Hyppää sisältöön

Moni hamstraa nyt polttopuita, mutta se voi aiheuttaa palovaaran – kokosimme kolme ohjetta klapien säilyttämiseen

Polttopuukauppa on käynyt tänä vuonna poikkeuksellisen vilkkaasti. Tämä on saanut pelastusviranomaiset kantamaan huolta paloturvallisuudesta.

Polttopuita ei tulisi hankkia enempää kuin pystyy varastoimaan. Videolla vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta muistuttaa seinustoille kasattujen halkopinojen vaaroista.
Polttopuita ei tulisi hankkia enempää kuin pystyy varastoimaan. Videolla vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta muistuttaa seinustoille kasattujen halkopinojen vaaroista.

Kun naapurit ilmiantavat toistensa halkovarastoja, palotarkastajat tietävät syksyn saapuneen.

– Se on jokasyksyinen ilmiö. Kun polttopuuvarastot alkavat täyttyä, kansalaiset tekevät toisistaan ilmoituksia pelastuslaitokselle, vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta naurahtaa.

Tänä syksynä ilmiantoja odotetaan aiempaa enemmän. Sähkön hinnannousu ja talveksi ennustettu energiapula ovat saaneet tulisijan omistajat varautumaan. Polttopuiden kysyntä on ollut niin kovaa, että paikoin klapit on myyty loppuun. Epäilys on, että osa on ostanut enemmän puita kuin pystyy asianmukaisesti varastoimaan.

– Esimerkiksi pientaloalueella on saatettu hankkia parinkin vuoden puut kerralla, eikä niiden varastointiin sitten ole tilaa, Halonen toteaa.

Kokosimme alle kolme ohjetta polttopuiden säilyttämiseen.

1. Sisälle vain pieni määrä puita

Sisällä asuinrakennuksessa tai sen yhteydessä olevassa varastossa saa lähtökohtaisesti säilyttää vain vähäisen määrän polttopuita.

Pelastuslaki nimittäin kieltää säilyttämästä helposti syttyvää materiaalia ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Määräysten mukaan sisätiloissa saa säilyttää puoli kuutiota polttopuuta, ellei tilaa ole palo-osastoitu. Palo-osastoidussa tilassa palon ja savukaasujen leviäminen on estetty rakenteilla.

Hyvä ohjenuora on tuoda sisälle vain sen verran puita kuin kerralla uunin tai takan lämmittämiseen tarvitsee.

2. Älä säilö puita seinustalle

Tyypillisin virhe on kasata puut rakennuksen seinustalle tai autokatokseen.

Tällöin vaarana on, että tulipalon syttyessä rakennuksen läheisyyteen kasatut puut voimistavat paloa, nopeuttavat sen leviämistä ja vaikeuttavat sammutustöitä.

Vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen nostaa esiin mahdollisen ilkivallan vaaran: kuivat puut on helppo tuikata tulee.

Polttopuista voi myös olla haittaa rakennukselle.

– Puissa on erilaisia mikrobeja, hometta ja kosteutta. Jos puut ovat kiinni seinustassa, se voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita, Halonen huomauttaa.

Polttopuut kannattaa tuoda sisälle vain 1-2 päivää ennen niiden käyttämistä. Jos puita säilyttää sisällä pitempään, niistä voi irrota ilmanlaatua heikentäviä sieni-itiöitä. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

3. Muista riittävä etäisyys

Paras paikka puiden säilyttämiseen on ilmava vaja tai liiteri, missä puut pääsevät kuivumaan.

– Tällainen vaja on suhteellisen helppo rakentaa. Pohjaksi esimerkiksi puulavoja, harva laudoitus ja kate päälle, vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen kuvaa.

Useissa kunnissa pienen, muutaman neliön puuvajan saa rakentaa ilman rakennuslupaa.

Suuremmat puuvarastot sen sijaan tarvitsevat rakennusluvan sekä riittävän suojaetäisyyden muihin rakennuksiin.

Rakentamismääräyksissä suojaetäisyydeksi on määritetty kahdeksan metriä asuinrakennuksesta ja neljä metriä naapurintontin rajasta. Jos etäisyys jää lyhyemmäksi, on joko puuvarasto tai viereinen rakennus palo-osastoitava.

Polttopuiden varastoinnissa ilmavuus on tärkeää, sillä kuiva puu tuottaa enemmän lämpöä ja vähemmän hiukkaspäästöjä. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Seuraamuksena voi olla uhkasakko

Polttopuuvarastoja ei säännönmukaisesti valvota, vaan palotarkastajat kiinnittävät niihin huomiota palotarkastusten yhteydessä.

Vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen kertoo, että määräysten vastaiset puupinot ovat yleisiä. Usein tilanteen korjaamiseksi riittää ohjaus ja neuvonta.

– Yksittäistapauksissa on voinut koitua seuraamuksia. Mutta näissäkin tapauksissa polttopuut eivät ole olleet ainoa ongelma, vaan tontti on saattanut olla täynnä kaikenlaista tavaraa, Halonen kertoo.

Vakavissa rikkeissä seurauksena voi olla uhkasakko tai teettämisuhka, missä klapit siirretään ja laskun maksaa puiden omistaja.

Lue lisää:

Osa polttopuukauppiaista on myynyt jo klapit loppuun, vaikka niiden pitäisi riittää talveen: "En ehdi sahata niin paljon kuin on kysyntää"

Kallista sähköä korvataan klapeilla – terveyshaitat kasvavat, jos kuumille markkinoille tuodaan heikkolaatuista puuta