Teemme juttua: Kerro sosiaalirasismin ilmiöistä

Mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten tuettu asuminen herättää usein NIMBY-ilmiöitä (Not In My Back Yard). Tuore Iitin tapaus kertoo siitä, että myös kunnanisiin voi tarttua NIMBY. Iitissä seitsemän valtuutettua haluaa estää hoivapalveluyritys Mainio Vireen sijoittumisen Kausalaan. Valtuutetut pelkäävät päihdeongelmien leviävän Kausalaan. Syyllistyvätkö päättäjät sosiaalirasismiin?

Osallistu
Päihtynyt mies nukkuu kadulla.
Martti Juntunen / Yle

Pitäisikö julkiset vetoomukset ei- toivotuista ihmisryhmistä rinnastaa rasismiin? Onko sosiaalirasismi lisääntynyt Suomessa? Suhtaudutaanko sosiaalirasismiin silkkihansikkain? Heikennetäänkö Suomessa sosiaalisesti ongelmallisen väestön asemaa entisestään yhteiskunnan toimesta? Kerro tapauksista.

Nimimerkki Vapaaehtoistyöntekijä lähetti toivomuksen pureutua sosiaalirasismiin.

"Toivoisin, että sosiaalirasismiinkin puututtaisiin kovalla otteella. Iitissäkin valtuutettuja on puheenjohtaja etunenässä vastustamassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien hoitokotia/kuntoutuspaikkaa. Näinkö yhä pahenevat ongelmat/sairaudet lakaistaisiin muka näkymättömiin? Eikö tällaiselle sosiaalirasismille löydy lakia vieläkään tämän päivän Suomessa?"

Tämän sivun kommentoinnin lisäksi voit lähettää viestisi sähköpostilla: suoralinja@yle.fi tai twitter: @suoralinja