Hyppää sisältöön

Saamelaiskäräjien päätös totuus- ja sovintokomission tauosta jakaa mielipiteitä käräjien sisällä – päätökselle useita syitä

Saamelaiskäräjien jäsen Anu Avaskari pitää taukoa surullisena, mutta kokee, ettei tilanteessa ollut muita vaihtoehtoja. Jäsen Asko Länsman taas ei olisi valmis keskeyttämään totuus- ja sovintoprosessia.

Saamelaiskäräjien jäsen Anu Avaskari kertoo, että saamelaiskäräjät ei päässyt neuvottelutauollakaan yksimielisyyteen komissaarivalinnoissa, ja siksi hän koki ainoaksi vaihtoehdoksi äänestää tauon puolesta. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Saamelaiskäräjien jäsenillä oli eriäviä syitä äänestyspäätöstensä takana, kun tiistaisessa kokouksessa äänestettiin saamelaisten totuus- ja sovintokomission aikalisästä. Yhtenä syynä oli, että sovinto ei tunnu mahdolliselta tässä poliittisessa tilanteessa. Toisaalta taas jäsenet eivät päässeet komissaarivalinnoissa yksimielisyyteen.

Lopulta äänet jakautuivat tauon eduksi 10–9. Tauon puolesta äänestivät esityksen tehnyt varajäsen Matti Aikio, jäsenet Juha-Petteri Alakorva, Anu Avaskari, Inka Kangasniemi, Pigga Keskitalo, Kari Kyrö, Ulla-Maarit Magga, Magreta Sara sekä varajäsenet Sammol Lukkari ja Teija Tamminen.

Uusien komissaarien valinnan puolesta, taukoa vastaan äänestivät puolestaan puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, varapuheenjohtajat Anni Koivisto ja Leo Aikio sekä jäsenet Veikko Feodoroff, Tauno Ljetoff, Asko Länsman, Anne Nuorgam, Pirita Näkkäläjärvi ja Irja Seurujärvi-Kari.

Avaskari: "Saamelaiskäräjiltä ei löytynyt yhteistä tahtotilaa"

Aikalisän puolesta äänestänyt Anu Avaskari pitää ratkaisua hyvin surullisena, mutta kokee, ettei tässä tilanteessa ollut muita vaihtoehtoja. Hän kertoo, että saamelaiskäräjät ei päässyt neuvottelutauollakaan yksimielisyyteen komissaarivalinnoissa, ja siksi hän koki ainoaksi vaihtoehdoksi äänestää näin.

– Saamelaiskäräjillä ei löytynyt yhteistä tahtotilaa, jotta työtä olisi voitu jatkaa, toteaa Avaskari.

Saamelaiskäräjien jäsenen Anu Avaskarin mukaan tauon puolesta oli pakko äänestää, koska komissaarivalinnoissa ei löytynyt yksimielisyyttä.

Avaskari sanoo, että päätös aiheuttaa paljon epävarmuustekijöitä. Rahoitus prosessille on vain tälle ja tulevalle vuodelle. Hän muistuttaa, että totuus- ja sovintokomissiossa työskentelevät parhaillaan komissaarit ja sihteeristö.

– Mielestäni totuus- ja sovintokomission työ on suuressa vaarassa. Tämä esitys, minkä pohjalta äänestimme, ei voi taata sitä, että komission työtä voidaan jatkaa, sanoo Avaskari.

Länsman on huolissaan, ehtivätkö iäkkäät henkilöt prosessiin mukaan

Saamelaiskäräjien jäsen Asko Länsman ei olisi halunnut keskeyttää prosessia. Hän on huolissaan siitä, ehtivätkö iäkkäät saamelaiset enää prosessiin mukaan, mikäli se keskeytyy.

Hän ihmettelee saamelaiskäräjien äänestyksen lopputulosta, sillä kesäkuisessa kokouksessa saamelaiskäräjät päätti enemmistöllä jatkaa prosessia.

– Mielestäni ei olisi ollut sopivaa keskeyttää prosessia, josta valtio ja saamelaiskäräjät ovat keskenään sopineet, Länsman toteaa.

Saamelaiskäräjien jäsen Asko Länsman on huolissaan etenkin iäkkään polven saamelaisten mahdollisuudesta osallistua totuus- ja sovintoprosessiin. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Asko Länsmanin mielestä saamelaiskäräjien jäsenten tulisikin nyt pohtia, mitä he todella haluavat.

– Jäsenten tulee mielestäni nyt kokoontua ja alkaa yhdessä etsimään mahdollisuuksia tai sitten lopettaa. Minä en kuitenkaan olisi valmis lopettamaan prosessia, sanoo Länsman.

Valtio ja kolttien kyläkokous olisivat valmiita jatkamaan

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission ovat asettaneet saamelaiskäräjien lisäksi kolttasaamelaisten kyläkokous ja Suomen valtioneuvosto.

Komissaarit, kolttasaamelaisten kyläkokouksen valitsema Irja Jefremoff ja valtioneuvoston valitsema Hannele Pokka, ovat ilmoittaneet, että heidän mielestään prosessia ei sen tässä vaiheessa tulisi keskeyttää. Myös kolttasaamelaisten kyläkokous kannattaa prosessin jatkoa.

– Meitä on kolme toimijaa totuus- ja sovintokomission takana, eikä saamelaiskäräjät voi yksin päättää komission työn keskeyttämisestä, sanoo kolttasaamelaisten luottamusmies ja saamelaiskäräjien jäsen Veikko Feodoroff.

Saamelaiskäräjien tekemän päätöksen mukaan asiaa käsitellään aikaisintaan puolen vuoden kuluttua.

Valtioneuvosto ja kyläkokous olisivat valmiita jatkamaan sovintoprosessia. Nämä kolme komission asettajaa eivät ole kuitenkaan vielä käsitelleet asiaa yhdessä. Pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi sanoo, että yhteiselle kokoontumiselle pyritään löytämään nyt aikaa.