Näin Homofobiaa paossa -raportti kertoo Suomen tilanteesta

Näin Homofobiaa paossa -tutkimusraportti kertoo muun muassa Suomesta:

Kotimaa

"Suomessa se tosiasia, että viiden gambialaisen seksuaalivähemmistöihin kuuluvan henkilön turvapaikkahakemukset hylättiin, kun taas yhdelle myönnettiin pakolaisasema viittaa siihen, että (aktiivisesti sovelletun) kriminalisoinnin olemassaolo ei ole ratkaiseva tekijä pakolaiseksi tunnustamisessa. Itse asiassa, suurin osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista hakijoista Suomessa tuli maista, joissa homoseksuaalisuus on kriminalisoitu, ja monet näistä hakemuksista hylättiin. Tällaisia päätöksiä raportoitiin myös Tanskasta, joskaan ei viime ajoilta." s.26

"Suomessa Iranista ja Nigeriasta tulleiden hakijoiden edellytettiin hakevan suojelua valtioltaan." s.30

"Johtopäätöksemme on, että Euroopan unionissa vallitsee hyvin vaihteleva käytäntö tähän kysymykseen liittyen. Tietojemme pohjalta näyttää siltä, että kansallisen suojelun hakemista edellytetään Espanjassa, Irlannissa, Itävallassa, Maltalla, Norjassa, Portugalissa, Romaniassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa, vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt olisi kriminalisoitu lähtömaassa. Muissa jäsenvaltioissa valtion suojelun hakemista ei edellytetä, jos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on kriminalisoitu lähtömaassa. Näin on Alankomaissa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. On selvää, että maissa, joissa homoseksuaaliset teot (tai muut ”poikkeavat” seksuaalisuuden muodot) on kriminalisoitu, eivaltiolliseen vainoon (mukaan lukien syrjintä) ei voida hakea hyvitystä kääntymällä viranomaisten puoleen suojelun saamiseksi, koska tämä voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Edes maissa, joissa rikosoikeuden säädöksiä ei toimeenpanna seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syytteeseen asettamiseksi, ei voida kohtuudella olettaa viranomaisten tarjoavan tehokasta suojelua." s.31

"Monet suomalaisista tapauksista koskevat venäläisiä homoja, lesboja tai biseksuaaleja. Päättäjät vaativat, että hakijan tulisi hakea suojelua poliisilta, ja jos poliisi ei heitä auta, viedä asia oikeuteen. Kaikissa näissä tapauksissa hakijat ovat kärsineet asiattomasta tai jopa vihamielisestä kohtelusta poliisin taholta." s.31

"Hiljattain Sveitsissä liittovaltion hallinto-oikeus hylkäsi homoseksuaalisen iranilaisen miehen hakemuksen toteamalla, että Iranin viranomaiset sietävät homoseksuaalisuutta ”silloin, kun se ei ole julkisesti esillä tavalla, joka voisi olla pahennusta herättävä.” Vastaavia esimerkkejä raportoitiin Suomesta113 ja Saksasta.114" s.36

"Suomen ulkomaalaisvirasto totesi: “Hakijat eivät ole osoittaneet, etteivät he olisi voineet vaihtaa asuinpaikkaa kotimaansa sisällä ja muuttaa asumaan alueelle, jossa homoseksuaaleihin suhtaudutaan suvaitsevaisemmin. Suuremmissa kaupungeissa homoseksuaaleilla on pienempi todennäköisyys erottua joukosta, ja esimerkiksi Moskovassa ja Pietarissa toimii useita seksuaalisten vähemmistöjen etuja ajavia järjestöjä sekä julkisia klubeja.” s.45

"Suomen maahanmuuttovirasto päätteli iranilaisen homon tapauksessa: ”Maan sisäinen pako olisi hakijalle mahdollinen ja tehokas tapa välttää mahdolliset ongelmat sukulaistensa ja viranomaisten kanssa. (…) Ei voida pitää todennäköisenä, että viranomaiset ainakaan hänen kotipaikkansa ulkopuolella pyrkisivät ottamaan häntä kiinni ilman erityisiä lisäsyitä." s.45

"Yhdeksästä Euroopan valtiosta löytyi esimerkkejä, joissa hakijan selkeästi tai epäsuorasti odotettiin muuttavan maan toiseen osaan ja kätkevän siellä seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoliidentiteettinsä. Nämä maat olivat: Alankomaat, Irlanti, Malta, Norja, Puola, Romania, Saksa, Suomi ja Tanska." s.45

"Suomessa ei välttämättä ilmaista suoraan avioliiton ja lasten tekevän hakijan seksuaalisesta suuntautumisesta epäuskottavan. Useammin todetaan, että ei ole todennäköistä, että hakijalla olisi vakavaa vaaraa joutua vainotuksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella, koska heteroseksuaalisen avioliiton ja lasten takia hakijaa ei miellettäisi homoseksuaaliseksi." s. 62

Lähteet: YLE Uutiset