Rahoitusmarkkinavero höyläisi pankkien tuottoja EU:n hyväksi

EU:n rahoitusmarkkinavero tarkoittaisi sitä, että EU-maissa pankkien ja muiden rahoituslaitosten välisistä osake- ja joukkovelkakirjakaupoista perittäisiin 0,1 prosentin vero. Johdannaiskaupoissa vero olisi 0,01 prosenttia. Vero ei siis koskisi kuluttajia tai muita yrityksiä kuin rahoituslaitoksia. Vero tuottaisi EU:n ja sen jäsenvaltioiden käyttöön jopa 55 miljardia euroa vuodessa.

velkakriisit

Amerikkalaisekonomisti James Tobin esitti kansainvälistä valuutansiirtoveroa vuonna 1972, koska uskoi sen hillitsevän keinottelua valuuttamarkkinoilla.

Alun perin Tobinin verolla tarkoitettiin nimenomaan valuuttakauppojen verottamista, mutta käsitteellä on viitattu myös yleisempään rahoitusmarkkinoita koskevaan veroon. Veroa on suunniteltu sekä kansalliseen että maailmanlaajuiseen käyttöön.

Tobinin verosta alettiin keskustella tosissaan 1990-luvun lopussa, kun Thaimaan talouskupla poksahti ja bahtin arvo romahti. Thaimaasta valuuttakriisi levisi moneen muuhunkin Aasian maahan.

Kriisin jälkimainingeissa perustettiin kansainvälinen Attac-järjestö, joka ajaa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden verotusta koko maailmaan ja veron tuottojen käyttämistä kehitysmaiden hyväksi.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Tobinin vero nousi jälleen keskusteluun. Velkakriisin kärjistyessä euromaissa kesäkuussa 2011 EU:n johto sanoi pohtivansa EU:n laajuista rahoitusmarkkinaveroa.

EU on lisäksi keskustellut maailmanlaajuisesta rahoitusmarkkinaverosta G20-maiden johtajien kanssa.

Pankit mukaan EU:n kriisin hoitoon

EU-komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso esitteli ehdotuksen rahoitusmarkkinaveroksi virallisesti syyskuussa 2011. Talouskriisin syntymisessä finanssiala oli keskeinen tekijä, ja verolla on tarkoitus varmistaa, että ala antaa oman, kohtuullisen panoksensa julkisen talouden vakauttamiseen, komissio perusteli veroesitystä.

Barroson mukaan verosta voisi koitua EU:lle jopa 55 miljardin euron vuotuiset tulot, jotka komission esityksen mukaan jaettaisiin EU:n ja jäsenvaltioiden kesken, ja vero voisi pienentää valtioiden EU:lle maksamia osuuksia. Komission ehdotuksen mukaan vero tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Ranska, Saksa, Espanja, Belgia, Itävalta ja Suomi kannattavat EU:n rahoitusmarkkinaveroa. Vastustajiin lukeutuvat Britannia, Ruotsi, Tsekki ja Bulgaria. Ehdotuksen läpimeno vaatii kaikkien maiden yksimielisen hyväksynnän. Kompromissina rahoitusmarkkinaveroa on ehdotettu vaihtoehtoisesti vain euromaita koskevaksi.

Lähteet: YLE Uutiset