Nopea vuorokierto pitää lentäjänkin vireänä

Etukenoisen vuorokierron edut vuorotyössä on todettu jälleen uudessa tutkimuksessa. Lentoyhtiö Finnairilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että aamu-ilta-yö-periaatteella kiertävät työvuorot vähensivät uniongelmia.

Kotimaa

Erityisesti ikääntyvät työntekijät hyötyvät nopeasti eteenpäin kiertävistä työvuoroista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen sekä Finnairin tutkimuksen mukaan etukenoinen vuorojärjestelmä edistää erityisesti yli 45-vuotiaiden terveyttä ja työssä jaksamista.

Finnairin työntekijöille tehdyssä tutkimuksessa aamuvuoroista iltojen kautta yövuoroihin kiertävässä järjestelmässä yli 45-vuotiailla oli vähemmän päiväaikaista väsymystä ja nukahtamisvaikeuksia kuin taaksepäin eli aamusta yön kautta iltaan kiertävissä vuorojärjestelmissä. Lisäksi uniongelmia vähensi mahdollisuus vaikuttaa vuorokiertoon ja esittää toiveita vuorojen suhteen. Unihäiriöillä oli yhteys useisiin peräkkäisiin yövuoroihin sekä alle 28 tunnin palautumisaikaan yövuoron jälkeen.

Vuorotyö voi lisätä diabetesriskiä

Yli neljänneksellä tutkituista oli metabolinen oireyhtymä eli useita valtionkovettumataudin ja aikuisiän diabeteksen riskitekijöitä. Päivätyöntekijöihin verrattuna aiemmin vuorotyötä tehneillä miehillä oireyhtymän riski oli kaksinkertainen. Lisäksi kaksi- ja kolmivuorotyön havaittiin olevan yhteydessä kohonneisiin veren tulehdusarvoihin. Tulokset ovat aiempien tutkimusten mukaisia.

Tutkimusraportissa todetaan, että työntekijöille tehty laajennettu terveystarkastus vaati työterveyshuollolta vain vähän lisäresursseja. Raportin mukaan työterveyshuollossa pitäisi kuitenkin riskitekijöiden tunnistamisen jälkeen tehostaa elintapojen ohjausta ja seurantaa.

Laajennetuissa terveystarkastuksissa kävi yhteensä runsaat 2 300 Finnairin työntekijää. Tutkimuksen mukaan lentoyhtiön henkilöstö osoittautui hyväkuntoisemmaksi kuin suomalaiset keskimäärin. Lentotyötä tekevillä oli vähemmän riskitekijöitä kuin yhtiön muilla työntekijöillä.

Lähteet: YLE Uutiset