Vuosi 2011 synkkä perhesurmien kannalta

Koko perheeseen kohdistuneita henkirikoksia on vajaan vuoden aikana tehty Suomessa huomattavan monta verrattuna 2000-luvun alkuvuosiin. Huhtikuun 2011 jälkeen perhesurmia on sattunut ainakin kuusi. Vuosina 2003-2010 tilastoihin on kirjattu yhteensä yhdeksän tapausta.

Kotimaa

Tiedot ovat peräisin henkirikosten seurantajärjestelmästä. Se on poliisin, poliisiammattikorkeakoulun ja oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylläpitämä tietokanta, johon on kerätty tilastoja vuoden 2002 puolivälistä lähtien.

Oheisessa taulukossa on perhesurmien lukumäärä vuosina 2003-2011. Mukaan on laskettu henkirikokset, joissa on surmattu puoliso ja lapsia sekä myös henkirikokset, joissa tekijä on surmannut samalla kertaa kaikki lapsensa mutta ei puolisoa.

Vuosi

Perhesurmia

2003

0

2004

3

2005

3

2006

0

2007

1

2008

2

2009

0

2010

0

2011

5

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erillisaineiston mukaan esimerkiksi vuosina 1960-1974 Suomessa tehtiin yhteensä 17 henkirikosta, joissa surmattiin puoliso ja lapset. Keskimäärin tapauksia oli tuolla aikavälillä vuodessa hieman yli yksi. Vuosina 2003-2011 vastaavia tapauksia oli seitsemän eli keskimäärin alle yksi / vuosi.

Varmaa johtopäätöstä perhesurmien määrän muutoksesta pitkällä aikavälillä ei voida näiden tietojen pohjalta tehdä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että trendi olisi aleneva, kerrotaan oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.

Lähteet: YLE Uutiset