitävät omaan elämään liittyvää toiveikkuutta.

– Kun huolia tulee, kannattaa tiedostaa, että nämä ovat huoliajatuksia ja pohtia, auttavatko ne minua ja tarvitseeko niitä käydä tarkemmin läpi. Vai antaako niiden mennä ja suuntaa mielensä jonnekin muualle, Strandholm tiivistää.

Jutussa esiintyvät sitaatit ovat kyselyyn vastanneiden avovastauksia kysymykseen "Onko oma maailmankuvasi muuttunut viimeisten kahden vuoden aikana".

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella maailmankuvan muutoksista Yle Tunnuksella perjantaihin 5.8. kello 23 saakka.

.
.