Hyppää sisältöön

Suomalaiset lihovat edelleen ja diabetes yleistyy, ennustaa THL

Suomen tavoite on, että vuonna 2030 tupakkatuotteita käyttää viisi prosenttia suomalaisista. THL arvioi, ettei tavoite tule toteutumaan.

Jos paino nousee niillä, joilla on jo valmiiksi ylipainoa, se todennäköisesti tulee vaikuttamaan esimerkiksi diabeteksen ja muiden tautien yleistymiseen Kuva: James Davies / AOP

Suomalaisten riskitekijät useille kansantaudeille ovat vähentyneet viime 20 vuoden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lihominen on kuitenkin edelleen ongelma.

Ennusteiden mukaan lihavien määrä kasvaa tulevaisuudessa, käy ilmi THL:n tutkimuksesta, jossa arvioitiin, mitä tapahtuu aikuisväestön kansantautien riskitekijöille vuoteen 2040 mennessä.

Säännöllisesti tupakoivien suomalaisten osuus on pienentynyt tasaisesti. Tupakoitsijoiden määrän odotetaan pienenevän tulevaisuudessa.

Suomen kansallinen tavoite on, että vuonna 2030 tupakkatuotteita käyttävien osuus väestöstä olisi viisi prosenttia. THL:n ennusteiden mukaan tavoite ei toteudu.

Vähän liikkuvien osuus on pysynyt liki muuttumattomana. Suurta muutosta ei ole odotettavissa vuoteen 2040 mennessä.

Diabetes todennäköisesti yleistyy lihavuuden lisääntyessä. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta aineiston rajallisuuden vuoksi. Nykyisin tyypin 2 diabetestä sairastaa noin 10 prosenttia suomalaisista.

– Lihavuuden jatkuva lisääntyminen aiheuttaa huolta. Jos paino nousee niillä, joilla on jo valmiiksi ylipainoa, se todennäköisesti tulee vaikuttamaan esimerkiksi diabeteksen ja muiden tautien yleistymiseen, sanoo tutkimusohjelmajohtaja Hanna Tolonen THL:stä.

Tutkimuksessa käytettiin kansallisista väestön terveystarkastustutkimuksista (FINRISKI ja FinTerveys) kerättyjä tietoja eri riskitekijöiden kehityksestä vuosilta 1997–2017 ja Tilastokeskuksen väestöennusteita.

Tutkimus on toteutettu osana Suomen Akatemian rahoittamaa Sairauksien ja toimintakyvyn ennusteet terveyspolitiikan tueksi -projektia.

Lue myös:

Karttasovellus näyttää, missä Suomi lihoo ja sairastaa – ylipainoisten määrä kasvaa rajusti, mutta ravitsemusterapeutin palveluita on tarjolla niukasti

THL: Lasten ja nuorten ylipainon yleisyys on moninkertaistunut viime vuosikymmeninä – pojilla ylipainoa on tyttöjä useammin

Yhä useampi työikäinen on ylipainoinen