Hyppää sisältöön

Moni pari haluaa nyt, että pappi puhuu häissä sukupuolineutraalisti: "Halutaan varmistaa, että kaikkien on hyvä olla juhlissa"

Etenkin nuoret kyseenalaistavat nykyään ajatuksen, että ihmiset ovat aina joko miehiä tai naisia. Pappien edustaja uskoo, että siitä tulee kirkolle vielä hankalampi pala kuin samaa sukupuolta olevien vihkiminen.

Jyväskyläläiset Sami Kalliokoski ja Minna Kalliokoski-Oinas menivät naimisiin tänä kesänä. He halusivat, ettei pappi puhu avioliitosta miehen ja naisen välisenä asiana. Kuva: Greta Virranniemi / Yle

Minna Kalliokoski-Oinas ja Sami Kalliokoski häkeltyivät hieman häidensä alla. Kirkollisen siunaamisen kaava korosti edelleen oletusarvoisesti avioliittoa miehen ja naisen välisenä asiana.

Ajatus soti pahasti molempien arvomaailmaa vastaan.

He halusivat, että pappi puhuu heidän hääjuhlassaan sukupuolineutraalisti.

– Mielestämme rakkaus kuuluu kaikille, eikä se ole missään nimessä vain naisen ja miehen välinen asia, Kalliokoski-Oinas sanoo.

Jyväskyläläinen pariskunta halusi välittää arvojaan ja maailmankatsomustaan lapsilleen myös hääjuhlassaan.

– Meille hyvin arvokkaan hetken puheet painuvat varmasti syvälle lasten mieliin. Siksi oli todella tärkeää, että juhlan puheet vastasivat arvoja, joita haluamme opettaa lapsillemme, Kalliokoski toteaa.

Hääparit haluavat huomioida kaikki vieraansa

Entistä useampi heteropari haluaa kirkollisista häistään sukupuolineutraalit. Käytännössä pariskunnat haluavat poistaa papin puheista lauseet, jotka määrittelevät avioliiton miehen ja naisen väliseksi.

Ilmiön ovat pistäneet merkille sekä Pappisliiton eli pappien ammattiliiton toiminnanjohtaja Jussi Junni että Kirkkohallituksen jumalanpalvelus- ja kasvatusasioiden yksikön johtaja Jarmo Kokkonen.

Suuntaus on heidän mukaansa näkynyt jo muutamia vuosia ja vahvistuu edelleen. Siitä kertovat sekä heidän omat että kollegoiden kokemukset.

– Suorittamissani vihkimisissä on melkein pääsääntöisesti toivottu sukupuolineutraaleja sanamuotoja, sanoo itsekin ajoittain sivutoimisesti vihkimisiä toimittava Junni.

Sami Kalliokoski ei käytä sormuksia, joten vihkisormuksen korvaa tatuointi. Kuva: Greta Virranniemi / Yle

Hääparit perustelevat toivettaan papeille sillä, että haluavat huomioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat vieraansa.

– Yleinen toive on, että koko kutsuvierasjoukko pystyy samaistumaan toimitukseen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat monelle tärkeitä arvoja, Junni sanoo.

Moni häitään suunnitteleva pari tietää, ettei kirkko virallisesti vihi samaa sukupuolta olevia ja sukupuolineutraali avioliitto herättää ristiriitoja kirkon sisällä.

– Halutaan varmistaa, että vihkiminen sopii omaan ajatusmaailmaan ja kaikkien on hyvä ja turvallista olla juhlissa. Halutaan, ettei tule mitään äkkiväärää, jyrkkää tai liian perinteistä, Kokkonen kuvaa.

Minna Kalliokoski-Oinas ja Sami Kalliokoski kertovat videolla, minkä takia halusivat, että pappi puhuu heidän häissään sukupuolineutraalisti.

Sukupuolikysymys haastaa kirkon

Moni hääpari vierastaa kirkon edustajien mukaan erityisesti perinteistä sanontaa, jonka mukaan ihmiset on luotu mieheksi ja naiseksi.

Se voi kieliä myös sukupuoliajattelun muutoksesta, Junni pohtii. Erityisesti nuoret kyseenalaistavat entistä useammin binäärisen eli kaksijakoisen sukupuolijaon miehiin ja naisiin.

Ajatustavan muutos enteilee Junnin mukaan isoa keskustelua kirkon sisälle. Hän povaa sukupuolikysymyksestä vielä tasa-arvoista avioliittoa vaikeampaa palaa kirkolle.

– Luomisajattelu, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, on todella syvällä kirkon traditiossa ja Raamatussa. Kysymyksiä herättää sekin, miten puhua Jumalasta sukupuolineutraalisti. Nämä tulevat olemaan isoja kysymyksiä, joiden kanssa kirkko saa kamppailla.

Pappi puhui rakkaudesta tunnistettavasti

Minna Kalliokoski-Oinas ja Sami Kalliokoski menivät virallisesti naimisiin maistraatissa heinäkuun puolivälissä, mutta halusivat liitolleen papin siunauksen hääjuhlassaan seuraavana päivänä.

Pappi ymmärsi toiveen sukupuolineutraaliudesta ja sanoi, että se on helppo toteuttaa. Juhlahetki papin puheineen onnistui pariskunnan mielestä upeasti.

– Pappi sopi meille äärimmäisen hyvin, koska maailmankuvamme vaikuttivat hyvin samantyyppiseltä, Kalliokoski sanoo.

