Hyppää sisältöön

Huumausaineen käytön näkyminen testissä riippuu muun muassa määrästä ja käyttöhistoriasta

Jätevesiseuranta osoittaa, että ekstaasin käyttö nousee jopa 5–10-kertaiseksi ja kokaiinin käyttö kaksin- tai kolminkertaistuu pääkaupunkiseudulla viikonloppuisin. 

Kokaiini näkyy usein virtsakokeessa muutaman viikon ajan. Kuvituskuva. Kuva: Jochen Tack / AOP

Jätevesitutkimusten kautta tiedetään, että ekstaasin käyttö nousee jopa 5–10-kertaiseksi viikonloppuisin pääkaupunkiseudulla. Kokaiinin käyttö taas kaksin- tai kolminkertaistuu pääkaupunkiseudulla viikonloppuisin, kertoo kertoo THL:n oikeuskemiayksikön päällikkö Teemu Gunnar.

Muun muassa amfetamiinia ja metamfetamiinia käytetään jätevesitutkimusten perusteella tasaisemmin viikon mittaan.

Huumeiden käyttö näkyy tyypillisesti huumausaineiden virtsatesteissä muutamasta päivästä vajaaseen kuukauteen, sanoo Gunnar. ** **

Hänen mukaansa eri aineiden näkymistä huumausainetesteissä ja erilaisissa biologisissa näytemateriaaleissa ei voida kuitenkaan täysin tarkkaan määritellä, sillä se riippuu muun muassa ihmisestä, käytetystä annosmäärästä, käyttötavasta sekä huumausaineen käyttöhistoriasta.

Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten käytetty kokaiini tai amfetamiini saattaa joillakin näkyä virtsatestissä, joidenkin kohdalla se taas ei näy. Kannabis sekä eräät rauhoittavat aineet, kuten tietyt bentsodiatsepiinit, saattavat näkyä testeissä kuukaudenkin.

Vähemmän aikaa testeissä näkyvät esimerkiksi fentanyyli sekä gammahydroksibutyraatti (GHB).

Huumausaineen käyttöä selvitetään testeissä eri tavoin

Gunnarin mukaan huumetestaus voidaan jakaa kahteen päätyyppiin eli pikatestiluontoiseen testaukseen, joka tunnistaa yhdisteryhmiä ja voi antaa tulokset hyvin nopeasti. Pikatesteillä saadaan selvitettyä yleisimmin käytettyjä huumausaineita.

Pikatestit toimivat koronapikatestauksen tavoin ja voivat antaa tuloksia jo neljännestunnin kuluessa. Pikatestejä käytetään usein esimerkiksi vankien kohdalla tai päihdehoidossa alustavina testeinä. Ne voivat kuitenkin antaa myös vääriä positiivisia ja vääriä negatiivisia tuloksia.

Toinen tyyppi on Gunnarin mukaan erikoislaboratoriotutkimukset, jotka tehdään laboratorio-olosuhteissa laboratoriolaitteilla. Erikoislaboratoriotutkimus tehdään yleensä silloin, jos tilanteeseen liittyy oikeudellisia tai taloudellisia seurauksia. Esimerkiksi rattijuopumusta epäiltäessä tehdään aina varmistustasoinen erikoislaboratoriotutkimus.

Erikoislaboratoriotutkimuksella voidaan selvittää jopa satoja eri huumaus- ja lääkeaineita yhdistekohtaisesti.

20.8.2022 klo 16.50 Jutusta tiivistetty toistoa pois.