Hyppää sisältöön

Oulun yliopiston johdon toimista tehtiin tutkintapyyntö poliisille

Oulun yliopiston professorin tekemän tutkintapyynnön mukaan hallituksen pöytäkirjaan on tehty virheellinen merkintä, jota ei ole pyynnöistä huolimatta korjattu.

Tutkintapyyntö koskee marraskuista yliopiston hallituksen kokousta. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Poliisille on jätetty tutkintapyyntö Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen, yliopiston edellisen hallituksen puheenjohtajan Sakari Kallon ja hallituksen sihteerinä toimivan hallintojohtaja Essi Kiurun toiminnan mahdollisesta lainvastaisuudesta.

Esitutkintapyyntö koskee Oulun yliopiston hallituksen pöytäkirjan virheellistä kirjausta ja sen korjaamatta jättämistä.

Oulun poliisista vahvistetaan että tutkintapyyntö on vastaanotettu ja kirjattu esiselvitystä varten. Sen perusteella päätetään aikanaan, onko aihetta aloittaa esitutkinta asiasta.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaleva (siirryt toiseen palveluun).

Tutkintapyynnön mukaan yliopiston edellisen hallituksen pöytäkirjassa ollutta virheellistä merkintää ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta korjattu, minkä todetaan viittaavan mahdolliseen tahallisuuteen.

Tutkintapyynnön tekijä on Oulun yliopiston professori Heikki Salo. Tähtitieteen professori kertoo tutkimuspyyntönsä liittyvän yliopiston edellisen hallituksen jäsenen professori Petri Lehenkarin hallituksen kokouksessa 24.11.2021 tekemään aloitteeseen. Lehenkari pyrki avaamaan keskustelua hallituksen ja kollegion välillä koskien yliopiston johtosääntöä. Kollegio edustaa yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita.

Salon mukaan johtosäännön mahdollisilla muutoksilla olisi suuri merkitys, koska ne voisivat kaventaa rehtorin ja hallituksen puheenjohtajan valtaa yliopiston hallintoon ja rahankäyttöön liittyvissä päätöksissä.

– Tällainen keskustelu olisi äärimmäisen tärkeää, koska nyt kollegiolla on erittäin vähäinen rooli yliopiston päätöksenteossa ja vallankäytössä, sanoo Salo.

Salo kertoo, että Oulun yliopiston johtosäännössä yliopistokollegiolle on säädetty ainoastaan yliopistolain mukaiset minimitehtävät, mutta useissa muissa yliopistoissa kollegiolla on enemmän valtaoikeuksia ja selkeämpi rooli hallituksen toimien valvojana.

Oulun yliopistoyhteisössä on Salon mukaan syntynyt pyrkimys johtosäännön avaamisen tavalla, joka edistäisi koko yliopistoyhteisöä suoraan edustavan kollegion vaikutusmahdollisuuksia.

Salon tekemässä tutkintapyynnössä asian todetaan olevan erittäin vakava ja selvittämisen arvoinen.

– Samalla se on myös valitettava asia, koska mielestäni Oulun yliopiston tulevaisuuden suurin vaara on yliopistoyhteisön äänen kuulematta jättäminen tai jopa tukahduttaminen.

Puheenjohtajan ja sihteerin mukaan korjattavaa ei ole

Solu- ja kehitysbiologian professori Petri Lehenkari kertoo, että hänen aloitteensa ajatuksena oli rakentaa tulehtuneessa tilanteessa keskusteluyhteyttä ja rauhaa hallituksen ja kollegion välille. Lehenkarin mukaan esitystä kannatettiin eikä vastaesitystä ollut. Lehenkari ei kuulu enää yliopiston uuteen hallitukseen.

Tutkintapyynnön mukaan asiakohta kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan tavalla, joka oleellisesti muuttaa sen sisältöä. Pöytäkirjan allekirjoittajina olivat silloisen hallituksen puheenjohtaja Sakari Kallo ja sihteeri, yliopiston hallintojohtaja Essi Kiuru.