Minna Kalliokoski-Oinas kuuluu kirkkoon, Sami Kalliokoski ei. Sen vuoksi pariskunta meni virallisesti naimisiin maistraatissa. Kuva: Greta Virranniemi / Yle

Pariskunta kehuukin pappiaan vuolaasti ja miettii, että eivät olisi voineet ottaa juhlaansa vahvasti vanhasta maailmasta puhuvaa kirkon edustajaa. He arvelevat, että sellaisiakin löytyy kirkon sisältä.

– Olimme todella onnekkaita, että saimme siunauksen liitollemme ihmiseltä, joka puhuu ihmisyydestä ja rakkaudesta syvällisellä, tunnistettavalla tasolla yhdenvertaisesti. Se tuntui todella tärkeältä, Kalliokoski-Oinas sanoo.

Valtaosa papeista vihkisi myös homopareja

Osa papeista kieltäytyy muokkaamasta heteroparienkaan häistä sukupuolineutraaleja. Kirkkohallituksen Jarmo Kokkonen tietää ainakin yhden pariskunnan, joka on vaihtanut vihkipappiaan, koska ensimmäinen kirkon edustaja ei suostunut poistamaan puheita miehen ja naisen välisestä liitosta.

Kokkonen ja ammattiliiton Jussi Junni kuitenkin uskovat, että enemmistö papeista muokkaa vihkikaavasta mielellään sukupuolineutraalin.

Valtaosa papeista olisi valmis vihkimään kirkossa myös samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkollista vihkimistä kannattaa 69 prosenttia ja samaa sukupuolta olevien parien siunaamista 72 prosenttia papeista, selviää Pappisliiton tämänvuotisesta, vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta.

Osuus on selvässä kasvussa. Kaksikymmentä vuotta sitten 62 prosenttia papeista vastusti rekisteröityjen parisuhteiden siunaamista liiton kyselyssä.

– Kirkollinen vihkiminen on joustavampi kuin siviilivihkiminen. On papin ammattitaitoa ottaa ihmiset yksilöllisesti huomioon ja puhua juuri heille, Kokkonen sanoo.

Pappi muokkaa sanojaan hääparin mukaan

Kirkkohäissä noudatetaan vihki- tai siunauskaavaa, mutta pappi saa muokata sitä. Hääpari ja pappi voivat valita musiikit ja Raamatun kohdat, joita häissä kuullaan. Pappi voi myös kirjoittaa monia seremonian rukouksia vaikka kokonaan itse, jos Kirkkokäsikirjan ehdotukset eivät sovi hääparille.

Papit muokkaavatkin Junnin ja Kokkosen mukaan rukouksia lähes aina parin elämäntilanteen ja toiveiden mukaan.

Lisäksi Piispainkokous on julkaissut uutta esirukousmateriaalia vihkitilaisuuksia varten tänä vuonna. Junnin mukaan uusissa materiaaleissa ei näy heteronormatiivinen eli miehen ja naisen suhteeseen perustuva avioliittokäsitys.

– Sukupuolisensitiivisyyteen panostetaan jo rippikoulussa. Avioliittoon vihkimisen ei myöskään tarvitse olla heteronormatiivinen, toteaa Kokkonen.

Vihkivala heijastelee yhä kirkon virallista kantaa

Vihkikaavasta löytyy kuitenkin yksi miehen ja naisen väliseen liittoon viittaava kohta, jota ei Kokkosen mukaan saisi muuttaa.

Vihkivalan kysymyksissä puhutaan aviomiehestä ja -vaimosta. Vihkivala on juridinen toimitus, jolla on muun muassa taloudellisia seurauksia.

Kirkon virallinen kanta on, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen suhde. Kuva: Greta Virranniemi / Yle

– Arvelen, että jos vihkivalassa puhuisi aviopuolisoista, vihkiminen ei kaatuisi siihen. Suhtautuisin kuitenkin varauksella sen laajempaan muokkaamiseen. Jos joku kiistää avioliiton juridisesti, siitä voi syntyä eettinen sekamelska ja pahimmassa tapauksessa oikeustapaus, Kokkonen pohtii.

Vihkivalat heijastelevat hänen mukaansa kirkon virallista linjaa, jonka mukaan avioliitto on yhä vain miehen ja naisen välinen. Kirkolliskokous eli kirkon ylin päättävä elin ei ole hyväksynyt samaa sukupuolta olevien vihkimistä.

"Kaikkien pitäisi mahtua yhteiskuntaan"

Minna Kalliokoski-Oinas pyrkii karsimaan sukupuolittavat sanoitukset omasta puheestaan niin töissä kuin vapaa-ajallaankin. Niin tekevät myös hänen ystävänsä ja tuttavansa.

– Sukupuoli ja seksuaalisuus hälvenevät pikkuhiljaa yhteiskunnassa. Omassa elämänpiirissäni ihmisiä ei enää ole tarpeen määritellä tällaisten termien kautta. Kaikkien pitää mielestäni mahtua yhteiskuntaan, Kalliokoski-Oinas pohtii.

Hän toivoo samankaltaista ajattelua myös kirkolta.

– Mielestäni evankelis-luterilaisen kirkon pääsanoma löytyy universaalista rakkaudesta. Siinä sukupuolella ei ole väliä.

Voit keskustella aiheesta 21. elokuuta kello 23.00 asti.