Kaikkoselle ja Vihriälälle vaaditaan vankeutta vaalirahajutussa

Nuorisosäätiön vaalirahoitukseen liittyvä rikosjuttu on edennyt käräjävaiheeseen. Keskustan kansanedustajalle Antti Kaikkoselle vaaditaan ehdollista vankeutta ja RAY:n hallituksen entiselle puheenjohtajalle Jukka Vihriälälle yli kahden ja puolen vuoden ehdotonta vankeutta. Kaikkonen, Vihriälä ja kaikki muut jutun seitsemän syytettyä kiistävät rikosepäilyt.

Antti Kaikkonen (vas.) ja Jukka Vihriälä (oik.). Kuva: Yle

Keskustapuoluetta lähellä olevan Nuorisosäätiön vaalirahajutussa on kaikkiaan yhdeksän syytettyä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske päätti syytteen nostamisesta viime syyskuussa. Jutun valmisteluistunto Helsingin käräjäoikeudessa kestää maanantain ja tiistain.

Kaikkonen ja Vihriälä eivät ole henkilökohtaisesti paikalla vielä valmisteluistunnossa. Varsinainen pääkäsittely alkaa myöhemmin keväällä.

Jutussa on kaksi päähaaraa: luottamusaseman väärinkäyttörikos ja törkeä lahjusrikos.

Syyttäjä: Hallituksen sponsorointilinjaus vastoin sääntöjä ja lakia

Jutun ensimmäisessä haarassa rikosnimikkeenä on luottamusaseman väärinkäyttö.

Syytteen mukaan Nuorisosäätiön entinen hallituksen puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen, hallituksen seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä säätiön asiamies jakoivat säätiön varoista vaalitukea kaikkiaan yli 90 000 euroa vastoin säätiön sääntöjä ja säätiölakia.

Syyteratkaisussa katsotaan, että kyse oli säätiön hallituksen tekemästä tukilinjauksesta, jonka käytännön toteuttamisesta vastasi pääosin kulloinenkin säätiön asiamies.

Syytteen mukaan asiamies osti useiden Keskustan poliitikkojen tukiyhdistyksiltä taidetta, seminaarilippuja ja kirjoja. Syytteessä luetellaan myös taulukauppoja, joissa Antti Kaikkonen olisi itse ollut mukana päättämässä taulujen ostamisesta omalta tukiyhdistykseltään.

Syyttäjän näkemyksen mukaan Nuorisosäätiön hallitus ja asiamies jakoivat vaalitukea erilaisissa kokoonpanoissa vuodesta 1998 aina poliisitutkinnan alkamiseen eli kesään 2009 saakka.

Syyttäjä: Asiamies lahjoi RAY:n Vihriälää

Jutun toisessa haarassa rikosnimikkeinä ovat törkeä lahjuksen antaminen ja törkeä lahjuksen ottaminen.

Syyte koskee Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hallituksen puheenjohtajana toimineen, Keskustan silloisen kansanedustajan Jukka Vihriälän tukiyhdistyksen nimissä käytyä laajaa taulukauppaa ja Vihriälälle tarjottuja Viron-matkoja vuosina 2001 - 2007.

Valtakunnansyyttäjänvirasto näkee tilanteen niin, että Nuorisosäätiön pitkäaikainen asiamies voiteli Vihriälää lähes 50 000 eurolla. Samana ajanjaksona jona taulukauppoja ja kylpylämatkoja tehtiin, Vihriälä oli RAY:n hallituksen puheenjohtajana päättämässä Nuorisosäätiölle jaettavista valtionavuista.

Syytteessä todetaan lisäksi, että Vihriälä olisi ottanut vastaan huomattavia etuja yhdeksältä muultakin RAY:n avustuksia saaneelta säätiöltä tai yhdistykseltä. Kyse oli tavallisesti 950 euron yksittäisistä taulukaupoista. Valtakunnansyyttäjänvirasto päätti kuitenkin näiltä osin jättää syytteet lahjuksen antamisesta nostamatta vähäisyys- ja kohtuusperusteella.

Syytekirjelmän mukaan etujen antamisella on pyritty vaikuttamaan ja ne ovat olleet omiaan vaikuttamaan Vihriälän toimintaan RAY:ssä.

Vihriälä sai syytteen myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mielestä Vihriälän olisi pitänyt jäävätä itsensä eli vetäytyä pois RAY:n päätöksenteosta silloin kun RAY jakoi rahaa yhteisöille, joilta hän itse oli saanut vaalitukea.

Vihriälälle vaaditaan ehdotonta vankeutta, Kaikkoselle ehdollista

Virallinen syytekirjelmä, syytettyjen vastaukset ja jutun esitutkinta-aineisto tulivat julkiseksi maanantaina aamulla käräjäoikeuden valmisteluistunnon alettua.

Jukka Vihriälälle vaaditaan törkeästä lahjuksen ottamisesta vähintään 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Törkeästä lahjuksen antamisesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä syytteessä olevalle Nuorisosäätiön entiselle asiamiehelle syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta.

Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana toimineelle Antti Kaikkoselle puolestaan vaaditaan luottamusaseman väärinkäytöstä ehdollista vankeusrangaistusta.

Muut hallituksen jäsenet on syyttäjän mielestä tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä tuntuviin sakkorangaistuksiin. Sakkovaatimus koskee myös hallituksessa kesästä 2007 kesään 2009 istunutta Keskustan silloista hallintopäällikköä Aki Haaroa. Haaro on tätä nykyä Nuorisosäätiön asiamies.