Kun Lehenkari huomautti mahdollisesta virheestä 13.12.2021, pöytäkirjaa korjattiin 27.4.2022 puheenjohtajan ja sihteerin toimesta. Lehenkarin mukaan korjattu kohta ei kuitenkaan edelleenkään vastannut kokouksen kulkua, ja hän pyysi vielä uudelleen korjaamaan kohdan.

Toukokuun lopussa yliopistokollegiolle annettiin selvitys, jossa todettiin, että puheenjohtajan ja sihteerin mukaan korjattu pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua. Selvityksen olivat allekirjoittaneet rehtori ja hallintojohtaja.

Korjatun pöytäkirjan mukaan "Hallituksen jäsen Petri Lehenkari nosti esille, että yliopiston johtosääntöä pitäisi päivittää. Osa hallituksen jäsenistä kannatti ehdotusta. Päätettiin, että edellä mainittu nosto viedään seuraavalle hallitukselle tiedoksi ja se tarvittaessa ottaa asian esille".

Tutkintapyynnössä todetaan, että muotoilussa ei ole mukana velvoitetta pyytää yliopistokollegion kantaa ja “tarvittaessa”-sanan lisäämisen takia ei ole takeita, että johtosääntö tulee hallituksen jäsenten käsittelyyn, koska hallituksen työjärjestyksen mukaan rehtorilla on valta päättää kokousten esityslistoista.

Kirjaus vaikutti myös vastuuvapauden myöntämättä jättämiseen

Oulun yliopiston kollegio nosti pöytäkirjan mahdollisen virheellisyyden esiin jo aiemmin, kun se käsitteli vuoden 2021 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

"Tiedot tarkistettiin muistiinpanoista"

Yliopiston hallituksen sihteerinä toimiva hallintojohtaja Essi Kiuru kertoo Ylelle, että hallitus on pyynnöstä kerran tarkentanut kiistanalaista pöytäkirjamerkintää, kun Petri Lehenkari oli todennut, että pöytäkirjassa oli kaksi kohtaa, joita piti hänen mukaansa muuttaa.

Asiaan on vielä senkin jälkeen palattu toisen kerran, kun Lehenkari oli sanonut, ettei muutos ollut riittävä. Essi Kiurun mukaan uutta pöytäkirjamerkintää verrattiin vielä hallituksen puheenjohtajana kiistan aikana toimineen Sakari Kallon kokouksesta laatimiin muistiinpanoihin. Lopputuloksena oli, että pöytäkirjamerkinnän todettiin vastaavan kokouksen kulkua eikä sitä muutettu.

Hallintojohtaja Essi Kiuru korostaa, että hallituksen kokousten pöytäkirjoihin merkitään asiat ja päätökset ilman keskustelupuheenvuoroja normaalin kokouskäytännön mukaisesti.

Poliisi ei ole tehnyt päätöstä varsinaisen esitutkinnan aloittamisesta eikä ole ollut yhteydessä myöskään yliopiston hallituksen puheenjohtajaan taikka rehtoriin.

LISÄYS 12.8.2022 klo 14:40: Loppuun lisätty hallintojohtajan näkemys pöytäkirjasta otsikolla "Tiedot tarkistettiin muistiinpanoista"

Lue lisää: Oulun yliopiston rehtorille ja aiemmalle hallituksen puheenjohtajalle ei myönnetty täyttä vastuuvapautta

Yliopistokollegion kokouksessa 19. toukokuuta äänin 16-5 hyväksytyn vastaesityksen mukaisesti rehtorille ja hallituksen puheenjohtajalle ei myönnetty täyttä vastuuvapautta muun muassa pöytäkirjan kirjaamisen osalta.

Kollegio myös teki lisäselvityspyynnön yliopiston hallinnolle, johon edellä mainittu rehtorin ja hallintopäällikön allekirjoittama selvitys oli vastaus.