Hyppää sisältöön

Rautalammilla koetetaan päättää, selvittikö kunnanhallituksen puheenjohtajisto ristiriitoja asiallisesti

Kunnanvaltuusto saa käsiteltäväkseen tilanteen, jossa kunnanhallituksen puheenjohtajistolle on esitetty epäluottamusta ja asiaa selvittänyt tilapäinen valiokunta on jakautunut näkemyksessään kahtia.

Rautalammin selvityksessä alkuperäinen syy on, että kunnan johtoryhmän jäsenet ovat kertoneet kokeneensa epäasiallista kohtelua kunnanhallituksen jäsenten taholta. Arkistokuva. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Rautalammin kunnanvaltuusto käsittelee torstaina 11. elokuuta esitystä kunnanhallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta ja toimintakyvystä.

Valtuusto asetti huhtikuussa tilapäisen valiokunnan tutkimaan väitteitä siitä, että kunnan useat johtoryhmän jäsenet ovat kokeneet epäasiallista kohtelua kunnanhallituksen jäsenten taholta. Valiokunnan tekemässä selvityksessä on kyse siitä, onko asiaa selvitetty Rautalammin kunnan ohjeiden mukaisesti.

Epäasiallisen käytöksen selvittely alkoi Rautalammilla viime lokakuussa. Itse asiasta, eli millaisesta epäasiallisesta käytöksestä on kyse, ei ole muuta tietoa kuin että se liittyy kunnanhallituksen ja johtoryhmän jäseniin. Nyt käsitellään sitä, millä tavoin asiaa on selvitelty eli tavallaan, että onko paloa sammutettu oikein vai väärin.

Kunta julkaisi salatut lausunnot

Rautalammin kunnanvaltuuston asettama tilapäinen valiokunta antoi ristiriitojen selvittelystä lausuntonsa kunnanhallitukselle heinäkuussa. Lausunnon sisältö kuitenkin salattiin kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Samoin salaiseksi merkittiin eriävä mielipide sekä kunnanhallituksen puheenjohtajiston lausunto.

Yle Kuopio pyysi dokumentit kunnalta tietopyynnöllä ja saimmekin ne. Samalla kävi ilmi, että Kuntaliitto on neuvonut kuntaa, ettei syytä dokumenttien salaamiseen ole. Kunnasta kerrotaan, että aiemmin salatut liitteet ovat tulossa julkisiksi Rautalammin verkkosivuilla kunnanvaltuuston torstain kokouksen esityslistan julkaisun yhteydessä.

Tilapäinen valiokunta jakautui kahtia

Valiokunta on toteaa nyt julkiseksi tulleessa lausunnossaan, että kunnanhallituksen puheenjohtajisto ei ole toimintakykyinen eikä nauti valiokunnan luottamusta.

Syynä on muun muassa, että kunnanhallituksen puheenjohtaja on yrittänyt salata tapauksen ja yrittänyt selvittää asiaa itse, eikä usealta kuukaudelta ole mitään dokumentointia asian selvittelystä. Loka- ja helmikuun väliltä selvittelytilaisuuksia ei ole dokumentoitu kirjallisesti, mitä valiokunta pitää hyvän hallintotavan vastaisena.

Valiokunta kuitenkin jakautui kahtia ja puolet sen jäsenistä antoi eriävän mielipiteen. Sen mukaan prosessi on edennyt pääosin tasaisesti ja että asia on tullut viivyttelemättä kunnanhallitukseen, kun sitä on käsitelty huhtikuussa.

Kunnanhallituskin antoi oman lausuntonsa. Sen mukaan valiokunnan lausunto ei tuo valtuustoaloitteeseen vastausta, koska valiokunta ei ole tullut yksimieliseen päätökseen. Kunnanhallituksen mukaan selvää näyttöä kunnanhallituksen puheenjohtajiston toimintakyvyttömyydestä tai toimintavirheistä ei ole ja hallituksen puheenjohtajisto nauttii kunnanhallituksen täyttä luottamusta.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto taas kertoo omassa lausunnossaan halunneensa selvittää asioita matalalla profiililla ilman julkisuutta.

.
.