Sähkönsiirto kallistuu vuosi vuodelta

Kuluttajat joutuvat maksamaan sähkönsiirrosta nyt liki 40 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Osa johtuu veronkorotuksista. Sähkönsiirron verotonkin hinta on noussut neljässä vuodessa 23 prosenttia eli liki neljänneksen. Korotuspainetta on jatkossakin, koska sähkölinjojen korjaukset ja parannukset antavat mahdollisuuden nostaa myös kuluttajilta perittävää hintaa.

Kotimaa
YLE

Kuluttajan saamassa laskussa sähkön siirtomaksu on suurin piirtein yhtä suuri kuin kulutuksesta johtuva energiamaksu. Siirrosta vastaa paikallinen energiayhtiö, eikä sitä voi kilpailuttaa. Maksuperusteena on energiamarkkinaviraston määrittelemä siirtoverkon arvo, jolle energiayhtiöt saavat laskuttaa tuottoa. Neljän vuoden välein tarkastellaan, onko hintaraamissa pysytty.

Nyt kuluttajalta perittävä siirron veroton nimellishinta on noussut 23 prosenttia. Se johtuu pitkälti investoinneista, sanoo verkkovalvonnan ryhmäpäällikkö Simo Nurmi Energiamarkkinavirastosta.

- Verkkoyhtiöt ovat investoineet erityisesti etäluentaan, joka on vaikuttanut siihen, että siirtohintoja on nostettu, jotta investointeja on pystytty rahoittamaan.

Kuluttaja maksaa investoinnit

Nyt myrskyjen jälkeen sähkötolpat ovat olleet kumollaan ja langat maassa. Uusimisen myötä verkon arvo nousee ilman maakaapelointiakin, kun esimerkiksi 60-luvulta peräisin oleva tolppa vaihdetaan uuteen ja parempaan. Siirtohintakin voi sitten nousta, sanoo asiakkuusjohtaja Timo Jutila Fortumista.

- Lisäinvestoinnit näkyvät siirtohinnoissa myös pidemmällä aikajänteellä. Siellä on paljon enemmän automaatiota, jolla pystytään verkkoa rajaamaan pienempiin osiin. Johtoja pyritään sijoittamaan siten, että ne olisivat vähemmän alttiita kaatuville puille. Silloin investointi on suurempi kuin se, että korvattaisiin vastaavalla tekniikalla kuin se aikanaan on rakennettu.

Energiamarkkinaviraston mukaan puolentoista vuoden takaisten myrskyjen jälkeiset toimet saattoivat nostaa siirtohintaa paikallisesti. Sähkötoimitusten keskeytykset puolestaan pienentävät sallittua tuottoa.

Hinta nousee, mutta verkon kunto huononee

Muun muassa sähköalan työntekijöitä edustava Sähköliitto on moittinut voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä sähköverkon päästämisestä huonoon kuntoon, kun ulkoistettu kunnossapito on kilpailutettu niin kannattamattomaksi, ettei työntekijöitä ole tarpeeksi. Verkkovalvonnan ryhmäpäällikkö Simo Nurmi Energiamarkkinavirastosta toteaa, että yhtiöissä on eroja.

- Toimintaympäristöt ja verkkoyhtiöiden koot ovat erilaisia, mutta mitään systemaattista laiminlyöntiä meillä ei ole tiedossa. Toki se tiedetään, että verkonhaltijat investoivat eri tavalla vaikkapa liikevaihtoon suhteutettuna. Toiset investoivat enemmän kuin toiset, Nurmi sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset