Hyppää sisältöön

Kirjastot näivettyvät ympäri maata – Kemissä tilanne on niin paha, ettei kaupunginkirjasto pysty enää hoitamaan laissa määrättyjä tehtäviä

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan kirjastojen henkilökunnan määrä on vähentynyt viime vuosina koko maassa.

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Mannisen mukaan kirjastojen tilanne vaihtelee hyvin paljon kunnittain, mutta Kemin tilannetta hän pitää pahana. Kuvassa Kemin kaupunginkirjaston sisäänkäynti Kemin kulttuurikeskuksessa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Lapin aluehallintovirasto selvittää Kemin kaupunginkirjaston toiminnan supistamista ja henkilökunnan vähentämistä. Avi on saanut asiasta kantelun syyskuun alussa.

Kantelu koskee Kemin kirjaston heikentynyttä henkilöstötilannetta ja sen mukana tuomaa heikentynyttä palvelua.

Lapin aluehallintoviraston kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana Kemin kirjaston henkilötyövuodet ovat vähentyneet jopa 36 prosenttia ja kirjaston kävijöiden palveluun liittyvät aukiolotunnit ovat vähentyneet 31 prosenttia.

– Se on hyvin suuri muutos kuntalaisten saamiin palveluihin, kertoo Ihanamäki.

Aluehallintovirasto on aloittanut tilanteen selvittämisen ja koonnut tilanteesta tausta-aineistoa. Alustavien selvitysten mukaan tilanne on todella heikko.

– Kemin kaupunginkirjasto ei tällä hetkellä pysty tekemään niitä tehtäviä, joita laissa on annettu. Henkilöstö ei riitä, ja pitkään jatkunut heikko tilanne on kuormittanut henkilöstöä paljon.

Kirjastohenkilökunnan määrä vähentynyt koko maassa

Aluehallintovirastojen tekemä peruspalvelujen arviointi osoittaa, että kirjastojen työntekijämäärä on vähentynyt kaikissa Suomen maakunnissa suhteessa asukaslukuun.

Vuodesta 2013 lähtien koko maassa kirjastojen henkilökunnan absoluuttinen määrä on vähentynyt kuusi prosenttia.

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen kertoo, että kirjastojen tilanne vaihtelee hyvin paljon kunnittain.

– Kemin tilanne on paha. Ei voida puhua muutoksesta kuntalaisten saamissa palveluissa vaan siitä, että kuntalaiset eivät saa sitä palvelua, joka heille lain mukaan kuuluu, toteaa Manninen.

Myös Manninen allekirjoittaa, että kirjastojen tilanne on heikko Kemin lisäksi monessa muussa paikassa.

– Samanlaista viestiä kuuluu valitettavasti sieltä täältä ympäri Suomea alkaen siitä, että kirjastonjohtajalla ei ole mahdollisuutta keskittyä tehtäväänsä, johon on saatettu yhdistää 2–3 kunnan kirjastotoimi, matkailun edistäminen ja myös vastuu liikuntapalveluista.

Kemissä on luovuttu esimerkiksi kirjastoautotoiminnasta. Vanha kirjastoauto myytiin vuonna 2015. Kuva: YLE / Risto Koskinen

Aluehallintovirastojen selvityksessä vain kolmannes aluehallintovirastojen kyselyyn vastanneista kirjastoista arvioi, että niillä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa edistämään yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, joka on kirjaston uusimpia lakisääteisiä tehtäviä.

Mannisen mukaan kunnat joutuvat vain entistä enemmän ahtaalle, kun ne kuluja säästääkseen karsivat hyvinvointipalveluista. Manninen korostaakin, että kirjaston käyttäminen on jokaisen perusoikeus.

– Se ei toteudu, jos kirjastolla on puutteelliset resurssit tehdä laissa sille määrättyjä tehtäviä. Kirjastolainkin taustalla ovat todisteet siitä, että ennaltaehkäisevä työ kuntien kirjastoissa tulee pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi kuin se, että kuntalaisten kokema hyvinvointi kääntyy huonoon suuntaan ja vaikuttaa luonnollisesti myös viime kädessä kunnan vetovoimaan.

– Yhteiskunnallisen vuoropuhelun tukeminen on myös viime kädessä yhteiskuntarauhaan vaikuttava asia, ja kirjastojen tulee lain mukaan osallistua myös tähän työhön, lisää Manninen.

Kemissä jopa lainaustoiminta horjuu

Lapin aluehallintoviraston kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäen mukaan Kemin kirjastossa on perustavanlaatuisia ongelmia pelkästään lainaustoiminnassa.

– Kemi esimerkiksi lakkautti kirjastoautotoiminnan, joka korvattiin sillä että kouluille ja päiväkodeille kuljetetaan kirjalaatikkoja, niin jo tämäkin toiminta ymmärtääkseni takkuaa henkilöstöpulan vuoksi.

Uuden kirjastolain mukaan kirjastojen tulisi muun muassa edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, ja tarjota tukea monipuoliseen lukutaitoon.

– Tällaiset tehtävät ovat täysin nyt hyllyllä Kemin kirjastossa. Nyt henkilökunta pyrkii ihan pakolliset juoksevat tehtävät hoitamaan sillä vähällä henkilöstömäärällä, mikä siellä on.

Yksi kirjastojen tärkeä tehtävä on kansalaisten digitaitojen kartuttaminen. Suomen kirjastoseuran mukaan on paljon ihmisiä, joilla on puutteelliset digitaidot eivätkä he pärjää verkkopalveluita tarjovassa yhteiskunnassa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Työsuojelutarkastus Kemiin

Keväällä Lapin aluehallintovirasto on tehnyt myös työsuojelutarkastuksen Kemin kirjastoon. Sen mukaan kaupungille on annettu toimenpide-ehdotuksia, joissa on tehtävä selvitys syyskuun loppuun mennessä.

– Aluehallintovirasto on todennut, että henkilöstön psykososiaalinen kuormitus on jo niin kova, että se vaatii toimenpiteitä. Tästä on annettu toimenpidekehotukset Kemin kaupungille, sanoo Ihanamäki.

Edellinen selvitys tehtiin vuonna 2020

Kemin kirjaston toiminnasta tehtiin kantelu myös vuonna 2020. Tuolloin kanteluun liittyivät koronasulut, mutta nyt sulut ovat helpottaneet, eikä kirjaston tilanne ole parantunut.

Yleisiä kirjastoja koskevassa laissa viitataan kuntalakiin, jonka mukaan valtuuston on pidettävä huolta kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

– Tällainen suuri muutos kirjaston palveluissa, mikä on tilastojenkin mukaan tapahtunut, on niin suuri, että tässä olisi pitänyt kuulla kuntalaisia.

Lapin aluehallintovirasto selvittää tilannetta lisää lähiviikkojen aikana ja toivoo kaupungilta keinoja kirjaston palveluiden parantamiseksi.

– Eli nyt täytyy selvittää tilannetta ja pyrkiä vuoropuheluun kaupungin kanssa kirjaston palvelujen parantamiseksi. Seuraavien viikkojen aikana muotoilemme Kemin kaupungille kysymykset, joihin toivomme kaupungin vastauksia, kertoo Ihanamäki.

Kemin kaupunki ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Lue myös:

Kemissä toimii heinäkuussa vain omatoimikirjasto: kortti ja pin-koodi kuntoon viimeistään torstaina

Kemin kirjasto rajoittaa aukioloa syksyyn saakka henkilöstöpulan vuoksi

Lukuinto ei hiipunut, vaikka korona juoni kirjastojen tilastot miinukselle

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluunYle Tunnuksella 22.9. klo 23 saakka.