Hyppää sisältöön

Tornionjokilaaksossa alkaa Euroopan suurin vesistön ennallistaminen – seitsemän vuoden aikana vapautetaan 3 000 km kalojen vaellusreittejä

Tornionjoen valuma-alueen luonnontilaisuuden kohentuminen myös lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten tulvavaaraa. Myös luontomatkailun ja kalastuksen edellytysten uskotaan paranevan.

Tornionjokilaaksossa alkaa maaliskuussa Tornionjoen valuma-alueen ennallistaminen Suomen ja Ruotsin puolella. Kuva: Vesa Vaarama / Yle

Tornionjokilaaksossa alkaa Euroopan suurin vesiluonnon ennallistamishanke. Norrbottenin lääninhallituksen koordinoima seitsemän vuotta kestävä hanke käynnistyy maaliskuussa 2023.

Hankkeessa parannetaan Tornionjoen sivujokien tilaa Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin muun muassa ennallistamalla ojitettuja soita ja puunuittoa varten muutettuja virtavesiä.

Kalojen vaellusesteitä poistetaan esimerkiksi rakentamalla Tengeliönjoen voimalaitokselle kalatiet ja vaihtamalla tierumpuja.

Kaloille ja muulle vesieliöstölle vapautuu yhteensä yli 3 000 kilometriä vaellusreittejä.

Lieventää myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia

Tornionjoen valuma-alueen luonnontilaisuuden kohentuminen myös lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten tulvavaaraa.

Myös ennallistamistöissä käytettävissä työkoneissa ja kulkuneuvoissa huomioidaan ilmastovaikutusten vähentäminen.

Virtavesien vedenlaatua ja lajistoa sekä valuma-alueen elinympäristöjen muuntumista kohti luonnontilaa seurataan hankkeen aikana säännöllisesti.

Edistää työllisyyttä

Ympäristöhyötyjen lisäksi hankkeen uskotaan edistävän työllisyyttä Tornionjokilaaksossa.

Töiden toteutukseen tarvitaan paikallisia koneurakoitsijoita, konsultteja ja muita palveluja.

Työllisyyden uskotaan lisääntyvän myös pitkällä aikavälillä, koska luontomatkailun ja niin vapaa-ajan kuin kaupallisen kalastuksen edellytykset paranevat.

Lappi on onnistunut hyvin saamaa EU-rahaa

21 miljoonan euron hankkeessa Suomen osuus on noin 9,1 miljoonaa euroa. Siitä EU:n osuus on 60 ja kansallisen rahoituksen osuus 40 prosenttia.

EU:sta rahoitusta tulee Life-ympäristörahaston kautta.

– Lappi on onnistunut hyvin Life-hankkeiden rahoituksen saamisessa. Tämä on jo kolmas isompi hanke, kertoo elinkeinopäällikkö Ulla Huusko Suomen Metsäkeskuksesta.

Hankkeeseen osallistuvat Suomesta metsäkeskuksen lisäksi Lapin ELY-keskus, Metsähallitus Eräpalvelut, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto sekä Ruotsista Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Havs- och Vattenmyndigheten, Sveaskog ja Luleå Tekniska Universitet.

Lue myös:

Ekologinen kompensaatio on uusi keino luontokadon hidastamiseen – laki ei siihen pakota, mutta pankki voi pian velvoittaakin

Hiitolanjoki on laatokanlohen ja -taimenen on yksi tärkeimmistä kutujoista. Sirkka Haverinen haastattelee maa-ja metsätalousministeriön projektikoordinaattori Matti Vaittista .

Lisää Lapin uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.