Hyppää sisältöön

Saamelaiskäräjien jäsen ei näe sovinnon mahdollisuutta nykyisessä poliittisessa tilanteessa – komissaaria surettaa sovintoprosessin tauko

Saamelaiskäräjät päätyi tiistaina laittamaan saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tauolle.

Saamelaiskäräjien jäsen Magreta Sara äänesti sen puolesta, että totuus- ja sovintokomissio jäisi tauolle. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Saamelaiskäräjien tiistainen päätös saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle aikalisästä tuli komission puheenjohtajalle yllätyksenä, kun vain reilua kuukautta aikaisemmin saamelaiskäräjät kannatti komission työn jatkoa.

– Se oli täysi yllätys, kun ottaa huomioon, kuinka selkeällä äänten enemmistöllä saamelaiskäräjät päätti, että komission toimintaa jatketaan, sanoo komission tämänhetkinen puheenjohtaja ja komissaari Hannele Pokka.

Komissaari Hannele Pokka toivoo, että saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkosta päästäisiin keskustelemaan mahdollisimman pian. Kuva: Mikko Koski/Yle

Pokka kertoo olevansa tilanteesta surullinen, sillä moni saamelainen on odottanut tilaisuutta päästä kertomaan kokemuksistaan totuus- ja sovintokomissiolle.

Pokka toivookin, että komission jatkosta päästäisiin keskustelemaan lähipäivinä kaikkien komission nimittäneiden tahojen, kolttien kyläkokouksen, valtioneuvoston ja saamelaiskäräjien, kesken.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission puheenjohtaja, komissaari Hannele Pokka on harmissaan komissiolle suunnitellusta aikalisästä, sillä useat saamelaiset ovat odottaneet tilaisuutta päästä kertomaan vaikeista kokemuksistaan.

Valtion toimet eivät vakuuta saamelaispoliitikkoa

Ylimääräisessä kokouksessa oli tarkoitus kesäkuisen suunnitelman mukaan valita eronneiden komissaarien tilalle uudet komissaarit. Kokous päätti lopulta ottaa niin sanotun aikalisän ja siirtää uusien komissaarien valintaa eteenpäin.

Yhden äänen enemmistöllä kokous äänesti komissiolle taukoa, joka kestäisi puolesta vuodesta vuoteen.

– Tässä poliittisessa tilanteessa sovinto ei ole mahdollinen, sanoo saamelaiskäräjien jäsen Magreta Sara, joka päätyi äänestämään aikalisän puolesta.

Sara viittaa prosesseihin, jotka valtiolla on parhaillaan käynnissä ja jotka hänen mukaansa eivät osoita valtion sitoutumista sovintoon saamelaisten suhteen. Hän mainitsee muun muassa kalastukseen ja saamelaisten poroelinkeinoon liittyvät asiat sekä saamelaiskäräjälain uudistuksen ja yhteispohjoismaisen saamelaissopimuksen etenemättömyyden.

– Nämä antavat ainakin minulle sellaista signaalia, että tässä poliittisessa tilanteessa, jossa saamelaiset ovat, ei voi olla mitenkään mahdollista, että olisimme valmiita sovintoon, perustelee Sara.

Saamen kansan näkemys komission tilanteesta tulisi selvittää

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoi tiistaisessa kokouksessa, että komission työtä olisi tärkeää jatkaa. Juuso kertoi saaneensa samanlaista viestiä myös muilta saamelaisilta.

Kun saamelaiskäräjät kuitenkin päätyi laittamaan prosessin tauolle, arvioi Juuso, että saamen kansan näkemys komissiosta tulisi selvittää perin pohjin.

– Täysistunto päätti ottaa aikaa selvittääkseen saamelaisyhteisön näkemyksiä ja sitä, millaisia tarpeita prosessin jatkamisella on tulevaisuudessa. Siihen tarvitaan nyt lisää aikaa täysistunnon mukaan, kertoi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kokouksen jälkeen.